Radar · Miljö

Riksdagspartier vill se internationell lagstiftning mot ekocid 

Två färska motioner från S tillsammans med MP respektive V uppmanar riksdagen att verka för att ekocid ska kunna lagföras vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag.

Motioner har lämnats in från S, MP och V där partiernas representanter föreslår att ansvariga för ekocid, massförstörelse av natur, ska kunna åtalas vid internationell brottmålsdomstol.

Den internationella kampanjen Stop ecocide uppmärksammar att Sverige är det senaste i raden av europeiska länder, bland annat Frankrike och Belgien, som diskuterar en kriminalisering av ekocid, det vill säga storskalig miljöförstöring. Två motioner har under de senaste veckorna lämnats in från tre partier, en gemensam från Miljöpartiet och Socialdemokraterna, och en från Vänsterpartiet.

Ansvariga för miljöbrott ska ställas till svars

Partierna föreslår att Sverige bör undersöka möjligheten att internationellt ta initiativ till att föra in ekocid i Romstadgan, grunddokumentet för bildandet av Internationella brottmålsdomstolen i Rom. Det skulle innebära att ekocid kan klassas som ett internationellt brott och bli möjligt att åtala vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag.

Vänsterpartiets motion, som väckts av bland andra Elin Segerlind, fastslår att ”behoven av att skydda miljön rättsligt har ökat med åren” och att ”en ekocidlagstiftning skulle vara ett viktigt verktyg i att stoppa detta och utkräva ansvar från dem som utarmar miljön”. Bakom den gemensamma motionen står Rebecka LeMoine och fyra andra miljöpartistiska riksdagsledamöter samt den socialdemokratiska riksdagsledamoten Magnus Manhammar.

Stort intresse för skärpt lagstiftning 

I sin motivering konstaterar de att våra ekosystem systematiskt eroderas med ”en oerhörd hastighet” och att en internationell ekocidlagstiftning skulle kunna ställa beslutsfattare inom politik och företag till svars. Motionen hänvisar till det ökade intresset för frågan som kommit till uttryck bland annat i namninsamlingar och uttalanden från framstående personer, från Greta Thunberg till påven, och påminner om hur idén formulerades redan 1972 av Olof Palme under FN:s första miljökonferens som då ägde rum i Stockholm.

Båda motionerna understryker att ekocid framför allt slår mot de delar av jordens befolkning som lever i fattigdom och att en internationell lagstiftning därför är av extra stor vikt: ”Det är dessa länder vars befolkningar ofta är de som bidragit minst till problemen, som drabbas hårdast av globaliseringens baksidor som exploatering och föroreningar”, skriver MP och S i sin motion.