Radar · Inrikes

Färre kvot­flyk­tingar till Sverige

I enlighet med Tidöavtalet sänks antalet kvotflyktingar från 5 000 till 900.

Regeringen och SD sänker antalet kvotflyktingar från 5 000 till 900.

”I enlighet med regeringens reformpolitik blir det färre kvotflyktingar och större fokus på kvinnor, barn och möjligheter för integration”, skriver Migrationsverket i ett pressmeddelande.

Under 2023 ska Migrationsverket, på regeringen uppdrag, välja ut och ta emot 900 flyktingar och skyddsbehövande till Sverige genom FN:s flyktingorgan UNHCR.

Omkring 400 personer med uppehållstillstånd från vidarebosättningsprogrammen 2022 och 2021 kommer till Sverige i år. Därmed återstår ytterligare 500 personer, som ska väljas ut av myndigheten.

Enligt beslutet ska de 500 kvotflyktingarna fördelas enligt följande.
• Syrien och närområdet (syrier som befinner sig i Libanon och Irak): 350 platser
• CRRF-länderna (kongoleser från Demokratiska republiken Kongo som befinner sig i Uganda): 100 platser.
• Akutärenden. Prioriterade och brådskande ärenden globalt, olika medborgarskap. Ska främst kunna användas för ärenden där det föreligger ett särskilt svenskt intresse: 50 platser.
Källa: Migrationsverket

Förutom att färre personer än tidigare ska få komma till Sverige som kvotflyktingar så ska en större andel, två tredjedelar, utgöras av kvinnor, flickor och utsatta grupper, däribland hbtqi-personer.

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land. Det kallas vidarebosättning (på engelska resettlement).

Nya kriterier – driftighet, färdigheter och värderingar

Migrationsverket skriver också att nya kriterier som driftighet, färdigheter, utbildning, arbetslivserfarenhet och värderingar som är av betydelse för att integreras i det svenska samhället kommer att beaktas vid bedömningen.

UNHCR har tidigare uttryckt oro över konsekvenserna av Sveriges neddragning och påtalat det stora globala behovet av vidarebosättning och att kvotflyktingsystemet är ett säkert och kontrollerat sätt att skydda människor på flykt från krig.

Enligt myndigheten kan en uttagning av kvotflyktingar ske antingen genom “delegationsuttagning”, då man åker till ett läger och genomför intervjuer på plats eller “dossieruttagning” prövningarna görs på distans.

Det totala antalet människor med skyddsbehov var vid årsskiftet 110 miljoner, enligt FN-flyktingorganet UNHCR:s årsrapport för 2022. Samtidigt får mindre än en procent av världens flyktingar möjlighet till vidarebosättning.

Syre har sökt Migrationsverket för att få svar på vilka kriterier som kommer avgöra till exempel en kvotflyktings driftighet.

Läs även:
• 27 organisationer i nationella protester – Riv Tidöavtalet

• Antalet kvotflyktingar sänks redan nästa år
• UNHCR: ”Stor oro när ett land går i motsatt riktning och tar emot färre”
• UNHCR uppmanar: Ta emot fler kvotflyktingar