Radar · Inrikes

Angiverilagen: 12 av 21 regioner säger nej

En majoritet, 12 av 21 regioner, motsätter sig Tidöpartiernas förslag om att införa anmälningsplikt för offentligt anställd vårdpersonal, rapporterar Altinget.

En kartläggning som Altinget gjort visar att 12 av 21 regioner tagit ställning mot Tidöpartiernas förslag om anmälningsplikt mot papperslösa.

12 av totalt 21 regioner har tagit aktiv ställning mot Tidöpartiernas krav på informationsplikt för vårdanställda inom offentlig sektor. Det rapporterar Altinget.

Region Gotland är den senaste i raden av regioner som aktivt tagit ställning mot regeringens förslag om informationsplikt för offentliganställd vårdpersonal. Därmed har 12 av 21 regioner protesterat genom uttalanden eller skrivelser till regeringen.

Trots att utredaren fortfarande väntar på tilläggsdirektiv finns det enligt Altinget ytterligare tre regioner där antingen ett initiativärende eller en motion uppmanar den politiska ledningen att ta ställning mot informationsplikten för vårdpersonal.

Vilken politisk konstellation som styr regionen har enligt kartläggningen inte varit avgörande för ställningstagandet, visar kartläggningen.

Protester från flera håll

Regeringens planer på att utforma en lag där offentliganställda får i uppdrag att informera polisen och Migrationsverket när de kommer i kontakt med människor som inte har rätt att vistas i Sverige har kritiserats från många håll.

Flera fackförbund har protesterat mot planerna, liksom aktörer inom skolans värld.  Även flera kommuner har protesterat mot förslaget, som Syre rapporterande om igår, där kommunstyrelsens ordförande i Region Uppsala, Erik Pelling (S) sa:

– Personal inom kommunal sektor ska inte tvingas ha anmälningsplikt för personer som kan misstänkas vistas i Sverige utan tillstånd. En angiverilag riskerar att försvåra kärnuppdraget hos kommunanställda, vars arbete bygger på tillitsskapande och förtroendefulla relationer. Människor måste våga söka vård, låta sina barn gå i skolan och ta stöd av socialtjänsten.

Läs mer:

Uppsala protesterar mot angiveri av papperslösa.

Skarp kritik från vården mot Tidöpartiernas angiverilag

Med alla medel ska Tidöland tömmas på flyktingar