Radar · Inrikes

Skarp kritik från vården mot Tidöpartiernas angiverilag

Enligt kampanjen "Vi anger inte" är tystnadsplikt är en förutsättning för vårdarbete och rädsla för att bli angiven ska inte hindra någon från vård.

Förslaget i Tidöavtalet att anställda inom offentlig sektor ska få i uppdrag att ange papperslösa patienter till andra myndigheter får mothugg från såväl fackförbund som gräsrotskampanjer.

Göran Arrius, ordförande i fackförbundet Saco, säger att det finns ett stort tryck i frågan.

– Vi gick nyligen ut med en debattartikel som våra samtliga 21 medlemmar stod bakom, så det finns enad syn, och det är starkt för det är nästan en miljon medlemmar de företräder, säger han.

Debattartikeln Att ange papperslösa strider mot yrkesetiken publicerades den 12 mars i Svenska dagbladet.

Saco: ”Kunna skapa förtroende”

– Problemet med förslaget i Tidö-avtalet är att man vill lagstadga för offentliganställda att anmäla om att man får vetskap att papperslösa finns. För oss är det i nästan alla våra professioner centralt med ett förtroende, säger Göran Arrius.

Därför räcker inte det undantag som handlar om att det kan finnas situationer där ”en anmälan skulle strida mot ömmande värden”. Göran Arrius anser att förslaget ska skrotas.

– Ska man till exempel kunna utöva läkaryrket måste man skapa ett förtroende mellan sig och patienten. Blir denna lag verklighet vänder sig dessa personer sannolikt inte till vården fast de behöver, vilket är dåligt för individerna, men det leder även till att gruppen blir ännu mer marginaliserad.

Han menar också att om lagen stiftas kommer den att bryta mot andra lagar, som FN:s barnkonvention.

Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020 och handlar om att alla barn i hela världen ska få skydd, stöd och den barndom som de har rätt till enligt FN:s konvention om barnets rättigheter.

"De flesta av våra professioner behöver undantas
"De flesta av våra professioner behöver undantas. Därför är det bättre att Tidöpartierna lägger förslaget om anmälnings­plikt i papperskorgen", säger Göran Arrius, ordförande i Saco. Foto: Knut Capra Pedersen

Olydnadskampanj har lanserats

För en vecka sedan lanserades också olydnadskampanjen ”Vi anger inte”.

”Över 1 600 anställda i vården har också hittills via kampanjens hemsida avlagt ett anonymt löfte om att aldrig ange papperslösa”, skriver kampanjen i en debattartikel i Arbetet den 16 mars.

Grundarna beskriver sig som vårdpersonal som inte tillhör någon politisk organisation eller fackförening. De har inte utsett officiella talespersoner utan skriver på kampanjens webbplats om skälen till varför de tänka sig att bryta mot en sådan lag.

”För det första är patientens juridiska status en migrationspolitisk fråga, inte en medicinsk. Att ange människor som därmed riskerar att frihetsberövas och deporteras går emot etablerad vårdetik.”

De andra två skälen är att angiveri av papperslösa kan skada förtroendet för vården, då människor förväntar sig att vårdpersonal har tystnadsplikt, samt att vårdpersonal redan har fullt upp med sina arbeten.

”Angiveri har vi varken tid, ork eller vilja till.”

"Det finns uppenbara risker att vården inte blir jämlik, att patienter inte prioriteras på rätt sätt enligt vår etiska kod", säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet
"Det finns uppenbara risker att vården inte blir jämlik, att patienter inte prioriteras på rätt sätt enligt vår etiska kod", säger Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet. Foto: Ulf Huet

Även Vårdförbundet riktar kritik

Även Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet, säger att detta är ett av de förslag i Tidöavtalet som hon inte kan acceptera.

– Det strider helt mot vår professionsetik. Rätten till hälsa lämnar ingen utanför och hälso- och sjukvårdens grundläggande principer är tydliga: vård ska ges med respekt för alla människors lika värde och den med de största behoven ska ges företräde till vården. Detta har vi också påtalat i debattartiklar och i möten med sjukvårdsministern, säger hon.

Hur ser ni på kampanjen ”Vi anger inte”?

– Vi förstår verkligen att det här uppropet görs. Det är bra att fler än vi som stort fackförbund reagerar och tydligt står upp för alla människors lika värde och att den med störst behov ska ges företräde till vården, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet samlar de som är eller studerar till sjuksköterska, barnmorska, biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska.

Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) har tidigare uppgett, bland annat i en intervju till Läkartidningen, att förslaget ska utredas med fokus på undantag för till exempel sjukvården.

Läs mer:

Papperslösa har rätt till vård men många blir utan ändå

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV