Radar · Miljö

Ny europeisk koalition för hållbar råvaruanvändning

Kongo är ett land rik på mineraler såsom kobolt, men utvinningen brister ofta när det gäller mänskliga rättigheter och miljöhänsyn.

Över 40 civilsamhällesorganisationer har idag bildat en koalition som vill se större fokus på mänskliga rättigheter och hållbarhet inom utvinningen av råmaterial runtom i världen. Den nystartade koalitionen vill också se en övergång till en cirkulär ekonomi och att civilsamhället representeras i högre grad under internationella möten.

Den 28 september håller Internationella energirådet, IEA, för första gången en internationell konferens om kritiska mineraler och den roll de spelar för den gröna omställningen.

I samband med det passar 40 civilsamhällesorganisationer på att starta en koalition för att lyfta vikten av en hållbar råvarutvinning, en minskad konsumtion av råvaror och en övergång till ett cirkulärt samhälle.

”Den nuvarande efterfrågan på råvaror upplever en exponentiell tillväxt, en bana som kommer med allvarliga följder, inklusive förlust av biologisk mångfald, miljökränkningar och hejdlösa kränkningar av mänskliga rättigheter”, skriver organisationerna i ett pressmeddelande.

Därför kommer de tillsammans att verka för att framtiden går mot ett hållbart samhälle som respekterar både människor och planeten, bort från en tillväxtekonomi baserad på utvinning, till en cirkulär ekonomi där människor och natur prioriteras framför vinster.

Bindande mål och regelverk

För att gå mot ett mer cirkulärt samhälle där avfall återvinns och fokus inte ligger på ny utvinning krävs bland annat att EU ”upprättar bindande mål och robusta lagstiftningsramar som kan främja alternativa affärsmodeller”, skriver organisationerna.

De vill också se att internationella regelverk skapas som ser till att företag hålls ansvariga för att respektera mänskliga rättigheter och miljöstandarder.

Koalitionen föreslår också att vissa områden utses som miljömässigt känsliga och därmed förbjudna för gruvdrift, samt att det införs ett moratorium för djuphavsbrytning i både internationellt vatten och EU-vatten.

– I dag, när vi lanserar Raw materials coalition, lanserar vi inte bara ett initiativ, vi tänder en rörelse, en rörelse som frodas på samarbete, respekterar varje röst och hedrar det inneboende värdet av våra naturresurser, säger Robin Roels, koalitionens koordinator samt policyansvarig för råvaror på Europeiska miljöbyrån, EEB, i pressmeddelandet. Han fortsätter:

– Koalitionen är en uppmaning till handling för en mer rättvis morgondag, inte som ett alternativ, utan som den enda vägen framåt. Alltför länge har det civila samhällets röster ställts åt sidan i kritiska diskussioner som formar vår världs framtid. Det är dags att ändra på det.

Läs mer:

Deadline för djuphavsgruvdrift löper ut

Krafttag mot illegal gruvnäring ger resultat

EU vill ge konsumenterna rätt att reparera

EU:s miljöbyrå ser grön tillväxt som ”osannolik”

Forskare: Utvinn ur elskrot och inte jorden

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV