Radar · Miljö

Deadline för djuphavsgruvdrift löper ut

Små potatisformade noduler återfinns i djuphavet och planeras att utvinnas men oron för hur det ska påverka marina livsmiljöer är stor.

Efter att ö-nationen Nauru utlöst en klausul inom FN:s havsrättskonvention, kan marin kommersiell gruvbrytning bli tillåten från och med söndag. Det utan att regler för miljöhänsyn färdigställts.

På mellan 3000 och 6000 meter rakt ner i djuphavet finns milsvida abyssala slätter. Där återfinns flera metaller industrier runt om i världen efterfrågar, så som kobolt, nickel, mangan och koppar. Genom en geologisk process som tagit miljontals år, har metallerna bland annat ansamlats i små potatisformade klumpar, så kallade noduler, som ligger utspridda längs med botten.

Utvinningen skulle kunna bidra till omställningen, då metallerna kan användas i bland annat vindkraftverk och bilbatterier. Ett argument det kanadensiska bolaget The metals company använt när de, med stöd av ö-nationen Nauru, ansökt om att påbörja gruvbrytningen så snart det är möjligt. Samtidigt har forskare, en rad stora företag, länder och miljöorganisationer, varnat för att påbörja utvinning innan konsekvenserna för det marina livet är helt utredda.

”Innan vi utvidgar vårt mänskliga fotavtryck till ett ekosystem som vi fortfarande vet mycket lite om behöver vi utvärdera och öka vår kunskap baserat på vetenskapliga fakta”, motiverade Volvos chef för hållbara inköp Eva Bennis företagets ställningstagande för Syre i april 2021.

Deadline går ut på söndag

Men The metals company och flera andra stora företag, så som vapentillverkaren Lockheed Martin, ligger kvar i startgroparna för att starta utvinningen. Att det ska tillåtas, slogs fast redan i samband att ett genomförandeavtal till Havsrättskonventionen (Unclos) trädde i kraft 1994. Men förhandlingarna om hur regelverket för utvinningen ska utformas har inte nått i hamn.

För att snabba på processen utlöste Nauru och The metals company en klausul i Unclos, som säger att utvinning kan tillåtas efter två år från det att den utlösts, även om inga regler är på plats. Deadline går ut på söndag. Dagen efter påbörjas ett rådsmöte inom FN-organisationen International seabed authority (ISA), där regelverket kan spikas. Sverige deltar inte i förhandlingarna på plats men samarbetar med EU-länder som är medlemmar i rådet, berättar Staffan Danielsson, kansliråd på klimat- och näringslivsdepartementet.

– I dagsläget anser vi att kunskaperna om organismer, livsmiljöer och miljöeffekter är för bristfälliga för att kunna utforma regelverket på ett bra sätt. Det är en uppfattning som delas av flera andra EU-länder.

Staffan Danielsson tror inte heller, likt många andra bedömare, att mötet kommer att spika reglerna. Så kommer kommersiell utvinning påbörjas, utan att regelverket är på plats? Enligt nyhetsmagasinet Hakai har en arbetsgrupp lagt fram ett förslag om att avvisa alla ansökningar om utvinningstillstånd, så länge inte regelverket är på plats. ISA har också möjlighet att rådfråga den Internationella havsrättsdomstolen om följderna av att missa den klausul som Nauru utlöst. Staffan Danielsson är av meningen att det inte går att utfärda något tillstånd, innan det är färdigt.

– Utan ett regelverk på plats kan inte utvinningstillstånd utfärdas. Sådana tillstånd kan i framtiden utfärdas av ISA:s råd, men de måste baseras på en rekommendation av ISA:s legala och tekniska kommitté. Det är under förutsättning att det finns ett regelverk på plats.

Syre: Vad har då den klausul som Nauru och The metals company utlöst haft för betydelse? 

– Frågan har skyndat på hanteringen av regelverket. Men ett eventuellt beslut i rådet måste fortfarande baseras på en rekommendation från den legala och tekniska kommittén.

Läs mer:

Jakten på djuphavens Eldorado har börjat

Svampdjur i farozonen

De polymetalliska noduler som sedan miljontals år ligger utspridda över delar av världshavens botten, utgör hem för svampdjuret Plenaster craigi. Eftersom modulerna är fyndigheter som ska plockas upp vid djuphavsgruvdrift, kommer arten sannolikt att försvinna helt – om havsbotten exploateras, enligt en studie från Göteborgs universitet. Men arten är långt ifrån den enda som är i farozonen. Djuphaven hör till planetens mest outforskade områden och lejonparten av arterna har ännu inte hunnit beskrivas – eller upptäckas. 

Källa: Göteborgs universitet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV