Radar · Miljö

Unga samer får stöd av Greta i kampen mot markexploatering

De unga samerna får stöd av Greta Thunberg i protesten mot nya gruvor.

I dag ska ungdomar från Laevas och Gabna samebyar och tillresta klimataktivister genomföra en manifestation mot LKAB i Kiruna.
– För oss som klimaträttviseaktivister är det en självklarhet att stå i solidaritet med dem som drabbas av roten till klimatkrisen; kolonialism, kapitalism och extraktivism, säger Greta Thunberg i ett pressmeddelande.

På förmiddagen lördagen den 26 augusti planeras en Minnesceremoni för förlorade marker och demonstrationen Stopp till fortsatt exploatering i nya Kiruna centrum. Greta Thunberg ska finnas bland de unga aktivister som tillsammans med samer från två av Kirunas samebyar kommer att demonstrera mot gruvor och exploatering.

I januari 2023 offentliggjorde statliga LKAB (Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag) nyheten att bolaget vill öppna ännu en gruva nära Kiruna/Giron gällande en malmfyndighet som kallas ”Per Geijer”-malmen. I pressmeddelandet uttalar sig AnneLaila Blind, Laevas sameby.

– Vi, Gápna ja Leaváža Nuorat (unga i Gabna och Laevas samebyar) ser dagligen hur våra mänskliga rättigheter systematiskt kränks av Sveriges regering och av svenska bolag. Vi unga samer samlas här i dag tillsammans med allierade för att säga; stopp, det räcker nu!

Fler vill öppna gruvor i Kiruna

Det står vidare att på Gabna och Laevas samebyars marker finns redan LKAB-gruvorna Luossavaara, Kiirunavaara, Mertainen, Leväniemi, Gruvberget och Masungsbyn, och att ”det som utvinns fraktas på bilväg och järnväg i sicksack genom deras renbetesmarker”.

– Samma system som exploaterar och utarmar naturen förtrycker också människor, i synnerhet urfolk och de på frontlinjerna av klimatkrisen som har levt med naturen i tusentals år och än idag leder kampen för att försvara den. En fortsatt kolonialisering av Sápmi är ingen ”grön omställning” – tvärtom är det en fortsättning av systemen som satte oss in i den här krisen, oavsett vad makthavare vill få oss att tro, säger Greta Thunberg.

Även bolaget Copperstone vill återöppna en gruva i Kiruna och Talga AB vill förlägga sina gruvtransporter på samebyarnas marker. Dessutom innebär flytten av Kiruna stad ytterligare markförlust i form av nya bostadsområden, fler industriområden, mer infrastruktur och en ny järnväg, enligt pressmeddelandet.

"Inte säga farväl till mer mark"

Syftet med dagens minnesceremonin och demonstration är också att sörja de marker som har förlorats till just gruvor, infrastruktur, järnvägar och bebyggelse och ett sätt ”att tacka marken och allt den gav”, enligt pressmeddelandet.

– Många unga samer i Kiruna känner en stor oro för sin framtid och vår urfolkskultur i och med de beslut som tas av andra, som påverkar oss och som vi inte har en röst i. Det här är vår chans att göra våra röster hörda. Det kommer vara en tung dag för många och det budskapet som vi önskar ska nå fram tydligt: Det räcker nu. Vår bedömning av vad ekosystemen, markerna, skogarna, luften och vattnet tål måste också höras. Markerna klarar inga fler gruvor. Vi tänker inte säga farväl till mer mark, säger AnneLaila Blind.

Läs mer:

Gruvnäringen är politisk

“Regeringen kör fullständigt över samerna”

Manifestation till stöd för strejkande samer i Norge