Radar · Miljö

Skärpt förslag om bekämpningsmedel på EU-nivå sänker kraven för Sverige

Bekämpningsmedel skadar till exempel pollinerare.

EU-parlamentets miljöutskott har blivit överens om förslag på förordning med syfte att minska användningen av växtskyddsmedel. Men om förslaget kommer att bli verklighet är osäkert då det finns ett motstånd från högerpartierna i parlamentet.

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används i till exempel jordbruk för att skydda grödor och andra växter mot skadegörare och sjukdomar. Men det påverkar också miljön samt djurs och människors hälsa negativt.

Målet med en ny förordning för minskad användning av växtskyddsmedel är att minska EU:s användning av kemiska växtskyddsmedel med 50 procent till 2030. Därför föreslås en ny lagstiftning som bland annat innehåller bindande minskningskrav för varje medlemsland, rapporterar ATL.

Men för Sverige innebär förslaget ett minskningskrav på 15 procent, lägre än EU-kommissionens minimikrav på 35 procent, enligt facktidningen för lantbrukare. För särskilt farliga växtskyddsmedel sätts kravet för Sverige till 25 procent.

Sarah Wiener, De grönas talesperson i EU-parlamenetet, säger i ett uttalande att halvera användningen i hela EU till 2030 är ett steg i rätt riktning, rapporterar Sveriges natur.

– Det är väldigt positivt att vi har kunnat komma överens om en rimlig kompromiss med tanke på att det är en ideologiskt laddad fråga där industrin har dominerat i debatten.

Den svenska EU-parlamentarikern Jessica Polfjärd (M) uppger i en kommentar till Naturskyddsföreningens tidning att hon är kritisk till förslaget och nationella, bindande mål.

– Det säkerställer inte att vi kan fortsätta använda växtskyddsmedel utan problem. Vi kommer inför plenum fortsatt arbeta för att förslaget som slutligen antas ska vara utformat på ett sådant sätt att det garanterar att jordbrukare kan bedriva sitt arbete under stabila och långsiktiga förutsättningar.

Härnäst ska frågan tas upp i ministerrådet och slutligen avgöras i EU-parlamentet.

Läs mer:

Bekämpningsmedel förbjuds – kan orsaka cancer

Rester av bekämpningsmedel i många päron och äpplen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV