Radar · Mänskliga rättigheter

Världshungerdagen: Utvecklingen går bakåt

En pojke går förbi ett risfält som bevattnas i Indien.

Sötvatten, och den hotade tillgången till det, är årets tema för World food day, eller Världshungerdagen, som varje år organiseras av FN:s jordbruksorgan FAO.
– Vi måste börja lyssna på landsbygdsbefolkningen och främja holistiska lösningar, säger Alvaro Lario, ordförande för FN:s internationella fond för jordbruksutveckling.

”Vatten är liv, vatten är mat. Lämna ingen utanför.” Det är temat för årets världshungerdag. I omkring 150 länder runt om i världen arrangeras olika aktiviteter under dagen för att uppmärksamma vikten av vatten i vår matproduktion och att alla människor har mat på bordet.

Under en öppningsceremoni i Rom, där FAO:s högkvarter ligger, visades en videohälsning från FN:s generalsekreterare António Guterres. Han påpekade att vi är mitt uppe i en global matkris, där utvecklingen rör sig bakåt när det gäller att få slut på hunger och undernäring.

– Omkring 780 miljoner människor i världen är hungriga, nästan 50 miljoner barn riskerar att dö på grund av ett allvarligt slöseri. Samtidigt ligger finansieringen för detta års globala humanitära vädjan bara på 32 procent, säger Guterres i meddelandet.

Han uppmanade regeringar att se till att deras länders befolkningar har tillräckligt att äta och påpekade att även internationell solidaritet krävs för att få fram tillräckliga resurser för detta.

”Investera i hållbart jordbruk”

Guterres lyfte också de många orsakerna till att människor går hungriga i världen idag: konflikter, klimatextremer, ojämlikhet och ekonomisk instabilitet. Samtidigt arbetar FN för att få till långsiktiga lösningar.

– Det betyder att massivt skala upp investeringar i hållbart jordbruk, och att se till att de är i linje med klimatåtgärder. Det betyder att utnyttja vetenskap och teknologi för att förbättra effektiviteten och räckvidden på matsystemen, sade han.

En hållbar förvaltning av vattenresurser är grundläggande för att ”få slut få hungern, uppnå de globala (hållbarhets)målen och för att bevara vatten för framtida generationer”, enligt Guterres. Han uppmanade därför regeringar, civilsamhällen, privat sektor och forskarvärlden att arbeta tillsammans för att få till långsiktiga lösningar som ger alla tillräckligt att äta.

Även FN:s internationella fond för jordbruksutveckling, IFAD, skriver i ett pressmeddelande att det behövs samarbete mellan olika aktörer för att tackla utmaningarna med världens vattenresurser, som på bara två decennier minskat med en femtedel.

Jordbruket största vattenförbrukaren

”Befolkningsökning, urbanisering och klimatförändringar sätter press på resurserna och jordbruket står för hela 72 procent av det globala sötvattenuttaget. Om vi inte snarast ändrar vårt sätt att producera livsmedel kommer jordbrukets behov av vatten öka med 35 procent till 2050 och vattenförsörjningen hotas på global nivå”, skriver IFAD.

De konstaterar vidare att 2,4 miljarder människor lever i länder med vattenbrist, att småbrukare kämpar för att tillgodose sina dagliga behov, och då särskilt kvinnor, ursprungsbefolkningar, migranter och flyktingar.

”Konkurrensen om vattnet ökar i takt med att vattenbrist blir en ständigt ökande orsak till konflikter”, skriver IFAD.

Och det är inte storskalighet som är det främsta verktyget för att lösa situationen, menar FN-fonden.

– Alltför ofta resulterar storskaliga vattenprojekt i översvämningar och ger även andra negativa effekter på ekosystemet. Vi måste börja lyssna på landsbygdsbefolkningen och främja holistiska lösningar som säkerställer en hållbar tillgång till vatten för lokalsamhällen, säger Alvaro Lario, ordförande för IFAD, i pressmeddelandet.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV