Zoom

Ekonomin eller klimatet – på spel i spanska nyvalet

Ultrahögerledaren Santiago Abascal, Vox, debatterade med vänsterledaren Yolanda Díaz, Sumar, och och socialdemokraten Pedro Sánchez, PSOE, i RTVE på onsdagen.

Spanien tillhör Europas mest sårbara länder för klimatförändringarna: fler bränder, höjning av havsnivån, havsuppvärmning, artförlust, skyfall, torka, värmeböljor. Det finns valprogram med långtgående förslag för att möta krisen, men efter söndagens nyval kan landet ha en regering som tonar ner eller förnekar den.

I sista partiledardebatten i public service-tv inför nyvalet på söndag, deltog ledarna för endast tre partier: Pedro Sánchez, socialdemokratiska PSOE, Yolanda Díaz, Sumar – en allians av 15 olika vänstergrupper, och Santiago Abascal, ultrahögerpartiet Vox.

Alberto Núñez Feijóo, som leder konservativa Partido popular (PP) valde att inte medverka. PP-ledaren avvisade upplägget redan i maj för att de katalanska (ERC och PNV) och baskiska (Bildu) separatistpartierna inte var inbjudna.

Under det ekonomiska blocket i debatten brände klimatfrågan till mest, konstaterar RTVE i sin egen summering. Och miljörörelsen i Spanien har drivit på hårt för att frågan ska beredas mer plats i valrörelsen. I en kampanj riktad till partiledarna ställer Greenpeace frågan: ”Får klimatförändringarna er att svettas?”

Mot valrörelsens slutfas har den globala medeltemperaturen slagit dagliga rekord, men det är inte alla partier som aspirerar på inflytande i den kommande regeringsbildningen som är övertygade om att några särskilda åtgärder behövs.

Lögner och förvrängda fakta

Det framgår av miljömagasinet Climáticas summering av partiernas valprogram ur klimat- och miljöperspektiv. Klimatförnekande, högerextrema Vox valprogram innehåller inte en enda åtgärd som kan mildra den globala uppvärmningen. Partiet siktar på att bli valets tredje största, och har slagit fast att man inte kommer att ge sitt stöd till en PP-ledd regering utan att få något tillbaka.

Partiet talar inte om klimatförändringar, utan om klimatreligion och anser att nuvarande regering styrs av ”miljöradikaler”. Med sin politik vill Vox upphäva progressiv lagstiftning lokalt och globalt. Därtill lovar partiet att dra in alla offentliga medel till ”radikala miljöorganisationer”, metereologiska myndigheter och all finansiering kopplad till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Istället vill Vox inrätta en ”strategisk myndighet för nationens intresse”.

På energiområdet är det förlängd livslängd på befintliga kärnkraftverk och satsningar på minireaktorer som gäller. För förnybara energislag som vind- och solkraft anges inga mål. I landsbygdspolitiken vill Vox försvara jakt ”som en väsentlig aktivitet” och utesluta vargen från landets skyddsprogram för vilda arter. Partiet vill också avskaffa djurskyddsmyndigheten och bevara ”populära traditioner, religiösa evenemang och tjurfäktningsfestligheter”.

Likväl hävdar partiet att man kommer skydda miljön med ”sunt förnuft”. Valprogrammet sticker ut, enligt Climática, genom att förvränga fakta och ta till lögner för att motivera sin politik.

Konservativa PP är ledande parti i opinionsmätningar och kommer vara beroende av stöd från Vox för att kunna ta regeringsmakten. På klimatområdet har de flera gemensamma nämnare. Trots kritiskt läge för grundvattnet i nationalparken Doñana, till följd av torka och överexploatering, vill både den lokala PP-Vox-regeringen och partierna på federal nivå tillåta utökad konstbevattning.

Ekonomin överordnad

PP förnekar inte klimatförändringarna men tonar ner brådskan med åtgärder. Bland annat vill PP sakta ner tillämpningen av den europeiska gröna given, för att nå klimatneutralitet till 2050, och från jord till bord-strategin. Syftet är att prioritera lönsamheten för jordbruk och djurindustri.

För att motverka konsekvenserna av inflationen vill PP sänka köttmomsen tillfälligt. Partiet vill stärka industrin, särskilt nämns försvars-, fordons- och flygsektorerna. EU:s fond för att minska beroendet av ryskt fossilbränsle Repower tas upp som en finansieringskälla, men inget nämns om hur dessa industrier ska elektrifieras eller hur deras utsläpp ska minska.

Valprogrammet innehåller förslag av miljökaraktär. Till exempel nämns åtgärder mot matsvinn och kolinlagring i jordbruk. För att stärka den elintensiva industrins konkurrenskraft utlovas förbättrad kompensation för omställningskostnader. Partiet utlovar satsningar på tåg- och kollektivtrafik, och vill skapa ett mobilitetskort som ska gälla på alla kollektiva trafikslag. Man utlovar även modernisering av vägar och motorvägar, samt utbyggnad av flygplatser.

PP vill främja förnybar energi genom att minska byråkratin, och snabba på tillståndsprocesser genom en ny avgift. Liksom Vox vill PP förlänga verksamheten vid befintliga kärnkraftverk. Men man vill också stimulera utsläppsminskningar genom elektrifiering och utveckling av så kallad grön vätgas, om än i diffusa termer.

Enligt Climática är ekonomin hela tiden överordnad i PP:s valprogram. Tydliga åtgärder eller strategier för att hantera klimatförändringar eller motverka förlusten av biologisk mångfald saknas.

Mer ambitiöst än tidigare

Regerande PSOE har till skillnad från PP och Vox, låtit klimatförändringar, grön omställning och skydd av biologisk mångfald genomsyra valprogrammet. Däremot sammanfaller PSOE med PP i att inte överhuvudtaget omnämna fossila bränslen, trots att förbränningen av dessa är huvudorsaken till klimatförändringar orsakade av människor, konstaterar Climática. PSOE vill likt PP, se både utökad konstbevattning och utbyggnad av flygplatser.

Skillnaden är att förslagen som gäller vatten, energi, bostäder, hantering av resurser och vatten kombineras med åtgärder kopplade till klimatförändringarna och miljön. Regeringen har kritiserats för en kaotisk och orättvis energiomställning, och för att bemöta det vill PSOE utarbeta en ny lag som identifierar lämpliga områden för utveckling av förnybar energi.

PSOE utlovar satsningar på samtliga transportmedel, inom ramen för en lag för ”hållbar mobilitet”, som en rättighet för befolkningen, och en statlig fond för att skapa hållbara transporter där kollektivt resande står i fokus. Lokaltrafiken ska vara kostnadsfri för alla under 24 år och partiet föreslår även ett elcykelstöd.

Planen för att minska utsläppen av växthusgaser är i valprogrammet mer ambitiös än tidigare, men når ändå inte upp till EU-målet om 55 procents minskning till 2030. Utan konkreta siffror utlovar PSOE samtidigt en högre ambitionsnivå på global nivå, och högre ställda åtaganden från Spanien. Man lovar också ta hänsyn till rekommendationerna från Spaniens medborgarråd för klimatet, vilket hade varit möjligt men inte gjordes under partiets gångna mandatperiod.

En bra bit kvar

När det gäller vattenbristen vill PSOE se över hydraulisk infrastruktur och dammar och skydda särskilt miljökritiska områden, såsom Doñana, Mar menor och Ebro-deltat, samt viktiga leverantörer av ekosystemtjänster. Utöver det vill PSOE reformera landets vattenlag, fördubbla kapaciteten för avsaltning och återanvändning av vatten. Samtidigt vill partiet utöka och modernisera konstbevattningen.

Climática drar slutsatsen att grön ekonomi är fortsatt prioriterad i PSOE:s valprogram, men att partiet inte når upp till en reellt ekologisk och rättvis omställning. Inte med tanke på att 74 procent att det spanska territoriet riskerar ökenspridning och extrema väderhändelser kostar tusentals människoliv, och tusentals miljoner euro årligen.

Inte heller PSOE har chans till egen majoritet, utan behöver stöd från vänsteralliansen Sumar, vars valprogram enligt Climática är det mest kompletta av de fyra som aspirerar på regeringsmakt.

Det som sticker ut, även vid internationell jämförelse, är förslag som kortare arbetsdag, förbud mot stöd till fossila bränslen, beskattning av fossila bolag, begränsat inrikesflyg och en ny tillväxtmodell. Den förnybara energin vill Sumar bygga ut med respekt för ekosystem och biologisk mångfald. Och för att finansiera den ambitiösa klimatpolitiken vill Sumar beskatta fossilindustrin och de välbeställdas lyxkonsumtion.

Nollutsläpp 2040

Som enda av de fyra partierna nämner Sumar fossila bränslen explicit, och pläderar för en frigörelse från dessa genom avinvesteringar och att storsatsa på förnybar energi. Också som enda av de fyra partierna vill Sumar höja ambitionsnivån för landets utsläppsminskningar till den nivå på 55 procent innan 2030 som EU slagit fast.

Innan decenniet är över siktar man på att 50 procent av den totala efterfrågan på energi ska vara elektrifierad och att 90 procent av energin ska vara förnybar. Ensamt är Sumar även om att vilja stoppa nya investeringar och subventioner till fossilgas och andra fossila bränslen, inklusive teknologier för infångning och lagring av kol.

Partiets valprogram inkluderar även godkännandet av en statlig strategi mot greenwashing, och föreslår att en kontrollmekanism inrättas för att säkerställa efterlevnaden. Sumar vill göra en större satsning på energieffektivisering än PSOE; 500 000 bostäder årligen, istället för inom mandatperioden.

På övergripande nivå lyfter Sumar ett flertal strategier, överenskommelser och planer för att ta stora steg i den gröna omställningen. För att samordna arbetet skapas en rad myndigheter och organ.

Till 2040 ska landet ha nått nollutsläpp och Spanien ska ta en ledande roll i Europa när det gäller gröna jobb, om Sumar får bestämma.

Läs mer:

Osannolikt med egen majoritet när Spanien går till val 

Miljörörelsen hoppas på starkare spanskt EU-ordförandeskap 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV