Zoom

Miljörörelsen hoppas på starkare spanskt EU-ordförandeskap

Spaniens minister för ekologisk omställning och social motståndskraft, Teresa Ribera Rodriguez (PSOE).

På fredagen gjorde Sverige sin sista dag som EU-ordförandeland. Den europeiska miljöbyrån EEB har granskat det svenska EU-ordförandeskapet ur miljö- och klimatperspektiv och betyget blir det sämsta på flera år.

Naturskyddsföreningen, som ingår i miljörörelsens europeiska paraplyorganisation EEB, summerar granskningen i ett pressmeddelande.

– Sverige har inte prioriterat miljölagstiftningen, vilket EEB:s granskning tydligt visar. Det är anmärkningsvärt i en tid av klimat- och naturkris, där EU:s politik är oerhört viktig för den nödvändiga omställningen av vårt samhälle, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Bland de tio områden som ingår i granskningen finns exempelvis EU:s gröna giv, förlusten av biologisk mångfald och implementering av EU:s kemikaliestrategi. Det svenska ordförandeskapet får underkänt på sju områden och neutralt betyg på resterande tre.

Kritik mot Sverige

Exempelvis kritiseras Sverige för att som ordförande ha agerat utifrån nationella intressen när det gäller biomassa och skyddet av skog. Att naturrestaureringslagen föll i EU-parlamentets miljöutskott ses också som ett misslyckande, inte minst då Sverige röstade emot sitt eget kompromissförslag.

Naturskyddsföreningen noterar att ”svenska tjänstemännen ofta arbetat hårt för att uppnå kompromisser i flera komplicerade miljölagstiftningar” medan ”politiken inte arbetat för att genomföra dessa”.

– Sverige har genom sin agerande kring svenskt skogsbruk sänkt ambitionerna i EU:s miljöarbete, inte stått upp kring restaurering av natur och återigen varit en bromskloss till ett framtida hållbart skogsbruk, säger Karin Lexén.

Spanien ska leda arbetet

Och EEB:s ordförande Patrick ten Brinck framhåller att det nu åligger det spanska ordförandeskapet att ta förhandlingarna framåt.

– Spanien ärver betydande ansvar för lagstiftning och politik, och att fortsätta leda arbetet med akter som påbörjats av tidigare ordförandeskap. Det blir ministerrådets näst sista ordförandeskap inför EU-valet 2024, i en tid då avgörande miljödebatter eskalerar med bakåtsträvande röster som växer sig starkare och starkare, säger han i ett uttalande.

Panelen fr v: Magnus Nilsson, miljökonsult, Marie Trogstam, Svenskt näringsliv, Jakop Dalunde, EU-parlamentariker (MP), Daniel Westlén, statssekreterare och Louise Bengtsson, forskare vid Sieps, diskuterade  i Almedalen hur Sveriges EU-ordförandeskap egentligen gick, med fokus på de gröna frågorna
Panelen fr v: Magnus Nilsson, miljökonsult, Marie Trogstam, Svenskt näringsliv, Jakop Dalunde, EU-parlamentariker (MP), Daniel Westlén, statssekreterare och Louise Bengtsson, forskare vid Sieps, diskuterade  i Almedalen hur Sveriges EU-ordförandeskap egentligen gick, med fokus på de gröna frågorna.

Men vem som kommer att driva det spanska ordförandeskapets arbete på miljöområdet är oklart. Landet går till nyval den 23 juli. Den nuvarande ministern för ekologisk omställning, juristen Teresa Ribera Rodriguez, får höga betyg av en initierad panel i Almedalen.

Under seminariet utvärderades EU-ordförandeskapet ur miljöperspektiv. Arrangör var Statsvetenskapliga förbundet, och bland deltagarna fanns EU-parlamentarikern Jakop Dalunde, som i en tråd på Twitter sammanfattar sina argument för att ge regeringen underkänt.

Bland annat lyfter han det faktum att klimatpaketet Fit for 55 inte är helt klart. Det som fattas är energiskattedirektivet, som bland annat föreslår skatt på flygbränsle. Och att det skulle bli klart hade ingen heller väntat sig, enligt Daniel Westlén, statssekreterare hos klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Detta då skattefrågor kräver enighet, vilket är svårt att uppnå.

”Visa på möjligheterna”

Marie Trogstam, chef för hållbarhet och infrastruktur på Svenskt näringsliv, betonade vikten av skarpa regler globalt för att säkra innovations- och konkurrenskraft. Hon lyfte även fram exempel på hur dessa frågor varit en röd tråd under det svenska EU-ordförandeskapet. Trogstam konstaterade dock att allt färre unga tror att grön omställning är möjlig.

– Här måste vi visa på möjligheterna, vad innovationer och teknologi faktiskt bidrar till.

Avgörande för det spanska ordförandeskapet blir nyvalet 23 juli, och vem som blir ansvarig minister för klimat- och miljöfrågorna. Panelen tror att den nuvarande Teresa Ribera Rodriguez, från socialdemokratiska PSOE, har förutsättningar att göra ett bra jobb. Det var hon som tog tag i naturrestaureringsfrågan när svenska ordförandeskapet svek. Och Magnus Nilsson, miljökonsult och klimatpolitisk analytiker kallar henne ”den mest meriterade runt bordet”.

– Det är inte nödvändigtvis så att vi är frontlandet längre för det finns en mera tvingande verkliget i de här södra länderna, än den vi själva upplever, säger han och framhåller att Portugal är det land inom EU som minskat sina utsläpp mest sedan 2005, medan Grekland överträffade den tidigare lagstiftningen om nationella utsläppsbegränsningar mest av alla.

– Det här är jättehögt på agendan i länder som Spanien och Portugal för man piskas att göra det av väljarna. De driver en väldigt offensiv politik i framför allt Spanien och Portugal och lockar till och med svensk industri att investera där. Green steel bygger sin andra fabrik i Spanien nu.

Men med det förestående nyvalet, och bara ett år senare EU-val är det mest troliga enligt Magnus Nilsson att de två återstående ordförandeskapen blir en transportsträcka. Han betonar att även med mindre offensiva regeringar och annan majoritet i EU-parlamentet finns säkringar i Parisavtalet och EU:s klimatlagar som kommer att tvinga fram ständiga skärpningar av klimatpolitiken.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV