Zoom

Aktivister dömda för fredsaktion mot rysk gas

Aktivisterna, som dömdes för olaga intrång och egenmäktigt förfarande, hade alla klättrat upp i den utrustning som lastar av gasen från tankfartyget.

Trots riksdagsbeslut om importstopp för all rysk energi fortsätter Sverige att ta emot rysk fossilgas. Fyra Greenpeace-aktivister som protesterat mot att Sverige på detta sätt finansierar den ryska krigskassan dömdes i veckan till dagsböter, medan liknande fall i andra länder resulterat i friande domar.
– Sverige går i helt fel riktning, säger Erika Bjureby, Sverige-chef på Greenpeace

I veckan hölls rättegången mot fyra aktivister från Greenpeace som förra året hindrade ett fartyg från att lasta av rysk fossilgas i Nynäshamn. I liknande fall som det senaste året varit uppe i Storbritannien och Finland har de åtalade friats, med hänvisning till rätten om nödvärn och att aktivisterna agerat utifrån moralisk skyldighet. Det fanns sålunda visst hopp om att även den svenska domstolen skulle resonera på liknande sätt, men tingsrätten dömde i tisdags aktivisterna till 40 dagsböter för olaga intrång och egenmäktigt förfarande. Södertörns tingsrätt var dock oenig; en nämndeman ville fria samtliga aktivister, en omständighet som får Greenpeace att starkt överväga att överklaga domen.

– Utgången var nog förväntad, men det var glädjande att en nämndeman ville frikänna aktivisterna och tyckte att de hade gjort rätt genom att stå upp mot importen av de fossila bränslena som finansierar Putins krigskassa. Tyvärr är det ovanligt att svenska domstolar tar in att aktivister oftast gör aktioner just i syftet att förhindra ett större brott eller skada. Men att tingsrätten var oeniga visar också att aktivisterna har en stark argumentation för att deras handling bör ses som motiverat nödvärn och hindrade finansieringen av ett större brott. Aktivisterna kommer nu prata med sin advokat och överväga om de ska överklaga, från det jag hört lutar de åt det hållet, säger Erika Bjureby, chef för Greenpeace Sverige.

Det var i september 2022 som aktivister från Greenpeace blockerade tankfartyget Coral energy från det finska statsägda bolaget Gasum när det skulle lasta av rysk gas i Nynäshamn. En kombinerad freds- och klimataktion som var en i raden av liknande protester som Greenpeace utfört i syfte att få fler länder helt sluta importera ryska fossila bränslen.

Brittiska aktivister friades

Samtliga aktivister – tre från Sverige och en från Finland – ansåg att deras handlingar inte borde ses som brottsliga, utan att man istället hindrade ett större brott från att begås när man berövade Ryssland finansiering av krigföringen i Ukraina. I november 2022 fick 10 aktivister i Storbritannien gehör för ett dylikt resonemang. De stod åtalade för att ha blockerat en rysk tanker med dieselbränsle, och samtliga friades från anklagelserna om olaga intrång, då domaren ansåg att oljetransporten kunde räknas som terrorism och att det var detta som aktivisterna protesterade mot. Åklagarens tyckte inte att rättegången borde handla om vad som var moraliskt riktigt, men domaren ansåg att ”det är mer än troligt att det ryska kriget kan beskrivas som terrorism”, och att ”lossningen av oljan det potentiella brottet”, rapporterade BBC.

Den 5 april 2022 arrangerade tillika nio Greenpeace-aktivister en protest vid kajen till Helens kolkraftverk i Salmisaari i Helsingfors, som stoppade lossningen av ett ryskt lastfartyg som fraktade kol. Det ryska kolet hade anlänt till Salmisaari bara en dag efter att massakern på civila Butja i Ukraina avslöjades. Inte heller i det här fallet blev aktivisterna fällda.

Med tanke på händelsernas inverkan och de ”i huvudsak acceptabla målen som de åtalade eftersträvade genom sina handlingar, demonstrationens fredliga karaktär och den mindre skada som orsakades, anser tingsrätten att de påstådda brotten är likvärdiga med en förlåtlig handling på grund av unika omständigheter relaterade till handlingarna och förövarna”, skriver Helsingfors tingsrätt i domen från den 3 maj 2023, enligt Greenpeace Finland.

Hindra finansiering av krigsbrott

Men för de fyra aktivister i Sverige som fick sin dom i veckan blev utfallet alltså annorlunda, trots att försvaret också här försökte hävda att aktivisterna agerade i nödvärn och att det handlade om att stå upp för folkrätten i Ukraina. En av nämndemännen ville förvisso frikänna samtliga aktivister med hänvisning just till nödvärnsrätten och att “hindrande av finansiering av ryska krigsbrott” bör vara tillåten i det här fallet. Men det räckte alltså inte eftersom majoriteten ville se en fällande dom.

– Att domstolen inte är eniga i att döma aktivisterna är ovanligt i ett mål av denna typ. Kriget i Ukraina väcker starka känslor och det finns ett starkt stöd för aktioner som sker för att stoppa de ryska pågående krigsbrotten. Jag anser att aktionen bör kunna omfattas av nödvärnsrätten. Det måste finnas ett lagligt utrymme att agera mot även finansieringen av allvarliga krigsbrott även om det enbart innebär att pengaflödet enbart försenas eller hindras tillfälligt, säger aktivisternas försvarare Tomas Fridh i ett pressmeddelande.

Erika Bjureby ser hur Sverige slår in på en väg som skiljer sig från andra länder.

– I Storbritannien friade en domstol Greenpeaceaktivister med motivationen att detta var ett typ av nödvärn, där har också rättsväsendet kommit längre i att se hur centralt protester och fredlig civil olydnad är i ett demokratiskt samhälle. Här i Sverige verkar det tyvärr som att det går åt rakt motsatt håll just nu, åtminstone i debatten då det istället ropas på hårdare straff för miljö- och klimataktivism och det är oroande. Det stora problemet är den helt undermåliga klimatpolitiken och så länge det är så behövs ännu fler aktivister och ännu fler aktioner.  

"Stolt över det vi gjorde"

Det är en tendens som blivit allt tydligare sedan den sittande regeringen tillträdde, menar Erika Bjureby, en regeringen som också får underbetyg för sin miljö- och klimatpolitik i den granskning av Tidöpartierna som Greenpeace presenterade i början av veckan.

– Deras politik har snarare spätt på ökat motstånd med hårdare tag mot aktivister, och större svårigheter för aktivister att utföra fredliga aktioner. Vi såg senast när Ulf Kristersson gjorde starka uttalanden på Instagram där han felaktigt påstod att fredliga aktivister utgör ett säkerhetshot och utmålade de som “totalitära”, det är fruktansvärt att höra, det är helt fel och det går i helt fel riktning. Regeringen borde istället ha samtal med klimataktivisterna och rikta energi mot det verkliga hotet mot vårt samhälle, att vi fortsätter förbränna så mycket fossila bränslen.

En av de dömda aktivisterna, Emma Pettersson, skrev i en debattartikel i Expressen, att det är medborgarnas moraliska skyldighet att själva göra det rätta när makthavarna ”inte agerar i vårt gemensamma intresse”.

– Jag är stolt över det vi gjorde i Nynäshamn, men det är förkastligt att det enda som hänt sedan dess är att vi blivit åtalade. Det centrala är att regeringen fortfarande inte har stoppat importen av all rysk energi, fortsätter att fylla på Putins krigskassa och eldar på den klimatkris vi befinner oss i. Regeringen måste stoppa importerna av rysk fossilgas, säger hon i ett pressmeddelande.

Regeringen väntar på EU

Den senaste leveransen av rysk flytande fossilgas (Liquefied natural gas,
LNG) till Sverige ankom till Nynäshamn så sent som för en vecka sedan. Riksdagen ålade i maj 2022 regeringen att stoppa all import av all rysk energi, men även om Sverige inte längre köper rysk olja så fortsätter rysk gas att importeras. I en interpellationsdebatt mellan riksdagsledamoten Linus Lakso (MP), som ställt frågan till regeringen om varför stoppet dröjer, och utrikesminister Tobias Billström (M) den 6 oktober, hänvisade utrikesministern i första hand till EU.

– En grundläggande princip är att sanktioner är som mest effektiva när de har brett stöd. Vi skulle ställa oss bakom ett förslag från EU om gasstopp, sa Tobias Billström.

Linus Lakso kontrade med att inget hindrar enskilda länder från att gå före och öka pressen på EU. Exempelvis har de baltiska länderna infört importstopp för rysk gas.

Erika Bjureby tycker att regeringen gömmer sig bakom argumentet om för EU gemensamma sanktioner.

– Sverige har hela tiden kunnat stoppa dessa importer av rysk fossilgas, som de baltiska staterna till exempel redan har gjort. Eftersom fler EU-länder sitter så djupt i sitt beroende av fossilgas är det mycket osannolikt med ett totalstopp inom EU, men inget hindrar länder som Sverige som inte över huvud taget är beroende av denna gas från att stoppa den. Vi har dessutom enighet och beslut i riksdagen om att det ska göras, dessutom ett närmast totalt folkligt stöd. Att den ryska gasen som finansierar kriget ändå fortsätter att flöda in tycker jag är skamligt.

Läs mer: 

Greenpeace JO-anmäler regeringens retorik mot klimataktivism

Sverige fortsätter att importera rysk fossilgas

Greenpeace blockerar rysk fossilgas i Nynäshamn

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV