Zoom

Greenpeace JO-anmäler regeringens retorik mot klimataktivism

Ulf Kristersson och Romina Pourmokhtari har använt ord som olagliga om klimataktivister och hävdar att de saboterar den demokratiska processen.

Statsminister Ulf Kristersson pekade ut klimataktivister som säkerhetshot förra veckan. Nu JO-anmäler Greenpeace regeringskansliet och vill gå till botten med vad som egentligen hände. Även Rebellmammorna har reagerat på utspelet, bland annat med kampanjen #sjungförulf.

Klimatminister Romina Pourmokhtari skulle i onsdags ta emot cementbranschens färdplan för nettonollutsläpp till 2030, samt medverka i ett öppet samtal om klimatpolitik och cementbranschens klimatmål. Men den senare delen av mötet ställdes in med kort varsel av säkerhetsskäl. Enligt arrangören var det klimatministerns stab som bedömt att det fanns ett säkerhetshot. Detta efter att ha tagit del av listan över anmälda deltagare.

Statsministern gick i ett uppmärksammat inlägg på sina sociala medier samma kväll ut med att säkerhetshotet skulle ha koppling till klimataktivisterna i Extinction rebellion. Men på listan fanns bara en klimataktivist, som tillhörde systerorganisationen och forskarnätverket Scientist rebellion.

Han bekriver i inlägget även hur klimataktivister på en ”öppen after work” som han höll med finansminister Elisabeth Svantesson, ”bara ville förstöra”. Statsministern jämförde även deras beteende med vad ”totalitära krafter sysslat med i alla tider”.

Oklart säkerhetshot

Utspelet har lett till försök att få reda på vad regeringen befarade skulle hända på mötet. Den föranmälde aktivisten är forskaren Ola Gabrielsson, som i sin anmälan öppet deklarerat att han tillhör nätverket Scientist rebellion.

– Anledningen till att jag anmälde mig till mötet är att jag i många år har intresserat mig för betong. Det är en smutsig verksamhet och eftersom Heidelberg Materials chef skulle vara på plats ville jag fråga henne om de har planer på mer miljövänliga alternativ till den Portlandbetong som Heidelberg i dag bryter i Slite. Till exempel kaolinbetong har 70-90 procent lägre koldioxidutsläpp, säger han till DN.

Huruvida Gabrielsson är kopplingen som enligt statsministern utgör en säkerhetsrisk har inte kunnat klarläggas. Enligt klimatministerns stab är det Säpo som gör säkerhetsbedömningar. Och Fredrik Hultgren Friberg på Säpos presstjänst säger till Syre att strikt sekretess råder:

– Sekretessen kring våra bedömningar är en av de viktigaste delarna av personskyddet som sådant, där kommer vi inte kunna säga någonting. När det gäller uttalanden som görs av politiker, där får jag bara hänvisa till regeringskansliet.

Syre har även försökt få svar på kritiska frågor till statsministern, och kommentar till JO-anmälan. Hittills utan framgång.

Ny nivå av utestängning

Det är oklarheterna i utspelen från regeringsföreträdare som Greenpeace vill reda ut med sin JO-anmälan, förklarar Sverigechef Erika Bjureby:

– Varför vi har JO-anmält är just för att vi måste få klarhet i vad som egentligen har hänt. Fanns det verkligen ett säkerhetshot, eller vad var det som gjorde att man ställde in det här? Var det för att man ville ducka kritik för sin klimatpolitik? Det är just de här frågorna vi vill att JO ska reda ut.

Om det är den 70-årige forskaren och klimataktivisten Ola Gabrielsson som ansågs utgöra säkerhetshotet, går varken att bevisa eller motbevisa i nuläget. I så fall vore det enligt Bjureby ”helt befängt”. Men också i linje med den utestängning som hon upplever sedan regeringen tillträdde.

Erika Bjureby, Sverige-chef på Greenpeace
Erika Bjureby, Sverige-chef på Greenpeace. Foto: Pressbild

– Det är helt tydligt att regeringen till största del vill ha samtal med de som följer regeringens linje. Statsminister Ulf Kristersson har till och med utpekat industrin som den nya miljörörelsen, och det visar verkligen i vilken riktning de vill ta klimatfrågorna.

– Visst finns delar av industrin som vill göra det rätta och börjat ta steg i rätt riktning. Men vi ser det som oerhört problematiskt att regeringen har valt att bara prata med de tunga industrierna, medan resten av samhället stängs ute.

På sociala medier framhåller många klimataktivister att offentliga möten är enda möjligheten att nå ministrarna och försöka få svar. Erika Bjureby bekräftar den bilden.

– Vi har själva blivit nekade att ha möten med ministrarna, med vår klimat- och miljöminister. Vi och andra organisationer och nätverk har blivit utestängda från klimatmöten. Journalister får inte sina frågor besvarade, så det här har ju påverkat alla, säger hon.

Att nu även stängas ute från offentliga evenemang tar utestängningen till en ny nivå, anser Bjureby.

– Jag är själv ganska chockerad, för det är en av de första gångerna i Sveriges historia där miljörörelsen blir utestängd från alla typer av möten gällande svensk klimat- och miljöpolitik.

– Regeringen säger att de driver en effektiv klimatpolitik, men vi ser raka motsatsen. Den är baksåtsträvande och kommer inte nå våra mål enligt Parisavtalet.

Stick i stäv mot demokrati

När regeringen dessutom utmålar klimataktiviseter som säkerhetshot ser Erika Bjureby en risk att det demokratiska samtalet tar skada. Och att regeringens retorik riskerar att piska upp stämningen mot oroliga medborgare, klimataktivister och andra som engagerar sig i klimatfrågorna.

– Målet är ju att be Sverige bedriva en politik i linje med de globala klimatmålen. Att då som statsministern och klimatministern utmåla större delen av rörelsen som illegala, som ett hot mot det demokratiska samtalet, det är otroligt allvarligt, det är första steget till att språket normaliseras och då ser vi en väldigt farlig utveckling i Sverige. Det går stick i stäv mot vad ett demokratiskt samtal innebär. Vi måste ju ha möjlighet att höja våra röster utan att bli utpekade som illegala organisationer.

Och Greenpeace JO-anmälan är första steget i ett försök att ställa regeringen till svars för sina påståenden.

– Just nu är jag inte jättehoppfull, men vi kommer fortsätta sätta mycket press på regeringen, för det här måste omedelbart upphöra, och de måste återigen bjuda in medborgare och civilsamhällesorganisationer till samtalsrummet.

Rebellmammorna, vars medlem sjöng på statsministerns after work i Malmö, har startat kampanjen #sjungförulf för att ”visa hur många vi är som vill ha en ansvarsfull klimatpolitik”, och gruppen har även samlat reaktioner och artiklar som tar upp och kommenterar utspelet från statsministern.

Läs mer:

Ministrar kritiserar klimataktivister – stör demokratin

Statsministern om Extinction rebellion: ”De låtsas bry sig om klimatet”