Radar · Miljö

Ingen ljusning för Östersjöns tumlare

Tumlarna har det tufft.

En färsk inventering av tumlarpopulationen i Östersjön visar att antalet har legat på ungefär detsamma det senaste decenniet. Ett oroande faktum, då populationen behöver öka betydligt för att kunna anses som livskraftig.

Under 2020 har länsstyrelserna i Kalmar och Gotlands län gjort en inventering av tumlarpopulationen vid Hoburgs bank och Midsjöbankarna, ett en miljon hektar stort havsområde i sydöstra Östersjön, mellan Gotland och Öland. Resultatet: Antalet valar i området har inte ökat under de senaste 10 åren.

– Gotland och Kalmar har ett gemensamt ansvar för att den här tumlarpopulationen ska vara livskraftig i det skyddade området. Den inventering vi gjorde under sensommaren 2022 visar inte på några direkta skillnader jämfört med förra inventeringen 2011-2013, vilket är oroväckande eftersom det är en akut hotad population. För att populationen ska kunna anses vara livskraftig behöver vi se en markant ökning, säger Alexandra Colbing, havsmiljöhandläggare vid Länsstyrelsen i Gotlands län, i ett pressmeddelande.

Tumlaren är en liten tandval som är cirka 150 centimeter lång och väger omkring 60 kilo. Det är den enda val som lever i Östersjön. För hundra år sedan fanns tiotusentals tumlare i sydöstra Östersjön, nu uppgår populationen till omkring 500 individer, vilket gör tumlaren till en akut hotad art.

Livsfarligt buller

Hoburgs bank och Midsjöbankarna är ett kärnområde för tumlare, och därmed livsviktigt för deras överlevnad. Eftersom det är grunda vatten kommer fiskar dit för att reproducera sig, vilket ger en god tillgång på mat för tumlarna. Sedan 2016 är det ett skyddat Natura 2000-område.

Bland hoten mot tumlarna finns bifångst där tumlarna fastnar i fiskenät, minskad födotillgång och miljögifter. Även undervattensbuller är ett stort problem.

– Tumlarna är helt beroende av att kunna använda sina klickljud för att navigera och hitta mat. När deras hörsel försämras eller försvinner helt riskerar de att svälta ihjäl, säger Magnus Danbolt, chef för naturvårdsenheten vid Länsstyrelsen i Kalmar län, i pressmeddelandet.

Läs mer:

Så kan Östersjöns enda val räddas

Östersjöns tumlare akut hotade

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV