Radar · Basinkomst

Basinkomst testas i ännu en amerikansk delstat 

Staden Saint Louis har beslutat att genomföra ett pilotprojekt med basinkomst.

Basinkomst ska delas ut i ett pilotprojekt i staden Saint Louis, USA. Det är första gången som basinkomst testas i delstaten Missouri, där staden ligger. Över 400 familjer kommer få pengar varje månad, utan att behöva redovisa hur de används.

I förra veckan klubbades ett pilotprojekt om basinkomst i staden Saint Louis i Missouri, USA. Aldrig tidigare har basinkomst testats i den delstaten, rapporterar Riverfront times.

I andra amerikanska delstater är projekt med basinkomst desto vanligare. Över 100 basinkomstprojekt har genomförts i USA på senare tid, vilket Syre skrivit om tidigare. Många av dessa finansieras helt eller delvis genom pengar från American rescue plan act. Det är Biden-regeringens stöd för att få fart på ekonomin efter nedgången under pandemin.

Även i Saint Louis ska basinkomsten finansieras genom pandemistödet. Projektet går ut på att ge 500 dollar (ungefär 5 200 kronor) i månaden till 440 vårdnadshavare. De får använda pengarna till vad de vill och inga krav ställs heller på att till exempel söka jobb.

Däremot har staden satt upp förutsättningar för vilka som ska få delta i studien. Vårdnadshavarnas barn måste vara inskrivna i offentliga skolor. Dessutom ska deltagarnas inkomst ligga på eller under 170 procent av den federala fattigdomsnivån.

Att bara ge basinkomst till en viss utvald grupp strider mot idén med universell basinkomst, som innebär att pengar ska delas ut till alla oavsett inkomst. I USA används istället begreppet garanterad basinkomst för att poängtera att pengarna enbart delas ut till folk med lägre inkomster, men fortfarande utan att det ställs krav på hur de beter sig eller hur pengarna används, vilket annars är det vanliga vid denna typ av ekonomiskt stöd. 

Alla utom en röstade ja

Några av politikerna i staden ifrågasatte basinkomstprojektet. En undrade hur meningsfullt det skulle vara att ge pengar till bara några hundra personer när tusentals levde i fattigdom. Men han röstade ändå ja till förslaget. Bara en politiker röstade nej, detta på grund av att hon hade velat ha haft mer insyn i stadens tidigare kontantstöd som delades ut under 2021.

En av rådmännen citerade den amerikanska medborgarrättsrörelsens ledare Martin Luther King, som förespråkade basinkomst.

”Den här lagen visar på hur det blir när du bryr dig lika mycket om din granne som dig själv”, sade hon. 

En mindre del av pengarna från American rescue plan act går till pilotprojektet med basinkomst. Resten ska Saint Louis lägga på bland annat hälsocenter, att minska hemlösheten och att stötta unga att ta sig ur missbruk.

Basinkomstprojektet ska pågå i 18 månader.

Läs mer:

Över 100 studier om basinkomst i USA: ”En milstolpe”

Basinkomst delas ut på minst 43 platser i USA – här är hela listan