Radar · Inrikes

180 000 barn växer upp i familjer som jagas av Kronofogden

Vart tolfte barn växer upp i en skuldtyngd familj, visar färska siffror från Kronofogden.

Allt fler barn växer upp i familjer där minst en förälder har skulder eller en pågående skuldsanering hos Kronofogden, visar färska siffror från myndigheten.

Drygt 180 000 barn, eller vart tolfte barn i Sverige, växer upp i familjer där minst en förälder jagas av Kronofogden. Det är en ökning med 4 procent jämfört med samma tid förra året.

– Vi får samtal från föräldrar som berättar att de oroar sig när kostnader för mat, bostad och annat har blivit dyrare. Många tycker att det är svårt att prata om ekonomi med sina barn, säger Reza Saleh Baars, sektionschef på Kronofogden, i en kommentar.

Orolig för familjens pengar?
Är du orolig för familjens pengar? Ofta kan det kännas bättre om du pratar med någon. Du kan ringa, mejla eller chatta med Bris kuratorer för att få stöd och hjälp. Du behöver inte berätta vad du heter, utan kan vara anonym.
• Ring Bris: 116 111
• Chatta eller mejla med Bris här.

Stora skillnader i landet

Högst andel barn med skuldsatta föräldrar finns i Perstorps kommun i Skåne, 22,9 procent, och Ljusnarsbergs kommun i Örebro län, där siffran ligger på 21,4 procent, enligt Kronofogdens siffror.

Lägst andel i landet med skuldsatta föräldrar  har skånska Lomma med 1,7 procent, följt av Danderyd och Vellinge.

Arbetslöshet, medelinkomst och utbildningsnivå är faktorer som bidrar till skillnaderna, skriver Kronofogden i sin rapport.

– I samhällskriser är det ofta de med minst marginaler som drabbas hårdast. När allting blir dyrare och allt fler familjer får svårt att få pengarna att räcka till, drabbar det barn. Det kan skapa ökad oro och konflikter hemma, och kan innebära att barnets möjligheter att delta i fritidsaktiviteter och sociala sammanhang på lika villkor som andra barn begränsas, säger Marie Angsell, sakkunnig socionom på Bris, i pressmeddelandet.

Läs mer: 

• Färre vräktes förra året – men fler barn drabbade
• Pensionärernas skulder hos Kronofogden ökar
• Barnfamiljer fortsätter att vräkas trots nollvision