Radar · Inrikes

Pensionärernas skulder hos Kronofogden ökar

Nästan 40 000 personer över 64 år hade skulder hos Kronofogden vid slutet av 2022. Mer än hälften av dem har haft skulderna i över 20 år, skriver Kronofogden i ett pressmeddelande.

– Många äldre har levt med skulder under lång tid och har svårt att komma ur sin skuldsituation. Det handlar ofta om gamla skulder där vi ser att de ständigt ökar på grund av räntor och avgifter, säger Davor Vuleta, analytiker på Kronofogde, i en kommentar.

Vid årsskiftet var det totala skuldbeloppet för de äldre cirka 21 miljarder kronor vilket är en ökning med drygt en miljard kronor jämfört med 2021.

Av det bestod nästan 10 miljarder kronor av räntor och avgifter, drygt hälften av det totala skuldbeloppet.

Fakta
Medianskulden hos de äldre är nästan dubbelt så stor som medianskulden för övriga åldersgrupper.
• Antalet äldre skuldsatta som saknar en känd adress eller är bosatta utomlands har ökat med cirka 65 procent sedan 2013.
• Antalet löneutmätningar har minskat bland äldre med cirka 8 procent, det är en dubbelt så stor minskning jämfört med skuldsatta under 65 år.
• Äldre beviljas skuldsanering i högre grad än yngre personer.