Radar · Miljö

Nu gör COP28-basen biljoninvestering i olja

Sultan Al Jaber, ordförande för COP28, när FN:s klimattoppmöte avslutades på onsdagen, 13 december, i Dubai.

Oljebolagschefen Sultan Al Jaber ledde förhandlingarna om klimatavtalet som slöts i Dubai, och hyllar slutresultatet. Samtidigt säger han till The Guardian att hans företag Adnoc kommer att gå vidare med rekordinvestering i olje- och gasproduktion.

– Min inställning är väldigt enkel: vi kommer att fortsätta agera som en ansvarsfull, pålitlig leverantör av koldioxidsnål energi, och världen kommer att behöva oljefaten med lägst koldioxidutsläpp till lägsta kostnad, säger Sultan Al Jaber till The Guardian, och vidare:

– Kom ihåg att i slutänden är det efterfrågan som kommer att avgöra och diktera vilken typ av energikälla som kommer att bidra till att möta de växande globala energibehoven.

Med ”koldioxidsnål energi” menar han att den egna firmans kolväten orsakar mindre utsläpp än andra oljekällor genom effektivare utvinning och mindre spill. Under sju år framöver planerar Adnoc att investera 150 miljarder dollar (motsvarande cirka 1,5 biljoner kronor) i olja och gas. Enligt Al Jaber innebär satsningen snarare att nuvarande produktionsnivåer bibehålls, än att produktionen ökar. Han framhåller att Adnoc i själva verket avstår potentiell utvinning:

– Vi har de femte största oljereserverna i världen men vi utnyttjar inte dessa resurser.

Även med nollutsläpp 2050, kommer en liten mängd fossila bränslen behövas, enligt IPCC. Detta tar Al Jaber till intäkt för att hans investeringsplan ryms inom ramen för Parisavtalets 1,5-gradersmål.