Radar · Miljö

COP28 på övertid, utkast beskrivs som en ”dödsdom”

Sista dagen av COP 28.

Deadlinen har passerats och COP28 är nu inne på övertid. Det utkast till text som ska guida länder inför att de ska uppdatera sina klimatplaner, ses som dödsdom för ö-nationer.

Climate home news rapporterar på morgonen att talespersonen för en grupp av ö-nationer blev tårögd, när hon kommenterade det utkast till text, som ska bli COP28:s viktigaste resultat. En utvärdering av ländernas klimatarbete som ska guida de klimatplaner, som ska uppdateras till 2025.

Ö-nationerna är inte ensamma om att se det som långt ifrån tillräckligt. Al Gore beskriver det som att Opec dikterat texten, ”ord för ord”, enligt Climate home news. Emma Wiesner (C) som representerar EU-parlamentet på plats i Dubai, skriver på X:

”EU måste få igenom en utfasning av fossila bränslen. Allt annat är ett stort misslyckande”.

Hon hänvisar till en bortklippt fras i texten som upprör. Ett tidigare utkast innehöll skarpa skrivningar om att fossila bränslen skulle fasas ut. Något som upprört oljenationer. Nu är den formuleringen borta. Istället erbjuds länderna en ”a la carta meny”. Där ett alternativ enligt Climate home news ”skulle kunna” innebära en reduktion av konsumtion och produktion av fossila bränslen på ”ett ordnat och rättvist tillvägagångssätt”, för att uppnå nettonoll 2050 eller runt 2050.    

Ett annat mindre skarpt alternativ innebär att tredubbla förnybar energi och dubbla energieffektiviseringen eller använda teknologier för att få bort koldioxiden. Enligt Climate home news har EU och ö-nationerna stöd från många afrikanska och latinamerikanska länder, medan USA och Kina kan få viktiga roller i att nå en överenskommelse mellan de olika lägren. 

Utmaningen världen står inför är enorm. Enligt FN:s klimatpanel måste utsläppen minska med 43 procent till år 2030 om vi ska kunna begränsa uppvärmningen med 1,5 grader jämfört med förindustriella nivåer (jämfört med 2019). Men enligt den rapport som ligger till grund för översynen av klimatarbetet som nu diskuteras, kommer utsläppen endast att minska med 2 procent till 2030 – och det om alla klimatplaner levererar på vad de lovar. 

”COP28 måste bli en historisk vändpunkt under detta kritiska årtionde för parterna att ta tillfället i akt att i den globala översynen åta sig att höja sin ambition och att enas, agera och leverera resultat som håller 1,5 °C inom räckhåll, utan att lämna någon på efterkälken,” sa COP28:s ordförande sultan al-Jaber, inför klimattoppmötet. 

De närmsta timmarna eller dygnet kommer det stå klart om han lyckats – eller misslyckats.