Zoom

Kommun höjer försörjningsstödet till barnfamiljer: ”Bistra tider”

Ånge kommun höjer försörjningsstödet så att barnfamiljer får del av regeringens höjning av försörjningsstödet.

Barnfamiljer som lever på försörjningsstöd har i de flesta kommuner inte fått del av regeringens tillfälligt höjda bostadsbidrag. Men nu har en del kommuner tänkt om. I Ånge höjer kommunen försörjningsstödet tillfälligt.
– Det här är familjer som har otroligt små marginaler, säger Birgitta Sjögren (S), ordförande i socialutskottet i Ånge kommun.

Sedan sommaren 2022 har barnfamiljer med bostadsbidrag fått ett tilläggsbidrag om ytterligare 25 procent. Som mest handlar det om 1 325 kronor i månaden skattefritt. Det infördes av den förra regeringen som ett sätt att hjälpa de barnfamiljer som var mest utsatta på grund av bland annat den höga inflationen. Den nuvarande regeringen valde att förlänga tilläggsbidraget fram till juni i år.

Men i många kommuner får inte familjer med försörjningsstöd den tillfälliga höjningen – trots att de ofta har sämst ekonomi av alla. Orsaken är att försörjningsstödet är konstruerat så att bostadsbidraget och andra bidrag dras av från försörjningsstödet. En höjning av bostadsbidraget leder därför inte till mer pengar i plånboken för familjerna, utan innebär istället att kommunen får minskade utgifter för utbetalning av försörjningsstöden.

När tidningen Hem och hyra i maj förra året gjorde en enkät bland Sveriges kommuner visade det sig att enbart elva av 290 kommuner tagit ett aktivt beslut om att låta familjer med försörjningsstöd behålla extratillägget i bostadsbidraget. Därtill uppgav fyra kommuner att de hade ett förslag på att göra detta och 52 hade inte bestämt sig.

Men majoriteten – 153 kommuner – uppgav att de sänkte försörjningsstödet. Det betyder alltså att familjerna fick oförändrad ekonomi – trots den ökade inflationen – samtidigt som kommunerna fick bättre ekonomi eftersom de fick minskade utgifter för försörjningsstödet, vilket Syre skrivit om tidigare.

”Bistra tider”

I år har dock en del kommuner tänkt om. Ånge i Västernorrland beslutade nyligen att höja försörjningsstödet med den tillfälliga höjningen av bostadsbidraget.

– Det kommer sig av att det är bistra tider. Det har blivit väldigt tufft för många. Det här är en grupp som inte har så stora marginaler, säger Birgitta Sjögren (S), ordförande i socialutskottet i Ånge kommun.

Orsaken att de inte höjde försörjningsstödet tidigare var att socialtjänsten först nu flaggat för att barnfamiljerna hade det tufft.

– Det blev katastrofala räkningar efter jul. Socialtjänsten ser att pengarna inte räcker. Det kan jag förstå. När en ask Bregott kostar närmare 70 kronor. Det här blir lite extra ändå, säger Birgitta Sjögren.

Men det är inte alla kommuner som resonerar som Ånge. Norrköping var en av de kommuner som förra året valde att sänka försörjningsstödet i stället. Kommunen räknade därmed att kunna spara in 121 miljoner kronor när utgifterna för ekonomiskt bistånd minskade, uppger Hem och hyra.

– Vi gör inte så här för att tjäna pengar på det, utan vi följer den princip vi har. Vi kan inte hålla på att kompensera för att regeringen inte har riktat sina medel så att de når fram, sade Eva-Britt Sjöberg (KD) ordförande i arbetsmarknadsnämnden till tidningen.

Hon anser att regeringen borde ha beslutat om att höja riksnormen för försörjningsstödet om de ville nå de mest utsatta familjerna.

Regeringen måste ha vetat att höjningen av bostadsbidraget inte skulle nå familjerna med försörjningsstöd, enligt Hem och hyra. Samma sak hände med Covid-stöden 2020 och 2021. Då valde 96 procent av kommunerna att sänka försörjningsstödet. Dessutom står i konsekvensbeskrivningen till förslaget att barnfamiljer med försörjningsstöd inte får del av tilläggsbidraget, uppger tidningen.

Knapphändiga svar från regeringen

När Hem och hyra frågade regeringen om varför man inte utformat bidraget så att det nådde även dem med försörjningsstöd fick de inga tydliga svar, varken från dåvarande socialförsäkringsminster Ardalan Shekarabi (S), som hade ansvar för bostadsbidraget, eller socialminister Lena Hallengren (S) som ansvarade för försörjningsstödet.

Den nya regeringen har utformat tilläggsbidraget på samma sätt. När Syre kontaktar socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M), får vi svar från pressekreteraren att det tar tid att synka svaren då frågan går genom både socialtjänstministerns och socialförsäkringsministern Anna Tenjes ansvarsområden.

Pressekreteraren påpekar dock att regeringen har höjt riksnormen i försörjningsstödet ”med rekordhöga 8,6% för normens samtliga poster”.

Men inflationen låg på 12,3 procent i december 2022, enligt Statistiska centralbyrån. Och just mat har ökat med 20 procent, uppger Konsumentverket.

– Jag har svårt att förstå hur 8,6 procent kommer att räcka då inflationen idag redan är över de siffrorna, säger Christina Olsson, generalsekreterare i Makalösa föräldrar i en tidigare artikel i Syre.

Birgitta Sjögren i Ånge håller med sin motsvarighet i Norrköping om att regeringen borde ha höjt riksnormen, så att den tillfälliga höjningen av bostadstillägget går till barnfamiljerna med försörjningsstöd.

– Det här är ju de som har otroligt små marginaler. Barnfamiljer som har svårt att få råd med fritidsaktiviteter. Det är viktigt att vi ser till att barn och ungdomar har det bra, säger hon.

Syre inväntar svar på om regeringen anser att höjningen med 8,6 procent  räcker för att kompensera barnfamiljerna som får sänkt försörjningsstöd när bostadsbidraget räknas av.

Läs mer:

Lägre bidrag kan bli fattigdomsfälla

Faktafel om bidrag i SD:s filmer: ”Inte hederligt”

Bidragstak riskerar drabba barnfamiljer: ”Herregud” 

Så fungerar försörjningsstödet

Beräknas delvis efter riksnormen

Försörjningsstödet består av flera delar. Dels kostnaderna för mat, kläder, hygien och hushållsartiklar med mera på existensminimum, enligt riksnormen. Dels kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor, fackförening och a-kassa. För de senaste utgifterna finns ingen fastställd nivå. Detta eftersom bland annat hyran kan variera beroende på var och hur man bor.

Inkomster dras av helt

I dag dras lönen av krona för krona från försörjningsstödet för den som lyckas få ett jobb. Det betyder att det sällan lönar sig ekonomiskt att jobba deltid för den som annars får försörjningsstöd, och ett singelhushåll behöver komma upp i en lön på kanske 11 000–14 600 kronor för att få mer i plånboken än vad du får av socialtjänsten och i bostadsbidrag, eftersom socialtjänsten drar av alla ens inkomster från det ekonomiska biståndet. Även barnbidrag, flerbarnstillägg och bostadsbidrag ses som inkomster och dras av från försörjningsstödet. Socialtjänsten betalar bara ut mellanskillnaden, så att familjens totala inkomster når riksnormen.

Beräknas på hushåll

Försörjningsstödet beräknas utifrån familjens gemensamma inkomster – inte utifrån individens. Om en person har en lön förväntas hen försörja sin partner. I fall pengarna inte räcker fullt ut åt dem båda kan hen söka kompletterande ekonomiskt bistånd för att komma upp till riksnormen i försörjningsstödet – den nivå som anses vara existensminimum, efter att hyran är betald. Om en persons lön räcker för att nå existensminimum nekas de kompletterande ekonomiskt bistånd.