Radar · Politik

Företagare och fack går ihop – vill rädda Sveriges klimatmål

 Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) ska på tisdag, 17 oktober, ta emot nya förslag om klimatpolitiken av regeringens utredare John Hassler, professor i nationalekonomi.

Över 400 företag och fackförbund argumenterar i ett gemensamt upprop för att 2030-målet i svensk klimatpolitik ska ligga fast, inför presentationen av den snabbutredning som regeringen beställt imorgon, tisdag.

”Det handlar om jobb, investeringar och marknadsandelar – och om vikten av att kunna lita på blocköverskridande överenskommelser,” skriver undertecknarna av uppropet som publicerades i Aftonbladet på måndagen.

Bakgrunden till uppropet som lanserades på måndagen är ”oroande uppgifter” om att ”klimatramverket ska rivas upp och 2030-målet slopas”.

I artikeln beskrivs vilken stor betydelse långsiktiga och stabila spelregler har för Sveriges konkurrenskraft. Att slopa 2030-målet skulle skada både Sveriges roll som klimatförebild och svenskt väldstånd, och därtill skapa osäkerhet bland företagare och fackföreningsmedlemmar, enligt undertecknarna. Vidare skriver de:

”Statsministern har kallat oss i näringslivet för ’den nya miljörörelsen’. Det är vi glada och stolta för. Men när vi tar denna roll betyder det också att regeringen behöver lyssna och ta till sig budskapet om vad vi företag behöver för att lyckas.”

Sedan uppropet publicerades har fler namn tillkommit och listan fortsätter att växa.

Läs mer:

Regeringen går vidare med reduktionspliktförslag – och kan komma att se över miljömålen

Regeringens utredare vill slopa klimatmål

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV