Radar · Miljö

Regeringens utredare vill slopa klimatmål

John Hassler, professor i nationalekonomi, utreder den svenska klimatpolitiken på uppdrag av regeringen.

Klimatmålet för inrikes transporter kan komma att avskaffas, säger regeringens klimatutredare John Hassler till Dagens Nyheter.
– Det finns inga klimatskäl till att ha ett sådant mål, säger han till tidningen.

Målet för utsläppen från inrikes transporter är att de ska minska med 70 procent till 2030, jämfört med 2010.

Regeringens politik med bland annat minskad reduktionsplikt, mer klimatvänlig bensin och diesel, gör att på tre år väntas Sveriges utsläpp öka med runt 20 miljoner ton, jämfört med den tidigare klimatpolitiken, enligt siffror från Naturvårdsverket.

Anledningen till att nationalekonomen John Hassler vill slopa målet är för att han anser att det är ett dåligt utformat mål.

– För klimatet är det de samlade utsläppen som är viktiga. Den svenska klimatlagen och EU:s krav innebär hårda krav på minskningar av de samlade svenska utsläppen. Transportsektormålet påverkar inte de samlade utsläppen men kräver att alla utsläppsminskningar ska ske inom transportsektorn, säger han till Dagens Nyheter.

2022 stod inrikes transporter för 13,6 miljoner ton utsläpp av växthusgaser i Sverige, enligt preliminära siffror från Naturvårdsverket. Endast industrin med 15,3 miljoner ton släppte ut mer.

Hasslers utredning ska vara klar i oktober i år.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV