Radar · Miljö

Sverige ett av få länder att inte rösta för ny EU-lag mot avskogning

EU:s lagstiftning mot import av produkter som orsakat avskogning eller skogsförstörelse antogs under tisdagen av en bred majoritet av EU:s medlemsländer.

Med bred majoritet fick idag EU:s avskogningsförordning ett sista grönt ljus. Men inte med hjälp av Sverige, som lade ner sin röst. 
– Anmärkningsvärt, säger Pär Larsson, skogsexpert på WWF.

Ibland skrivs miljöhistoria med väldigt prosaiska ord. Under tisdagen något motvilligt av Sveriges finansminister Elisabeth Svantesson (M) som under ett möte i Bryssel gav ett sista godkännande till EU:s avskogningsförordning.

– Jag noterar att den majoritet som krävs har nåtts och att akten har godkänts. Resultatet av omröstningen visas nu, sa Svantesson som i och med Sveriges EU-ordförandeskap höll i klubban.

Tjugotvå länder röstade för medan fem länder avstod, däribland Sverige. Förordningen är unik i sitt slag, då den ska göra det förbjudet att sälja en rad produkter (så som kaffe och soja) om de orsakat avskogning eller skogsförstörelse efter den sista december 2020.

– Det är ett banbrytande förslag, att vi kan säga det är för att det inte enbart angriper illegal avskogning utan även all avskogning som drivs av jordbrukets utbredning, sa EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius när lagförslaget presenterades i november 2021.

Sedan dess har det manglats genom EU:s olika institutioner. Sverige har bland annat kritiserat en definition av skogsförstörelse som i kommissionens förslag innebar att stora kalavverkningar skulle minimeras. En formulering som Sverige lyckades få bort under resans gång, vilket Syre rapporterat om tidigare.

– En farlig väg att gå, sa då Miljöpartiets språkrör Per Bolund.

”Anmärkningsvärt”

Dagens beslut togs av EU:s finansministrar och föregicks inte av någon debatt. Men inför omröstning förbereddes det av EU-ambassadörerna i Bryssel, där Sveriges kom med en motivering. Bland annat pekar regeringen på att definitioner i förordningen ”medför betydande osäkerheter som sammantaget gör att Sverige avstår från att stödja förordningen”.

Världsnaturfonden WWF har tidigare beskrivit den kompromiss som förhandlats fram mellan parlamentet och EU:s medlemsländer (och som idag fick ett sista godkännande), som ”mycket betydelsefull globalt”. Per Larsson, som är skogsexpert på miljöorganisationens svenska gren, tycker det är anmärkningsvärt att Sverige valde att inte rösta för att ge det grönt ljus under dagens omröstning.

– Det är anmärkningsvärt när man under ordförandeskapet säger sig ha så höga klimat- och miljöambitioner och gör det här, säger han.

Omröstningen ägde rum samtidigt som Sverige håller i ett informellt möte för medlemsstaternas högsta tjänstepersoner inom skogsfrågor. I samband med det skickade under tisdag runt 200 forskare och över 60 organisationer en uppmaning till EU där man kräver ett avverkningsstopp i skogar med höga naturvärden och en omställning till ett naturnära hållbart skogsbruk.

– Svenskt skogsbruk är idag inte hållbart. Samtidigt agerar den svenska regeringen bromskloss genom att motarbeta en lång rad EU-förslag för ett hållbart skogsbruk och ökat skydd av skog, säger Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningen i ett uttalande.

Länderna som idag valde att avstå från att ge lagförslaget grönt ljus var Polen, Ungern, Lettland, Sverige och Finland. Produkterna som omfattas av förordningen är nötkött, timmer, soja, palmolja, trä, kakao och kaffe. Men också ett antal förädlade produkter, så som choklad, läder och möbler.

Hela regeringens motivering finns här.

Läs mer av Syres rapportering här: 

Regnskogen ska räddas men Sverige sätter hälarna i marken

Sverige fick gehör om kalavverkning: ”En farlig väg att gå”