Radar · Miljö

Vill stoppa 41 invasiva arter: ”Stor påverkan”

Blomsterlupinen är en av 41 invasiva arter som Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten vill förhindra.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har lämnat förslag till regeringen på en nationell förteckning över invasiva främmande arter, meddelar myndigheterna.

Tanken är att förhindra att arterna – 41 till antalet – förs in, etableras och sprids i landet.

Förteckningen har som syfte att komplettera den lista med invasiva arter som förbjudits på EU-nivå med arter som är ”problematiska ur ett svenskt perspektiv.”

”Av dessa är 13 arter landlevande, alla med stor påverkan på de livsmiljöer där de etablerat sig”, säger Henrik Lange, samordnare för invasiva främmande arter på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

De landlevande arterna som föreslås ingå på listan är blomsterlupin, parkslide, vresros, kaukasiskt fetblad, sibiriskt fetblad, strandkotula, spärroxbär, kanadensiskt gullris och mink.

Läs mer: 

Regeringen sätter ribban lågt när den biologiska mångfalden ska räddas 

Dråpslag i kampen mot invasiva arter