Radar · Miljö

Dråpslag i kampen mot invasiva arter

Parkslide är en av de invasiva arter som är besvärlig att bli av med.

Nyligen stod det klart att regeringens bantade miljöbudget innebär att Naturvårdsverket får dra ner på en mängd utgifter. Bland annat kommer de 55 miljoner som förra året fanns i budgeten för att bekämpa invasiva arter helt att försvinna.
–Det här kan bli ett dråpslag mot naturen, säger Anna Sandström, miljöjurist på WWF Sverige.

Jätteloka, parkslide, skunkkalla och jättebalsamin är exempel på några invasiva växter som kommit in i Sverige och som nu ställer till stora problem. När invasiva främmande arter sprider sig kraftigt riskerar de att konkurrera ut inhemska arter.

Därför krävs en rad insatser för att bekämpa dessa arter. Under förra året låg budgeten för detta på 55 miljoner kronor som Naturvårdsverket delade ut till landets länsstyrelser.

Men i förra veckan meddelade Naturvårdsverket att den kraftigt minskade budget som man tilldelats av regeringen kommer att innebära en rad nedskärningar. Bland annat blir det noll kronor till arbetet mot invasiva arter.

Nu reagerar såväl länsstyrelserna som Världsnaturfonden, WWF, på beskedet.

– Det här kan bli ett dråpslag mot naturen. När budgeten är noll kan de invasiva arterna sprida sig fritt på statlig mark och även i skyddade områden som nationalparker. Vi människor är beroende av friska och fungerande ekosystem. De riskerar att försvagas när invasiva arter får breda ut sig, säger Anna Sandström, miljöjurist på WWF Sverige, i ett pressmeddelande.

Ingen möjlighet till rådgivning

Även flera länsstyrelser reagerar med stor oro.

– Under de senaste åren har vi hyrt in entreprenörer som har bekämpat arter som vresros, jättebalsamin, gul skunkkalla och parkslide i stor skala. Med den nya budgeten finns inte längre det utrymmet och vi får nöja oss med någon enstaka, mindre insats med egen personal. Vi kommer inte heller att ha möjlighet att ge rådgivning till privatpersoner i samma omfattning som förut, säger Klara Jansson, som samordnar arbetet mot invasiva främmande arter på länsstyrelsen i Västra Götaland.

Nils Carlsson, enhetschef på art- och naturenheten på länsstyrelsen i Skåne konstaterar i pressmeddelandet att de borttagna medlen blir ett steg tillbaka.

– Många insatser som gjorts riskerar att gå om intet, eftersom de invasiva växterna kan ta över områden som tidigare skötts, till exempel orkdidéängar. Det kan kosta samhället och markägare stora pengar när länsstyrelsen inte kan göra mycket annat än att stå och titta på.

Alla markägare, även villaägare, i Sverige har en skyldighet att ta bort invasiva arter från sin mark, på egen bekostnad. Om arterna inte hålls efter på statlig mark och tillåts spridas så kan det därför innebära ökade problem och kostnader också för privata fastighetsägare.

Läs mer:

Neddragningarna i miljöbudgeten slår hårt mot naturvård och friluftsliv