Radar · Miljö

Oro för urvattnad naturlag under svenskt ordförandeskap i EU

Ett lagförslag från EU vill göra det obligatoriskt för medlemsländerna att restaurera 20 procent av land och hav till 2030.

Under Sveriges ordförandeskap kommer EU:s restaureringsförordning att förhandlas. Nu uttrycker miljöorganisationer oro för att regeringen kommer att bidra till att vattna ur lagstiftningen, påtryckta av kritiska branschorgansiationer.
– Det bådar inte väl, säger Kelsey Perlman, från skogsorganisationen FERN till tidningen Euractive.

Som Syre tidigare berättat förbereder EU en ny förordning som ska tvinga länderna att göra insatser för den biologiska mångfalden. Bland annat finns ett krav i det lagförslag som lanserats att 20 procent av land och hav ska restaureras till 2030. Detta skulle för svensk del vara positivt för miljömålet levande skogar, men innebära mindre skogsproduktion, enligt en analys från Skogsstyrelsen.

Både Lantbrukarnas riksförbund och riksdagen har sågat förslaget, med hänvisning till bland annat kostnader och påverkan på skogsbruket. Men inför att lagen skulle diskuteras i EU:s miljöråd sa Sverige att regeringen skulle förhålla sig neutralt. Detta med hänvisning till ordförandeskapet, en roll som ska fungera som en neutral medlare – i syfte att föra lagförslag framåt.

– Sverige har sina ståndpunkter som vi fattar beslut om och presenterar formellt men som ordförande är inte rollen att driva igenom Sveriges linje, utan ordförandeskapet ska vara ”honest broker” – samla rummet och ro besluten i hamn, sa klimat- och miljöminister Romina Pourmaktari.

"Ansträngd relation till skogen"

Men det verkar inte ha stillat oron i Bryssel, där miljöorganisationer nu uttrycker oro för att Sverige ändå kommer att påverka för att göra lagen mindre skarp.

– Sverige kan vid en första anblick vara en ”ärlig mäklare”, men arbetar med andra medlemsländer för att uttrycka sin kritik under förhandlingarna, säger Sabien Leemans från WWF till tidningen Euractive.

En oro han delar med Kelsey Perlman, från organisationen FERN.

– Sveriges relation till den egna skogen är ansträngd, trots kampanjer för deras skogsmodell, och det bådar inte väl inför ordförandeskapet, säger han.

I oktober kom ministrar från Finland, Sverige, Österrike och Slovenien överens om ett informellt strategiskt partnerskap, för att fördjupa samarbetet kring skogsbruk och policy inom EU.

Enligt Euractive är ansatsen att EU:s medlemsländer ska kunna nå en gemensam position till det miljöråd som är planerat till juni i år. Samma månad ska också parlamentet rösta om sin position, därefter sker förhandlingar mellan EU-institutionerna, innan lagen kan komma på plats.

Läs mer:

Sverige fick gehör om kalavverkning: ”En farlig väg att gå”