Zoom

Debatten om rasism och dialog splittrar när Pella Thiel prisas

Pella Thiel med Kung Carl XVI Gustaf i samband med att hon mottar Världsnaturfonden WWF:s utmärkelse "Årets miljöhjälte" i oktober 2019.

Pella Thiel kritiserades skarpt från flera håll när hon lät en högerextrem redaktion filma på ett omställningsevenemang. Samtidigt försvarade många hennes beslut med att arbetet mot rasism kräver samtal. Nu har debatten blossat upp igen då Thiel tilldelas årets Martin Luther King-pris.

Det var 2021 som debatten om Pella Thiel, medgrundare av bland annat End Ecocide Sverige, tog fart efter att hon delat en film från ett omställningsevenemang. Anledningen till de massiva reaktionerna var att filmen som Thiel delade – och hade medverkat i – var inspelad av den högerextrema sajten Exakt24, där bland annat politikern Erik Almqvist (SD) var chefredaktör.

Pella Thiels argument för att medverka i videon var bland annat att ”inkludera de som exkluderar”.

– Vi är i en process i samhället där allt fler känner sig övergivna. De människorna nås inte längre med budskap i media, säger Pella Thiel, som tror att inkluderandet av högerextrema inte skulle behöva leda till att rasifierade känner sig otrygga, förklarade hon i ett tidigare uttalande till Syre.

Reaktionerna från omställningsrörelsen, antirasister och människorättsorganisationer lät sig inte vänta. Många kritiserade Thiel för att en inkludering av högerextrema i omställningsrörelsen skulle exkludera rasifierade och de som direkt hotas av de extrema rörelserna och rasismen. Andra menade att de högerextrema rörelserna har som strategi att normalisera sin ideologi och att detta riskerade att spela dem i händerna.

”Kontraproduktivt och kränkande”

Nu har debatten blossat upp på nytt efter att Pella Thiel utsetts till 2023 års mottagare av Martin Luther King-priset.

Priset ska, enligt de kristna organisationer som delat ut det årligen sedan 2005, gå till ”en person eller grupp som arbetar för fred och rättvisa och ett bättre samhälle samt visar solidaritet med sina medmänniskor och finner inspiration i ickevåldets ideal”.

Enligt priskommitténs motivering tilldelas Thiel årets pris bland annat ”för sitt outtröttliga arbete för skapelsen och livets förutsättning på vår planet”. Vidare beskrivs Thiel som ”en röst för hotade arter i den snabbt krympande biologiska mångfalden” och bland annat lyfts hennes arbete i End Ecocide Sweden för att göra ekocid till ett internationellt brott i samma klass som folkmord och krigsbrott.

Men många kritiserar juryns val och menar att ett pris som delas ut i Martin Luther Kings namn kräver att pristagaren tydligt tar avstånd från högerextremism och rasism. Nyligen gick företrädare för en rad organisationer, bland dem Amnesty Sápmi, Rädda barnen, Latinamerikagrupperna, Skiftet, Fältbiologerna, Fridays for future och Extinction rebellion ut i ett öppet brev där de menar att utdelningen av priset till Thiel kan bidra till att normalisera rasism och diskriminering.

Att låta en högerextrem kanal göra en film om ett omställningsevenemang har ”varit kontraproduktivt och särskilt kränkande i förhållande till utsatta minoriteter”, skriver de bland annat i brevet, som totalt har undertecknats av 164 personer och som uppmanar juryn att tänka om.

Splittrad priskommitté

Efter kritiken mot valet av pristagare har det uppstått splittring i priskommittén som består av Equmeniakyrkan, Kristna fredsrörelsen,  Sveriges kristna råd och enskilda ledamöter. Martin Smedjeback, som sitter med i kommittén, är en av dem som ändrat ställning i frågan och argumenterat för att prisutdelningen ska ställas in.

”Efter att vi offentliggjorde den kommande pristagaren (…) framkom information som vi i priskommittén inte tagit del av innan. Det jag tyckte var mest allvarligt var att Thiel gått med på att låta den högerextrema nyhetskanalen Exakt24 filma en omställningsträff. Hon försvarade sedan detta val, väl medveten om vem som stod bakom denna kanal. Detta gav berättigad kritik från en rad olika personer från organisationer som arbetar med antirasism, miljö och mänskliga rättigheter. Flera har sagt att de inte längre känner sig trygga med att besöka tillställningar som Thiel arrangerar på grund av hennes val att släppa in högerextrema personer”, skriver han bland annat i ett inlägg på Facebook.

Kristna fredsrörelsen är också bland de som anser att Thiel inte är en lämplig mottagare av priset.

– Kristna fredsrörelsen sätter ickevåld och fred i centrum och gör kanske en skarpare analys än de andra. Huvudproblemet för oss är samarbetet med den här kanalen och oavsett syfte så hjälper man till att legitimera en kanal som sprider hat och hot. Ett pris i Martin Luther Kings namn kan inte ges utan att man visar en tydlig antirasitisk ståndpunkt, säger Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna fredsrörelsen, i en kommentar till Landets fria tidning, LFT.

Vidare menar Kristna fredsrörelsen att Pella Thiel hittills inte har visat att hon tagit till sig och visat förståelse för den kritik som kommit från de som utsätts för hat och hot.

– Pella Thiel gör ett viktigt arbete och hon har fått pris för det innan. Men det här är inte ett klimat- eller miljöpris utan ett Martin Luther King-pris, säger hon till LFT.

Men Equmeniakyrkan och Sveriges kristna fredsråd gör en annan bedömning.

– Vi har lyssnat på kritiken och tittat på vad Pella Thiel skrivit i olika sammanhang. Vi anser att man kan bedriva arbete mot rasism och sexism på olika sätt och där har Sveriges kristna råd och Kristna fredsrörelsen kommit till olika slutsatser om hur. Enligt oss måste det vara ett pågående arbete och inom Sveriges kristna råd kan vi med den världsvida kyrkan exempelvis arbeta i ett årtionde mot strukturellt våld, säger Sofia Camnerin, generalsekreterare för Sveriges kristna råd.

”Bedrövad”

Pella Thiel säger att hon är djupt bedrövad över de anklagelser som riktats mot henne. Hon har också kommenterat debatten på sin hemsida där hon bland annat ber om ursäkt för att hon gjort många människor – inklusive sig själv – besvikna och upprörda genom att prata om omställning med Exakt24 samt att hon inte skulle ha gjort det om hon hade vetat vad hon visste i dag. Hon är också noga med att understryka att hon inte har samarbetat med högerextremister.

– Jag delar skribenternas oro för hoten mot demokrati och mänskliga rättigheter och det var därför jag valde att försöka prata med högerrörelserna. Omställningsrörelsen är en av få rörelser som kan samla människor i ett gemensamt görande. Jag kommer aldrig att acceptera rörelser och ideologier som diskriminerar, men när människor tappar tilliten till samhället växer farliga idéer och jag tror att det är viktigt att nå också dem med sådana idéer, säger Pella Thiel till LFT.

Vad gäller det öppna brevet som riktas mot att hon tilldelas Martin Luther King-priset säger Thiel att hon förstår kritiken som framförs, men att den är missriktad.

– Jag förstår inte hur vi ska ta oss till ett rättvist och hållbart samhälle utan att prata med varandra. Alternativet leder till våld. Vi står inför peak everything och när många känner att marken skakar under fötterna skapas rädsla och då letar man syndabockar bland de som är annorlunda än en själv.

Prisutdelningen sker på Martin Luther King-dagen, måndagen den 16 januari.

Thiel svarar på kritiken: ”Allt fler känner sig övergivna”

Låt de marginaliserade leda klimatrörelsens förändring

Bruna och konspiratoriska tankar växer i de gröna rörelserna – ”Min gröna värld krackelerade”

#Omställning #Omställningsrörelsen #Fred #Fredskollen #Miljö