Zoom

Bruna och konspiratoriska tankar växer i de gröna rörelserna – ”Min gröna värld krackelerade”

Jake Angeli, även kallad ”Qanon-shamanen”, blev känd för stormningen av Kapitolium i januari.

Världen är mitt uppe i en global pandemi och en klimatkris. Samtidigt växer både de bruna och konspiratoriska tankarna inom de gröna rörelserna. Ett hot, inte bara mot miljörörelsen, utan mot hela demokratin. ”Det var som min gröna värld krackelerade. Jag har tidigare känt mig trygg, men det är slut med det nu”, säger Carmen Blanco Valer, folkbildare.

Att fascism gror i kriser är en gammal sanning. Under senaste året har gator flera gånger fyllts med brokiga skaror av samhällskritiker. Sida vid sida har högerextrema och gröna; antivaxxare och tidigare miljöpartister; bankkritiker och Qanonanhängare marscherat tillsammans.

– Med pandemin kan man se att det skapats nya koalitioner. Det har tidigare inte hänt att miljörörelseinspirerade antivaxxare går och demonstrerar tillsammans med högerinspirerade förnekare av samhällsordningen. Det är nytt för pandemin, säger Andreas Önnerfors, idé- och lärdomshistoriker vid Uppsala Universitet.

Snabba normförändringar

Alla tendenser är inte helt nya, men utblomningen har skett snabbt och flera normförändringar är tydliga.

I den svenska omställningsrörelsen startade i början av året en debatt om att ”inkludera de som exkluderar”, den handlade om att man skulle kunna arbeta tillsammans med högerextrema för att på så sätt kunna bli fler och därmed kunna tackla klimatkrisen bättre. Samtidigt gick Pella Thiel, företrädare för omställningsrörelsen och utsedd till Årets Miljöhjälte 2019 av Världsnaturfonden WWF, ut med att hon hade medverkat i ett webb tv-inslag för högerextrema Exakt24, en svensk mediekanal med den före detta Sverigedemokraten Erik Almqvist som chefredaktör. I videon låter hon Jesper Johansson – som Expo har kopplat till internetkonton som under flera år har hyllat Adolf Hitler; förnekat Förintelsen och spridit konspirationsteorier om en påstådd judisk agenda att utrota vita – att följa med omställningsrörelsen under en dag.

Händelsen blev en vattendelare med allt från hejarop till grav skepticism. Carmen Blanco Valer, folkbildare och lärare på Färnebo folkhögskola, var en av de som såg det alarmerande i utvecklingen.

– Mina ställningstaganden och min aktivism har lett till att jag och mina barn har hotats av högerextrema, våra adresser har funnits på högerextrema sidor. Nu känner jag: vem kan jag egentligen lita på, säger hon.

Carmen Blanco Valer, folkbildare och lärare på Färnebo folkhögskola
Carmen Blanco Valer, folkbildare och lärare på Färnebo folkhögskola. ”Mina ställningstaganden och min aktivism har lett till att jag och mina barn har hotats av högerextrema.” Foto: Lill Sjöström

”De vill utrota mig”

Vid tidpunkten var Blanco Valer verksam i ett nätverk bestående av flera organisationer som tillsammans arbetade för bland annat naturens rättigheter, där Carmen Blanco Valer själv satt som företrädare för Färnebo folkhögskola. Det som skedde var inget man kunde kompromissa med, menade hon.

– Jag kan inte kompromissa med de personer som vill utrota mig. Det är en ideologisk skiljelinje – den går inte att bortse från, säger Blanco Valer. 
Därefter valde hon och några andra i nätverket att nätverket skulle upplösas då det både kändes för otryggt för de rasifierade samt att personerna inte ville se, eller förstå, det grundläggande problemet.

– Fram till december förra året visste jag knappt att det här fanns, men därefter har jag börjat se allt fler liknande händelser, säger hon.

Grön populism

Händelsen är långt ifrån unik och exempel av människor från den gröna rörelsen som tagit antingen ett större, eller mindre, steg åt det mer konspiratoriska och populistiska hållet är flera. Tittar man mot Tyskland – ett land som ligger ganska nära Sverige på flera plan och där också den gröna rörelsen är stor – så fanns, innan pandemin bröt ut – en väldigt hip och populär vegankock som hette Attila Hildmann. Han är författare till flera kokböcker som till exempel: ”Vegan for fit”, ”Vegan for fun” och ”Vegan for starters”. Vid hans många restauranger flockades besökare.

När pandemin kom gick han först ut som konspirationsteoretiker, därefter som stenhård antisemit. Bland annat menade han att den tyska regeringen samarbetade med Bill Gates för att bygga ett övervakningssamhälle med hjälp av vaccineringen mot covid-19. Han efterlyses efter att ha medverkat vid en covid-19-konspirations-demonstration där flera poliser attackerades. Därefter flydde han till Turkiet för att undvika åtal.

Liknande ställningstaganden återfinns i flera sociala medier-konton tillhörande tidigare miljöpartister, miljöaktivister och förespråkare för den gröna rörelsen i Sverige. Syre har följt flera av dessa konton. Förutom åsikter om pandemimotstånd, där pandemin i sig ofta beskrivs som den pågående masspsykosen, tas ofta ämnen som bankkritik, vaccinskepsisism, kritik mot migration och befolkningsökningen i stort upp.

Många före detta politiker

En före detta miljöpartist Syre följt skriver ”Låt INTE maktelitens lakejer ta våra fri- och rättigheter ifrån oss. Vi är på väg mot totalitära regler och lagar och attityder.”

En annan person, med bakgrund inom vänstern och alternativ-, miljö- och fredsrörelsen, kopplar samman de terrordåd som skett i Sverige, med förfalskade visum, gruppvåldtäkter och islamiseringen av samhället. Han pekar på en allians mellan medeltida religiösa krafter och en bred feministisk vänster.

En miljöpartist i Uppsala, som bland annat är aktiv inom den kooperativt ägda JAK Medlemsbank, sprider inlägg om ”den djupa staten”, världsetablissemanget, med en hel del antisemitiska budskap.

Andreas Önnerfors, idé- och lärdomshistoriker vid Uppsala Universitet
Andreas Önnerfors, idé- och lärdomshistoriker vid Uppsala Universitet. Foto: Foto: Tea Jahrehorn

Alternativa förklaringarna

Att det sker just nu, och så snabbt, menar Önnerfors har att göra med att vi befinner oss i en krissituation och folks behov att få förklaringar till varför och vad som sker är väldigt stort.

För att stilla behovet säger Önnerfors att det finns två alternativ: antingen lyssnar och litar man på den information som myndigheter, betrodda medier och den expertkunskap som finns uttalar. Eller så försöker man hitta en alternativ väg.

– Om man redan innan har ett skadat förtroende för myndigheter och medier blir det lätt att man vänder sig till de alternativa förklaringarna, till alternativa medier och verkligheter som är mer intuitiva än vetenskapliga, säger Andreas Önnerfors.

Han beskriver att grunden i dessa ideologier är tron på att våra liv är iscensatta av någon annan. Och bortanför det iscensatta finns en annan verklighet som i sin tur är ett bärande element.

– När någon då kommer med en förklaringsmodell, som ofta är enkel och med en klar utpekad fiende, så kan de leda till att olika grupper kopplar samman för att därefter stå på samma scen, säger Önnerfors och pekar på flera beröringspunkter som tillkommit under den rådande pandemin som både högerextrema grupper och miljöorienterade människor kan samlas bakom – med en gemensam tro.

Ser man till grunden, själva existensen, av pandemin finns det från högerhåll konspirationsteorier som menar att det är ”den globala diktaturen”, etablissemanget, som ligger bakom pandemin, och de restriktioner som är uppsatta för att hindra spridningen. Från grönt håll finns det samtidigt teorier om att pandemin kan bekämpas med alternativmedicinska metoder, och att pandemin i sig inte är så farlig.

Gråskalan har blivit stor

När det kommer till spridningen är det också en stor överlappning mellan miljöorienterade människor och de generella konspirationsteorierna. Andreas Önnerfors menar att pandemin har varit som ett bränsle för fusionen mellan miljöinriktade och konspirationsteoretiska föreställningar.

När det handlar om frågan om vaccin har det redan innan pandemin funnits många vaccinkritiska personer inom miljörörelsen. Och när det kommer till experter och politiker menar Önnerfors att många i den alternativa rörelsen redan innan pandemin var skeptiska till Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Gråskalan har blivit stor och människor befinner sig på hela spektrat, mellan att vara kritiska till exempelvis de snabbt framtagna vaccinen, att dela artiklar med oklar och i flera fall högst tvivelaktig bakgrund, till att gå över till rent ekofascistiska tankeidéer som samtidigt gror allt starkare. En gren som Jake Angeli, även kallad ”Qanon-shamanen” kom att bli affischnamn för efter stormningen av Kapitolium i januari, där han synts på bilder med en tatuerad bar överkropp och horn på huvudet. Förutom att vara en anhängare av konspirationsteorin Qanon har han tidigare deltagit i både demonstrationer för Trump, miljödemonstrationer och anti-Black Lives Matter-demonstrationer.

Tusenmannamarschen som ägde rum under våren lockade en brokig skara människor med sympatier från höger till vänster
Tusenmannamarschen som ägde rum under våren lockade en brokig skara människor med sympatier från höger till vänster. Där bankkritiker, Qanonannhängare och tidigare miljöpartister gick sida vid sida. Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT

Ekofascismen i sig utgår från en kritik mot allting som är globalt, och den rådande politiken. En typisk ekofascistisk tankegång är att det finns naturliga miljöer som inte ska förstöras av invandring, överdriven rovdrift eller onaturliga odlingar. Även teknikskepsis finns där, exempelvis om vaccination.

– Det finns en vulgärdarwinistisk idé om att kroppen bara blir sjuk för att naturen tänkt så. Naturen ses som en strukturerande överordnad kraft som vi människor måste underordna oss. Vilket är tankar som både finns inom ekofascismen och inom ekofundamentala skolor i ekorörelsen, så som djupekologi inom ekosofin.

Alternativa experiment

Önnerfors berättar att han i sin forskning sett att alternativa experiment, som exempelvis personer som vill skapa en ekologisk by, ofta är öppna för infiltration från högerhåll.

– De delar narrativet. Sen är det ju så att det inte är några icke-vita som engagerar sig i dessa rörelser direkt. Man kan vara ganska säker på att man inte träffar några invandrare när man ägnar sig åt ekologisk odling i någon by i Småland.

– Alternativkulturen är väldigt homogen och väldigt vit. Ett medelklassfenomen, säger Önnerfors.

Det är en beskrivning som Carmen Blanco Valer delar. Hon förklarar att den svenska miljörörelsen som sådan är svår för rasifierade. Med en kultur som bygger på en vit medelklass med en priviligerad syn på hur miljön ska räddas.

– Jag har släppts in i de gröna rummet, men jag vet att det inte är lika lätt att navigera i de gröna korridorerna för de som är som mig. Det handlar om klass och etnicitet. Det är inte så lätt, säger hon.

Kämpat i över 500 år

Blanco Valer kommer från Peru beskriver sig som urfolk. Hon berättar att de har kämpat i över 500 år för att försvara naturen, samtidigt som många i Europa vill tro att de var de som startade miljörörelsen.

– För mig hänger försvaret av den biologiska mångfalden ihop med försvaret av den kulturella mångfalden. Och försvaret av alla människors rätt att vara människor, säger hon och tillägger att man inte bara kan lösgöra miljön för att därefter gulla med högerextrema utan att tro att det ska få någon konsekvens.

Hon menar att man i dessa fall ser på naturens rättigheter och omställningen som någonting som ligger utanför politiken. Därmed ser man inte att fördärvet av miljö har att göra med maktstrukturer, kolonial historia, kolonial nutid och plundring av det globala syd och rasism och patriarkat.

”Vita melankolin”

Andreas Önnerfors tillägger att om man verkligen vill undvika att träffa invandrade icke-vita människor i Sverige så är det bara att söka sig till den högre övre medelklassens wellness och ekologiska rörelser.

– Exempelvis programmen ”Mandelmanns gård” eller Ernst Kirchsteigers renoveringsprogram är ju inga integrationsprogram direkt. Det är viktigt att betona att det inte är något fel på programmen i sig, men indirekt bidrar de till den typiskt svenska ”vita melankolin” som Catrin Lundström och Tobias Hübinette har beskrivit. Programmen utstrålar en klar vit avgränsning, något som det finns en attraktion i för ekofascister. Kollar man samtidigt på baksidan av Christchurch-terroristens (som vi snart återkommer till) manifest så ser man liknande bilder, säger han.

”Idealbilden”

Bilderna visar en pappa med sin dotter på skogspromenad, pojkar som sitter i skogen eller går på jakt och den vita modern med sitt barn i en naturlig omgivning i naturliga kläder.

– Det är en idealbild av den vita rasen i en ren miljö. Men det skulle lika gärna kunna vara bilder från en ekologisk självförsörjande grupp någonstans i Småland, säger Andreas Önnerfors.

För att återkoppla till Christchurch, och terrordådet som skedde i den zeeländska staden 2019 då 51 personer dödades och ytterligare 50 skadades under en attack mot två moskeer, så var det en av de första ekofascistiska terrorattackerna.

Gärningsmannen Brenton Harrison Tarrant kallade sig själv just ekofascist och i hans manifest framkom både hans hat mot muslimer, judar och turkar. Han anklagar både kapitalismen och socialismen för att ha förstört miljön. Med klimatförändringarna rättfärdigar han reducering av den mänskliga befolkningen. Han menar att det är ”inkräktare” som dödar planeten på grund av deras fertilitetsnivåer.

I en fråga-och-svar-tråd på nätforumet Reddit, som skrevs innan attacken, fick han frågan: ”Från var har du fått/undersökt/utvecklat din tro?” 
På det svarade han: ”Från internet, såklart. Du kommer inte hitta sanningen någon annanstans.”

Internet med plattformar som sociala medier och forum har blivit en grogrund för konspirationsteoretiker som vill hitta alternativa svar på nutidens skeenden. Och trots att termen ekofascism är relativt ny så sträcker sig grunden och många av tankarna till långt innan internet var påtänkt.

Polis blockerar vägen efter terrordådet den 15 mars 2019 i Christchurch, Nya Zeeland
Polis blockerar vägen efter terrordådet den 15 mars 2019 i Christchurch, Nya Zeeland. Foto: Mark Baker/AP/TT

”Alla raser har sitt land”

Blod och jord är ett begrepp som är hämtat från den nazistiska läran som kopplar människor till jorden, det vill säga det geografiska område en person bor på, och till blodet, som syftar till vad de menar är personens ras.

– Det är en beskrivning av att alla raser har sitt land och att de inte bör blandas, säger Maria Darwish, doktorand i genusvetenskap vid Örebro universitet som har skrivit en avhandling om ekofascismens förhållande till bland annat genus.

Med raserna finns även en rashierarki, där den ariska rasen står på toppen.
Katie Asplund Cohen, forskare på FOI som skrivit rapporten ”Ekofascism – en studie av propaganda i digitala miljöer”, menar att nynasizmen länge inte anammade det gröna på samma sätt som den klassiska nazismen gjorde – men att det har kommit tillbaka under de senaste åren.

– Det är ett sätt att rekrytera. Nu är folk oroliga för klimatet och miljön, samtidigt som vi börjar se att det händer saker med naturen, som kanske är ett resultat att människan ändrat på ekosystemet. Då är det ju ganska bra att spela på den rädslan i propagandan. Samtidigt är många som vill engagera sig i miljön men kanske tycker att de miljöengagemang som finns nu är för vänstervridna, säger Katie Asplund Cohen.

Plockat bland ideologier

Hon pekar också på hur olika rörelser gått samman, eller att folk helt enkelt plockat lite som de velat från olika ideologier. Bland annat nämner hon en rörelse i USA där folk försöker göra sig fria från staten och 1960-70-talens miljörörelse med grund i djupekologin.

– Djupekologer talar mycket om överbefolkning och att vi måste värna om naturen på ett betydligt mer radikalt sätt. Det är många vi kallar ekofascister som själva kallar sig djupekologer, säger Katie Asplund Cohen.

Provocerande teori

En uppmärksammad djupekolog var finländaren Pentti Linkola. Han framförde en för många väldigt provocerande teori som handlar om vad man gör om en båt sjunker och det inte är möjligt att rädda alla.

”Vad ska göras när en båt fullastad med människor har sjunkit och det enbart finns en livbåt? När livbåten är fullastad kommer de som hatar livet att försöka lasta på den med ännu fler människor och på så sätt sänka allihopa. De som däremot älskar och respekterar livet kommer att ta upp skeppets yxa och hugga av händerna på de som klänger sig fast vid sidorna.”

Och just frågan om befolkningsbegränsning är någonting som ofta ses som en lösning inom den ekofascistiska ideologin.

Maria Darwish beskriver hur det inom ekofascismen finns en maskuliniserad bild av naturen och istället för att prata om moder jord – alltså definiera naturen som någonting feminint finns istället en fascistisk tanke om naturen.

– Det är naturens lagar som regerar, där den starkaste överlever, säger hon och fortsätter:

– De menar att den vita mannen har varit den starkaste i världen och genom kolonisationen i historien, vilket de kopplat som ett uttryck för naturens lagar.

Som tidigare nämnts är internet en viktig länk – där propagandan sprids genom olika forum, Facebookgrupper och Telegramkanaler.

– Det är nog framförallt en internetbaserad rörelse. Om man nu kan säga att det är en rörelse, för det finns inte någon tydlig långlivad organisation. Man kan plocka ihop lite som man vill, på sitt eget sätt, och gå samman i olika frågor. Det är svårt att säga att det är en enhetlig ideologi, det är ett stort kluster, säger Katie Asplund Cohen.

Det är även därför det hela är så svårgreppat. Nazister blandat med djupekologer, internetkrigare och vaccinationsmotståndare.

Katie Asplund Cohen beskriver tusenmannamarscherna i Stockholm, som samlat brokiga skaror människor som demonstrerade mot statens coronarestriktioner, som en så kallad ”hajp-terrorism”. Vilket är när olika ideologier samlas i en sakfråga för att genomföra en gemensam aktion.

Ekofascistiska metoder

Men det tidigare nämnda spektrumet sträcker sig längre än så. Det är inte bara inom alternativa grupper eller små extrema kluster som ekofascistiska tankegångar finns. Maria Darwish menar att hon är missnöjd med själva termen ”ekofascism” just därför det oftast bara kopplas till små grupper, med ett oftast begränsat inflytande – vilket hon menar inte helt stämmer med verkligheten.

Hon pekar på att stater och EU brukar allt fler ekofascistiska metoder för att stärka och skydda de yttre gränserna. På samma sätt menar hon att samhällseliten, med argumentationen att vi befinner oss i en kris, kan hävda att samhället måste skalas ner – bland annat genom att begränsa migrationen. Och att då göra det i allians med fascister.

– På så sätt kan de bilda nationsstater som bygger på ekofascismen, säger hon och menar att det är viktigt att visa att detta inte bara är idéer som används av några pojkar på sina pojkrum som sitter med ett hakkors på väggen. Utan att det också sipprar över till storpolitiken. Och att det framöver kan komma att förvärras.

Klimatengagemang används av högerextrema rörelser för att rekrytera
Klimatengagemang används av högerextrema rörelser för att rekrytera. Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT

”Fått fotfäste under kriser”

För att tackla det menar hon att det är extremt viktigt att vi bygger ett alternativ som svarar på de frågor som finns. Alternativet är att allt fler halkar över till de extremt enkla lösningar som ekofascisterna kommer med för att lösa en otroligt komplicerad kris.

– Krisen går inte att lösa genom att sätta upp barriärer för att hålla klimatflyktingar borta och sedan fortsätta leva ett fantastiskt liv i norden. Det kommer inte fungera, säger Maria Darwish.

– Ser vi på fascismen ur en historisk analys så har den fått fotfäste under kriser. Extremhögern kan komma förklädd som så mycket. Jag tror inte att NMR kommer att få någon politisk makt i Norden. Men krafter som vill samma sak som dem, fast inte uttryckligen är nazister, kan komma till makten med hjälp av den klimatkris vi ser. Då med lösningar som handlar om att priviligera de redan privilegierade, säger hon.

Ser man bortom hotet mot demokratin och samhället så nämns flera hot mot den gröna rörelsen. Där dess legitimitet riskerar att försvinna när huvudfrågorna tas över av konspirationsteoretiker och högerkrafter.

Ena och läka

För folkhögskoleläraren Carmen Blanco Valer är det viktigaste att försöka hitta något som kan ena och läka den gröna rörelsen.

– Vi behövs ju allihopa för att rädda planeten, men inte på bekostnad av någon syndabock, säger Carmen Blanco Valer.

Läs mer: ”Allt fler känner sig övergivna”

Rättelse: i en tidigare version av denna artikel stod det att Hitler var vegetarian, vilket inte stämmer.

Fakta: Ekofascism

Kopplingar till nazismen:

Inom extremhögern finns både de falanger som förnekar klimatkrisen och de som erkänner den. De som menar att den existerar kopplar den ofta samman med överbefolkning, migration och den vita rasens överlägsenhet där människor rangordnas efter etnicitet med en vulgärdarwinistisk tankeidé.

Ekofascistiska brott:

Brenton Tarrant, som sköt ihjäl 51 människor i två moskéer i Christchurch i Nya Zeeland den 15 mars 2019, kallade sig själv för ekofascist. Han publicerade ett manifest i samband med attentatet där han uttryckte sitt hat mot invandrare och judar samt propagerade för miljön och naturen.
Patrick Crusius som den 3 augusti 2019 mördade 22 personer i en Walmartbutik i El Paso, Texas, har sagt sig vara inspirerad av Tarrant. Han har bland annat skrivit att ”miljöförstöringen skapar en allvarlig börda för framtida generationer”, och att ”om vi kan göra oss av med tillräckligt många människor så kan vårt liv bli mer hållbart”
Två personer brände den 30 oktober 2019 ner en nedlagd minkfarm i Sölvesborg. En av personerna var en svensk 18-åring boende i Luxemburg. Minst en av personerna hade kopplingar till den amerikanska vit makt-organisatinen the Base och till ekofascistiska The Green Brigade.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV