Radar · Miljö

Studie: Valar kan bli offer för marin gruvdrift

Snart väntas de första företagen få grönt ljus för att utvinna metaller i djuphavet.

Tidpunkten för när människan ska börja utvinna världshavet på kritiska metaller, rycker allt närmre. Parallellt med det ljuder varningarna allt tätare, för vad det kan innebära för vårt stora blå. Miljöorganisationen Greenpeace och forskare vid universitetet i Exeter pekar nu på att valar kan bli ett av offren.

Hur marin gruvdrift ska tillåtas förhandlas nu av ett FN-organ, med säte i Kingston, Jamaica. Men miljöorganisationer, forskare och flera företag befarar att reglerna, kommer att vara otillräckliga, när det kommer till att skydda havets känsliga ekosystem. Bland farhågorna är att de djur som lever där metaller ska utvinnas utrotas, samt att maskinerna drar upp sandplymer – som skadar det marina livet, långt upp i vattenkolumnen. Nu varnar Greenpeace och forskare vid universitetet i Exeter också för att havets däggdjur kan skadas på grund av det undervattensbuller den marina gruvdriften väntas ge upphov till.

– Vi vet att ljudföroreningar i havet redan är ett problem för valar och att introducera ytterligare en industri som väntas pågå 24 timmar om dygnet skulle oundvikligen addera till det redan existerande oljud som människan orsakar– om marin gruvdrift får grönt ljus, säger Kirsten Thompson, forskare vid Universitetet i Exeter i ett uttalande.

Kan bli verklighet inom kort

Ljudet från maskinerna som ska utvinna metallerna från havsbotten ligger sannolikt på samma frekvens som valar använder för att kommunicera, enligt forskarna, som samtidigt pekar på att det inte finns någon samlad bedömning kring hur mycket ljudföroreningar som den marina gruvdriften kommer att orsaka.

– Vi letade efter data om hur mycket oljud som gruvdrift skulle orsaka men ingen bedömning är tillgänglig, säger Thompsen.

Metaller så som kobolt, mangan och koppar finns bland annat i hydrotermiska öppningar, där det strömmar ut hett vatten som värmts upp av jordens inre. Men det som ligger närmast till hands att utvinna är noduler, en slags potatisformad metallklump som ligger på havsbotten runt om i världshavet på flera tusen meters djup. Området där planerna hunnit längst heter Clarion-Clippertoon Zone i Stilla havet. Ett område, som hyser flera arter av valar. Där har flera undersökningslicenser delats ut, i väntan på att kommersiell gruvdrift ska bli tillåten. Även om en rad länder och företag tagit ställning emot marin gruvdrift, ligger flera företag i startgroparna för att påbörja den marina gruvdriften. Reglerna som ska göra det möjligt, kan komma att färdigställas av FN-myndigheten ISA, redan i år.

Läs mer:

Oklart hur livet i havet påverkas inför marin gruvboom

Volvo stödjer ett tillfälligt förbud mot djuphavsgruvdrift

Svampdjur i farozonen

De polymetalliska noduler som sedan miljontals år ligger utspridda över delar av världshavens botten, utgör hem för svampdjuret Plenaster craigi. Eftersom modulerna är fyndigheter som ska plockas upp vid djuphavsgruvdrift, kommer arten sannolikt att försvinna helt – om havsbotten exploateras, enligt en studie från Göteborgs universitet. Men arten är långt ifrån den enda som är i farozonen. Djuphaven hör till planetens mest outforskade områden och lejonparten av arterna har ännu inte hunnit beskrivas – eller upptäckas. 

Källa: Göteborgs universitet

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV