Radar · Inrikes

Hård kritik mot SVT: Dokumentär om transvård – ett ”haveri”

Flera debattörer och krönikörer har riktat kritik mot SVT:s program "Transkriget" för att vara opartiskt och ensidigt.

I söndags hade SVT:s uppskjutna dokumentärserie ”Transkriget” premiär. Flera forskare och organisationer har tackat nej till att medverka och nu riktas kritik mot vad som upplevs vara ett ensidigt och vinklat program.

“Transvården har blivit en av vår tids mest omdebatterade frågor. Där en sida menar att vården räddar liv menar andra att den löser upp gränserna mellan könen och riskerar att ge livslånga skador”. Så lyder inledningen av programförklaringen till SVT:s tredelade serie “Transkriget”. Programmet skulle ha sänts redan i våras men sköts fram med hänvisning till att det behövdes mer tid till klippning.

”Ett propagandaprogram”

Programmet uppges vilja undersöka på vilka grunder transvården bedrivs idag, men har kallats både ett medieetiskt och konspiratoriskt haveri. DN:s Isobel Hadley-Kamptz beskriver sändningen som ”ett propagandaprogram mot könskorrigerande vård” och ifrågasätter det faktum att man med ett enda undantag väljer att “intervjua personer som, för att uttrycka sig försiktigt, fokuserar på riskerna med transvård och könskorrigeringar”.

Särskild kritik riktas mot att utrymme ges till den irländska författaren Helen Joyce, som själv har sagt att varje person som genomgår könsbekräftande behandling är ett problem i ett friskt samhälle. I boken “Trans” argumenterar hon bland annat för att uppgången i antalet självidentifierade transpersoner kan förklaras med hänvisning till en global konspiration iscensatt av rika människor.

Ytterligare kritik gäller användningen av Tiktok-klipp på transpersoner i dokumentären och huruvida SVT fått tillstånd att använda filmerna. I en video beskriver Tiktok-användaren Oliver Dixon hur han uppmärksammats på att klipp på honom visats i dokumentären utan att ha blivit tillfrågad och gett sitt samtycke.

Flera avböjde medverkan

Louise Frisén är överläkare på Karolinskas KID-team, en del av BUP Forsknings- och utvecklingscentrum som är specialiserat på könsinkongruens och könsdysfori. Hon var en av de tillfrågade som tackade nej till att medverka. I en debattartikel i Svenska dagbladet, som publicerades 12 september, skriver hon att hon utifrån de frågor som ställdes misstänkte att programmet skulle bli så pass vinklat att hon inte skulle få en chans till ett rättvist framträdande. Hon betonar också att behandlingen av barn med könsdysfori är väl grundad i evidens och beprövad erfarenhet, till skillnad mot vad som hävdas upprepade gånger i dokumentären.

Även organisationer som RFSL och Transammans har avböjt att delta. I en skriftlig kommentar till SVT förklarar RFSL att organisationen “inte har ansvar för politiska prioriteringar vad gäller vården eller beslut för hur vården ska bedrivas. Ansvarig myndighet är Socialstyrelsen och för politiska beslut ansvarar politiker”. Vidare slås fast att RFSL:s utgångspunkter i arbetet med att förbättra transpersoners rättigheter vilar på rekommendationer från internationella instanser såsom FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter.

– Frågan om hur vi kan säkerställa att transpersoner mår bra och får sina rättigheter respekterade borde vara den gemensamma utgångspunkten för alla som är engagerade i frågan, skriver RFSL i sitt skriftliga uttalande.

Syre har sökt SVT för en kommentar utan framgång. SVT:s programchef Charlotta Friborg kommenterar delar av kritiken i en intervju med ETC.

Läs mer:

Med sikte på ny könstillhörighetslag

Sverige halkar på lista för hbtqi-rättigheter i Europa

Granskningsnämnden fäller SVT:s Tranståget

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV