Radar · Miljö

Medan Hawaii brinner når vår törst på olja nya höjder

En spargris var det enda fyndet när en boende i kuststaden Lahaina sökte efter personliga tillhörigheter i sitt nedbrunna hus.

Samtidigt som klimatkrisens effekter blir alltmer kännbara, visar nya siffror från International Energy Agency på en all time high för vår efterfrågan på olja.

Ökande flygtrafik pekas ut som en bidragande orsak till att juni blev den månad då den globala törsten efter olja slog rekord, enligt en ny rapport från International Energy Agencys (IEA). Även starkare tillväxt än väntat i OECD-länderna har bidragit, enligt Financial times som har en artikel om rapporten. Men viktigast är efterfrågan från Kina, som står för 70 procent av ökningen, vilket bland annat knyts till ett uppsving för landets petrokemi.

Men rekordet kan snabbt slås, då även augusti ser att gå mot ett all time high – vilken i sin tur gör att 2023 nu är på god väg att bli året då efterfrågan på olja var större än någonsin tidigare, enligt (IEA).

Även oljekonsumtionen i EU ökar. Det konstaterar tankesmedjan Transport and environment i en färsk rapport, som skriver att medlemsländerna efter oljeembargot mot Ryssland istället för att minska efterfrågan på olja – ersatte den med olja från andra länder, ”fat för fat”.

– På inte mycket mer än ett år har EU ritat om oljekartan. Kontinenten har minskat sitt beroende av Ryssland, men istället för att minska oljeförbrukningen byter man helt enkelt fat mot fat med nya leverantörer, säger Agathe Bounfour, ansvarig för oljeprogrammet på Transport and environment.

Ökning väntas också 2024

Enligt tankesmedjan är Europas oljekonsumtion nu två procent högre än den var vid starten av den ryska invasionen av Ukraina. En efterfrågan som främst drivs av transportsektorn. EU:s klimatmål till 2030 kräver att efterfrågan på olja kapas med 16 procent till dess, en siffra som Agathe Bounfour anser kunde vara avsevärt högre.

– Om man anstränger sig lika mycket för att minska efterfrågan som man har gjort för att hitta nya leverantörer, skulle Europa kunna minska sitt oljeberoende avsevärt totalt, säger Agathe Bounfour.

Även under 2024 väntas efterfrågan på olja öka – men med en lägre takt, skriver International Energy Agency. De krassa bulletinerna kommer samtidigt som flera extrema väderhändelser drabbat olika delar av världen och i Hawaii stiger nu dödstalen efter de bränder som tagit fart i spåren av en värmebölja. Enligt en analys av forskare vid organisationen Climate central, var mer än 6,5 miljarder människor, eller 81 procent av jordens befolkning, exponerade under juli 2023 för minst en dag av värme som gjordes minst 3 gånger mer sannolik av klimatförändringarna.

– Praktiskt taget ingen plats på jorden undgick påverkan av klimatförändringarna förra månaden, säger Andrew Pershing, vice president för Climate central i ett pressmeddelande.

Läs mer:

Fortsatt rekordhög global konsumtion av kol

Klimatextremer förbryllar och är väntade, enligt forskare

USA tog över när Ryssland fick nobben

I januari 2022 stod Ryssland för 31 procent av all olja som EU importerade. I mars hade importen sjunkit till 3 procent på grund av sanktionerna. Men efterfrågan har istället bytts ut mot andra leverantörer, konstaterar Transport and environment. 

Främst av amerikanska. Men till stor del också av leverantörer från Norge, Saudiarabien, Angola, Irak och Brasilien. Flera av de länderna planerar också att öppna nya oljefält, något tankesmedjan konstaterar är inkompatibelt med att begränsa den globala upphettningen till 1,5 grader över förindustriella nivåer.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV