Radar · Miljö

Fortsatt rekordhög global konsumtion av kol

Stark efterfrågan på kol globalt, men med stora geografiska variationer.

Den globala efterfrågan på kol befinner sig fortsatt på rekordnivå, efter högsta noteringen någonsin 2022, enligt ny statistik från OECD-ländernas energiorgan IEA.

2022 konsumerades 8,3 miljarder ton kol, en ökning med 3,3 procent jämfört med året innan. IEA:s prognos för 2023 och 2024 är att förbrukningen stabiliserar sig kring den nivån, efter tre turbulenta år med covidpandemin 2020, återhämtningen 2021 och Rysslands invasion av Ukraina 2022.

– Kol är den enskilt största källan till koldioxidutsläpp från energisektorn, och i Europa och USA har tillväxten för ren energi försatt kolanvändning i strukturell tillbakagång, säger Keisuke Sadamori, chef för energimarknader och säkerhet på IEA.

De geografiska variationerna är stora. Den minskade efterfrågan kol i Europa och Nordamerika är inte nog för att kompensera för ökad industriell användning i Asien. Motsvarande ökning syns på produktionsrekord i såväl Kina och Indien som Indonesien, medan USA halverat produktionen sedan 2008.

Internationellt samarbete krävs

Och efterfrågan fortsätter enligt Sadamori att vara ”envist hög” i Asien, trots att flera ekonomier i regionen kraftigt ökat de förnybara energikällorna. Därmed förväntas Kina, Indien och och Sydostasien förbruka tre fjärdedelar av all kol som konsumeras i världen 2023.

Samtidigt kommer den globala kolhandeln i år att växa med över 7 procent, vilket är mer än den totala efterfrågeökningen. Och den sjöburna kolhandeln 2023 kan därmed mycket väl överträffa rekordet på 1,3 miljarder ton 2019, bedömer IEA.
 
– Vi behöver större politiska ansträngningar och investeringar – uppbackade av starkare internationellt samarbete – för att driva en massiv ökning av ren energi och energieffektivitet för att minska efterfrågan på kol i ekonomier där energibehovet växer snabbt, säger Keisuke Sadamori.

Läs mer:

Sol och vind kan gå om kol nästa år