Radar · Miljö

Sol och vind kan gå om kol nästa år

Förnybar energi kan enligt Internationella Energiorganet (IEA) leverera mer energi än kolkraften redan 2024. Och trots ökad energianvändning förväntas koldioxidutsläppen från energisektorn minska jämfört med i år.

Elproduktion släpper ut 13 miljarder ton koldioxid årligen, det är cirka en tredjedel av de totala utsläppen av växthusgaser enligt rapporten rapporten Electricity Market Report.

EU och USA har sänkt sin elförbrukning något förra året, men exempelvis Indien och Kina fortsätter att öka sin förbrukning i snabb takt. Förbrukningen förväntas även öka i Europa och USA på grund av elektrifiering av transporter och värmesystem. 

Trots det menar IEA att utsläppen från elproduktionen kommer minska eftersom det sker en snabb utbyggnad av vind och solenergi.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV