Zoom

Klimatextremer förbryllar och är väntade, enligt forskare

En man torkar pannan under extremhetta i Beijing i Kina den 3 juli i år.

Rapporterna om extrema händelser i klimatsystemet duggar tätt. Det både förbryllar och ses som väntat. 
– Klimatet blir mer extremt, det är inte förvånande, säger Deliang Chen, professor i meteorologi vid Göteborgs universitet.
Men höga havstemperaturer i Nordostatlanten saknar entydigt svar, enligt Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.
– Orsaken är omdiskuterad, skriver han till Syre.

Måndag, tisdag, onsdag – tre dagar den här veckan har uppmätt rekordhög global medeltemperatur, och juni var den varmaste månaden som uppmätts globalt vad gäller land- och havstemperaturer. På flera platser runt om i världen stressar värmeböljor både samhällen och ekosystem.

I Kina varnar president Xi Jinping för att alla stora floder riskerar att svämma över på grund av väntade skyfall. Antarktis, där mörkret nu breder ut sig och havsisen växer till sig, uppmäter rekordlite is för tidpunkten, något som påverkar en havsström – som kan få stora effekter på klimatet.

Så vad är det som håller på att ske? Det som forskare varnat för i årtionden, säger Deliang Chen, professor i meteorologi vid Göteborgs universitet:

– Det är i linje med vad vi sagt och vad vi förstått om klimatsystemet.

Ingen överraskning

Han betonar samtidigt att den senaste tidens väderhändelser inte säkert kan knytas till uppvärmningen. Det är något som tar tid att vetenskapligt belägga. Men om kopplingen visar sig kunna göras, är det i linje med vad forskarna varnat för och inget som borde förvåna de makthavare som tagit del av IPCC:s rapporter.

– Förändringarna i Antarktis och Arktis is kan vi med större säkerhet säga ha med klimatförändringarna att göra, det är en mer långsam process och beror på en fördröjd effekt.

Påverkar El Niño

Deliang Chen var en av de koordinerande huvudförfattarna till IPCC-rapporten ”Den naturvetenskapliga grunden”, som publicerades i augusti 2021. I rapporten som publicerats regelbundet sedan 1990 vägs resultatet från världsledande klimatmodeller samman och projicerar hur klimatet kommer att förändras de närmsta hundra åren, utifrån olika scenarion där vi släpper ut olika mycket växthusgaser.

För varje tiondels grad, är mer extremt väder att vänta. Enligt Meteorologiska världsorganisationen har väderfenomenet El Niño nu startat och bidrar till att höja den globala medeltemperaturen och förstärker på så sätt också effekterna av klimatförändringarna.

– El Niño har hänt i många, många år och är naturligt men har ändrat karaktär på grund av klimatförändringarna, det sker starkare och oftare.

Väderfenomenet kan sannolikt också förklara den senaste tidens temperaturrekord till havs enligt Deliang Chen – och är därför inte heller att betrakta som överraskande.

– Uppvärmningen av havet är i allmänhet en ganska långsam process, inte så långsam som is vid Antarktis och Arktis men långsammare än lufttemperatur. När det är en sådan här snabb förändring, då är det El Niño som spökar.

Nordostatlanten förbryllar

Men El Niño, kan inte vara hela förklaringen till den senaste tidens höga vattentemperaturer, menar Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI. Enligt Kjellström är det bara en del av de höga havstemperaturerna som direkt kan länkas till El Niño, så som att stora delar av centrala Stilla havet är varmare än normalt. Men även andra delar av haven har varit varma, så som Nordatlanten – där höga temperaturer uppmätts under flera år – och särskilt under våren och sommaren i år, berättar Erik Kjellström.

”Orsaken till de höga havsytetemperaturerna i Nordatlanten är omdiskuterade och det finns inget entydigt svar på varför det är så varmt där. Som möjliga förklaringar har nämnts naturliga vädervariationer, den global uppvärmningen och en minskning av halten av aerosolpartiklar i luften (mindre damm/stoff från Sahara och på längre sikt även renare luft från Europa till följd av åtgärder för förbättrad luftkvalitet),” skriver han i ett mejl till Syre.

Global tipping point

Enligt Deliang Chen och IPCC är förhållandet mellan de samlade växthusgasutsläppen och den globala uppvärmningen närmast linjär. En del forskare har varnat för att hela det globala klimatsystemet riskerar att tippa över i ett nytt stadie där klimatförändringarna skenar bortom vår kontroll till det att temperaturen stabiliseras vid 4-5 grader.

Ett skeende som beskrivs i den så kallade hot-house earth-teorin från 2018, där olika tipping points utlöser varandra och förvandlar klimatsystemet till ett självspelande piano. Något som skulle kunna ske även om vi klarar av att begränsa utsläppen till vad som annars skulle stabiliserat jordens temperatur på runt två grader, enligt forskarna. Men Deliang Chen säger att han inte sett några bevis för den teorin, däremot att regionala tipping points kan inträffa de närmsta hundra åren, vilket han betonar är nog så oroväckande.

–  Det skulle innebära jättestora förändringar.

Läs mer:

Livsviktiga strömmar från Antarktis avtar: ”Oroande”

Rekordvarma hav, då kan ekosystem gå i baklås

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV