Radar · Mänskliga rättigheter

Sabotage-dom mot klimataktivist fastställs i hovrätten

En bild på en vägblockad

Hovrätten fastställer domen mot en 55-årig man som deltagit i vägblockader vid klimatdemonstrationer under det gångna året, rapporterar Dagens juridik. Bland annat har han limmat sig fast vid vägbanan på Lidingöbron under rustningstrafik.

Åtalet gäller sex tillfällen då mannen deltog i klimatdemonstrationer i Stockholm. Mannen har nekat till brott, med hänvisning till demonstrationsfriheten. Tingsrätten bedömde dock att samtliga aktioner, utom en vid Centralbron som endast pågick under en minut, utgjort ”en allvarlig störning av samfärdseln”. Därför dömer rätten i fem av fallen för sabotage.

Enligt mannen borde gärningarna ändå vara straffria, då han agerat i nöd, men enligt tingsrätten är det en bestämmelse som ska tolkas restriktivt och inte går att tillämpa i fallet. 

Hovrätten delar tingrättens bedömning, med tillägget att Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna inte utgör något hinder mot att döma mannen för sabotage. Därmed fastställs tingsrättens dom med skyddstillsyn som påföljd.

Läs mer:

Sabotagedomar mot klimataktivister troligen oproportionerliga

Klimataktivist: ”Det känns som att lagföringen är en beställning”

Han välkomnade sitt fängelsestraff

Klimataktivist dömdes för sabotage – frias av hovrätten