Radar · Djurrätt

Regeringen vill minska den svenska vargstammen kraftigt

Jordbruksminister Peter Kullgren (KD).

Regeringen vill underlätta för skyddsjakt på varg och minska den svenska vargstammen kraftigt.
Naturvårdsverket ska utreda möjligheterna för detta på uppdrag av landsbygdsministern.

Regeringen har på torsdagen gett två uppdrag för att minska vargstammen i Sverige, skriver landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) i en debattartikel i SvD.

Naturvårdsverket ska ta fram uppdaterade riktlinjer för skyddsjakt på varg. Antalet vargar är nu tre gånger så många som när de senaste riktlinjerna presenterades 2006 och därför bör de uppdateras, skriver landsbygdsministern i debattartikeln.

Avliva direkt

Myndigheten ska också utreda om skyddsjakt på varg kan beviljas redan efter ett eller enstaka angrepp på tamdjur eller hundar.

”Regeringen vill även att det ska vara möjligt att kunna spåra upp och avliva skadegörande vargar direkt efter ett angrepp. Naturvårdsverket ska också undersöka om fler hjälpmedel bör tillåtas för att snabbt kunna avliva vargar”, skriver Kullgren i debattartikeln.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2024.

Det andra uppdraget gäller en skärpning av det tidigare uppdraget till Naturvårdsverket, som handlar om att analysera vargens referensvärde för en gynnsam bevarandestatus inom intervallet 170–270. Nu vill regeringen att uppdraget ska svara på hur man kan ligga i den lägre delen av intervallet.

Det uppdraget ska redovisas den 30 juni 2024.

Gynnsam bevarandestatus

Regeringen har tidigare aviserat att man vill se en kraftig minskning av den svenska vargstammen, från dagens 450 vargar till 170–270. Det ligger i linje med ett tillkännagivande som röstades igenom av riksdagen våren 2022, med uppmaning om att få ned vargstammen till omkring 170 individer.

Naturvårdsverket har tidigare uttalat att det krävs minst 300 vargar i landet, samt att minst en ny varg som vandrar in från Finland eller Ryssland vart femte år reproducerar sig med en skandinavisk individ, för att vargen ska anses ha en gynnsam bevarandestatus.

Läs mer:
• Nya möten om större vargjakt: ”Det här är en ny verklighet”
• Utländska forskare ska utreda hur vargstammen blir livskraftig
• Vill du engagera dig i djurrätt – här hittar du föreningarna!

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV