Energi · Syre tipsar

Vill du engagera dig i djurrätt – här hittar du föreningarna!

Bilder på djur som har kastats bort av djuruppfödare.

Vare sig man vill stötta genom att skänka lite pengar eller själv engagera sig så finns det flera olika organisationer och föreningar som är inriktade på skyddandet av djur. Några satsar på kampanjarbete medan andra agerar som mänskliga sköldar framför slakterier. Här finner du några organisationer i alfabetisk ordning.

Djurens Rätt är en ideell organisation som arbetar för att främja djurens rättigheter i samhället. Organisationen grundades 1882 och har enligt organisationen närmare 50 000 medlemmar vilket gör den till landets största djurrätts- och djurskyddsorganisation. Fokus ligger på att sprida information om djurs rättigheter, utbilda allmänheten och samhället om djurvälfärd, samt arbeta för att förbättra lagstiftningen kring djurskydd och djurhållning. Organisationen driver också kampanjer för att uppmärksamma djurplågeri och för att stoppa användningen av djurförsök. 

Organisationen finansieras främst genom medlemsavgifter och donationer från allmänheten. Djurens Rätt är politiskt obunden och har även samarbeten på internationell nivå för att främja djurens rättigheter och välfärd.

Länk: www.djurensratt.se/

Djurrättsalliansen

Stäng Furuviksparken och omplacera djuren till fristäder. Så låter den senaste kampanjen från Djurrättsalliansen. Organisationen grundades 2007 och arbetar för att uppmärksamma djurskyddsfrågor via bland annat kampanjer och opinionsbildning. Det kan handla om att stoppa användningen av djurförsök, att förbättra djurskyddslagstiftningen och att hindra användningen av djur i underhållning, såsom cirkusar och djurparker.

Djurrättsalliansen är en svensk ideell och politiskt obunden organisation och har också en räddningsorganisation som räddar och rehabiliterar djur som har utsatts för vanvård eller misshandel. Djurrättsalliansen finansieras främst genom medlemsavgifter och donationer från allmänheten. 
 
Länk: https://djurrattsalliansen.se/

Djurrättsalliansen arrangerade en djurrättsmarsch under parollen "för djurens frihet" i Malmö 2017
Djurrättsalliansen arrangerade en djurrättsmarsch under parollen "för djurens frihet" i Malmö 2017. Foto: Emil Langvad / TT / kod 929

Djurskyddet Sverige

Djurskyddet Sverige har runt 11 000 medlemmar och är en rikstäckande organisation med 42 anslutna lokalföreningar. Organisationen är ideell och politiskt obunden och har över hundra år på nacken i arbetet med att stärka djurskyddet och se till att alla djur ska behandlas väl och skyddas från lidande, oavsett om de lever vilt, hålls för människans sällskap eller inom matproduktion. De lokala föreningarna bedriver bland annat jourhemsverksamhet och hjälper till att rädda övergivna djur. Arbetet finansieras i huvudsak av frivilliga gåvor, arv och medlemsavgifter. Djurskyddet Sverige och Djurens rätt har sina ursprung ur samma organisation, Svenska Djurskyddsföreningarnas Centralförbund som splittrades i olika föreningar på 1950-talet.

Djurskyddet har arbetat fram ett värdegrundsmaterial som det kallar REDE (Respekt, Empati, Djur, Etik) och jobbar med attitydpåverkan i förskolor och skolor. Organisationen har också internationella samarbeten, bland annat med Eurogroup for animals, samt ger ut en tidning.

Länk: www.djurskyddet.se/

Forska utan djurförsök

Forska utan djurförsök bildades 1964 och har som syfte att plågsamma djurförsök ska ersättas med moderna djurfria metoder utan att tumma på kravet på vetenskaplig kvalitet. Organisationen stöttar bland annat forskning för att utveckla nya djurfria sätt att bedriva forskning.

Länk: www.forskautandjurforsok.se/

Hunt saboteurs Sweden

Tillhör den mer radikala delen av djurrättsrörelsen och har genomfört flera direktaktioner mot jakt på varg och lodjur. HSS är inspirerade av sin brittiska förlaga och blev uppmärksammade i samband med vargjakten 2017. Aktivitetsgraden i gruppen går i vågor och tidigare har HSS utfört ett antal spontana aktioner som blockader, ockupationer och fritagningar.

Länk: www.facebook.com/HuntSaboteursSweden

Jaktkritikerna

Jaktkritikerna vill arbeta för att minimera jakt på vilda däggdjur och fåglar, samt avskaffa jakt för nöjes skull. Föreningen anser att djur inte ska förföljas på grund av ekonomiska särintressen eller betraktas som en resurs för de 2,5 % av befolkning som är jägare.

Länk: www.jaktkritikerna.se/

Fem djurrättsaktivister från organisationen Djurrättsalliansen satt instängda i burar på Gustav Adolfs torg i Malmö under en hungerstrejk 2014
Fem djurrättsaktivister från organisationen Djurrättsalliansen satt instängda i burar på Gustav Adolfs torg i Malmö under en hungerstrejk 2014. Man demonstrerade mot att Smittskyddsinstitutet (SMI) gjorde djurförsök på apor. Foto: Stig-Åke Jönsson / SCANPIX / TT 

Revolution rov

Är en liten förening som i huvudsak arbetar med att avslöja illegal jakt, jaktbrott, troféjakt. Föreningen är emot jakt på vilda djur överlag och självfallet på rödlistade, utrotningshotade rovdjur.
Länk: www.revolutionrov.org/

Svenska djurskyddsföreningen

Svenska djurskyddsföreningen är Sveriges äldsta rikstäckande djurskyddsorganisation och har arbetat i olika former med djurskyddsfrågor sedan 1875. Organisationen deltar regelbundet som remissinstans för riksdag och regering, departement, myndigheter och ser det som en del av påverkansarbetet för att skapa lagstiftning skriven ifrån djurens behov. Andra delar av arbetet sker i form av folkbildning, informationsspridning, opinionsbildning och stöd till forskning med djurskyddsfrämjande syften.

Länk: www.djurskydd.org

Svenska rovdjursföreningen

Svenska Rovdjursföreningen deltar gärna i rovdjursdebatten och arbetar för rovdjurens rätt att leva som en viktig och naturlig del i ekosystemet. Föreningen vill öka förståelsen för rovdjuren och göra det lättare för människor och rovdjur att existera sida vid sida. Detta görs bland annat genom kampanjer och informationsspridning. Svenska rovdjursföreningen är representerad i Naturvårdsverkets centrala rovdjursråd och i flera av länsstyrelsernas Viltförvaltningsdelegationer. Förutom att föreläsa på skolor och delta vid mässor, organiserar även föreningen hjälp för djurhållare att sätta upp rovdjursavvisande stängsel för att skydda tamdjur. Är du intresserad av rovdjur kan du delta i Svenska rovdjursföreningens utflykter för att titta på spår och spillning. Föreningen är ansluten till det europeiska förbundet EAWC (European Alliance for Wolf Conservation) för att ta intryck av hur andra länder arbetar för samexistens med de stora rovdjuren.

Länk: www.rovdjur.se

World animal protection Sverige

World animal protection Sverige är en internationell organisation och har som huvudfokus de länder i världen som helt eller delvis saknar djurskyddslagar. Organisationen vill samtidigt att Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland med stark lagstiftning som skyddar djuren.

Länk: www.worldanimalprotection.se

Ytterligare föreningar för djurskydd:

Djurens revolt

Länk: www.facebook.com/djurensrevolt

Djurens röst i Sverige

Länk: www.drisforening.wixsite.com/forening

Djurfront

Länk: www.facebook.com/Djurfront

Hästvälfärdsgruppen

HEM

Save movement Sverige / Animal save Sweden

http://savemovementsverige.se

Sea shepard

Länk: seashepherdscandinavia.org

Slakteriinspektionen

Länk: www.facebook.com/slakteriinspektionen

Tomma burar

Länk: www.facebook.com/tommaburar

Total insyn

Länk: www.totalinsyn.nu

Veganprojekten

Länk: www.veganprojekten.se

Örebro animal save

Länk: www.facebook.com/orebroanimalsave