Radar · Djurrätt

Ny dom: 20 procent av björnarna får skjutas

Årets björnjakt är liksom förra årets rekordstor.

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att 20 procent av björnarna är en begränsad och godkänd avskjutning. Domen gäller björnjakten i Jämtland 2021 och kan öppna upp för mer omfattande jakt på rovdjur.

Svenska Rovdjursföreningen överklagade den rekordstora jakten på 200 björnar i Jämtland 2021. I området beräknades det finnas runt 1 000 björnar, så avskjutningen låg på 20 procent. I hela landet har björnjakten varit rekordstor de senaste åren. Jakttilldelningen har ökat, fast det inte finns några siffror på att björnstammen har vuxit. Björnen är rödlistad som nära hotad och enligt EU:s art- och habitatdirektiv får jakt endast ske under strikta förhållanden.

Svenska Rovdjursföreningen överklagade också omfattningen av årets jakt i juli, vilket Syre rapporterade om.

– Besluten är inte förenliga med kraven i direktivet på begränsad omfattning och begränsad mängd. Det handlar bara om att skjuta ner björnstammen till låga nivåer och kan inte motiveras av att björnarna är ett stort bekymmer, uttalade Therese Hansson, jurist i Svenska Rovdjursföreningen.

Beslut efter två år

Överklagan om årets jakt avslogs snabbt från förvaltningsrätterna. Överklagan om licensjakten i Jämtland 2021 gick vidare till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som meddelade om prövningstillstånd i mars 2023. Den 6 oktober meddelades att målet avskrivs.

– Vi tycker så klart att det här är helt bedrövligt och är besvikna på beslutet, det säger Magnus Orrebrant som är ordförande för Svenska Rovdjursföreningen i ett pressmeddelande.

På Svenska jägareförbundet är man däremot nöjd med domen.

– Den visar faktiskt att vi haft rätt hela tiden när det gäller vilket utrymme för jakt som finns, säger Mikael Samuelsson, ordförande i rovdjursrådet i ett pressmeddelande.

Han förklarar att beslutet innebär en godkänd nivå som kan vara vägledande för jakt på stora rovdjur.

– Genom att HFD nu i en tydlig och bra dom slår fast att den beviljade tilldelningen 2021 är en begränsad mängd och därmed ryms inom art- och habitatdirektivets regler har vi fått en prejudicerande dom, som kan få stor betydelse framöver, säger han.

Domen fastslår att en begränsad mängd utgår från en arts storlek, bevarandestatus och biologiska egenskaper.

”Sammanfattningsvis finner Högsta förvaltningsdomstolen att licensjakten efter 200 björnar i Jämtlands län avsåg en begränsad mängd och att jakten därmed får anses ha varit lämplig med hänsyn till stammens storlek och sammansättning”, står det i beslutet.

Det klargörs att 20 procent inte per automatik innebär godkänd omfattning. Varje enskilt fall måste bedömas specifikt. Det innebär att också ett högre uttag än 20 procent av en stam kan godkännas.

Rekordstor licensjakt

I årets rekordstora björnjakt tilläts en avskjutning på drygt 22 procent. Jakten är snart över. Den pågår som längst till 15 oktober och på morgonen den 9 oktober var det bara Norrbottens län som inte hade fyllt sin jaktkvot, med 63 av 70 tilldelade björnar skjutna. I alla andra län var jakten avslutad, med fyllda kvoter, en överskjutning och totalt 643 av 649 björnar dödade.

Förr året var det också en rekordstor jakt. Då var tilldelningen 622 björnar och 624 fälldes. Därtill dödades 75 björnar i skyddsjakt. Det innebär att nära en fjärdedel av alla björnar i Sverige sköts 2022.

Enligt den senaste inventeringen från 2017 finns det omkring 2 900 björnar. Svenska Rovdjursföreningen har kritiserat att beslut om licensjakt fattas utifrån gamla siffror. Föreningen kritiserar också att björnjakten har utvecklats till en troféjakt, där utländska jägare betalar 250 000 kronor för att få döda en björn.

Det är många jägare ute i skogarna när jakten drar igång. I år gick den blixtsnabbt då ett 20-tal björnar dödades både i Dalarna och Gävleborg under de första morgontimmarna, som Syre rapporterat. På eftermiddagen var kvoten redan fylld i Värmland. De nya jaktreglerna kan ha bidragit – att hundar fick spåra redan vid åteln. I år tredubblades ansökningarna om åtlar, att få locka fram björnarna med utlagd mat, till 1 000.

Svenska Rovdjursföreningen verkar för att EU ska ingripa i den svenska björnjakten, eftersom den anses bryta mot art- och habitatdirektivet. Men Högsta förvaltningsdomstolen avslår föreningens yrkande om att invänta ett förhandsavgörande från EU-domstolen och avskriver målet om licensjakt. Domen kan inte överklagas.

Läs mer: 

Rovdjursföreningen överklagar rekordstor björnjakt

Blixtsnabb björnjakt med spårande hundar

Rekordmånga björnar får skjutas i år – aktivister tänker sabotera

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV