Radar · Djurrätt

Rovdjursföreningen överklagar rekordstor björnjakt

Allt fler björnar skjuts under björnjakten i Sverige.

Antalet björnar som får skjutas ökar för varje år och i år ska 649 björnar fällas. Detta trots att det strider mot EU:s direktiv och att björnarna inte är ett stort bekymmer. Det menar Svenska Rovdjursföreningen som nu överklagar besluten om björnjakten.

Enligt EU:s art- och habitatdirektiv ska stora rovdjur vara strikt skyddade. Att tillåta jakt enbart med syftet att minska antalet björnar går emot direktivet.

Trots det ska så många som 649 björnar skjutas i årets licensjakt, 27 stycken fler än förra året, och 150 fler än 2021.

– Björnen är skyddad enligt art- och habitatdirektivet och får inte jagas i den här omfattningen. Besluten är inte förenliga med kraven i direktivet på begränsad omfattning och begränsad mängd. Det handlar bara om att skjuta ner björnstammen till låga nivåer och kan inte motiveras av att björnarna är ett stort bekymmer, säger Therese Hansson, jurist i Svenska Rovdjursföreningen i ett pressmedelande.

Förutom licensjakten har ett antal björnar redan skjutits i skyddsjakt under våren. Exempelvis har 29 björnar dödats i Norrbottens län fram till i maj där flera av dem uppges vara honor med nyfödda ungar.

Sverige kan tas till domstol

Svenska Rovdjursföreningen försöker förmå EU att ingripa mot jakten på björn i Sverige. Det skulle kunna resultera i att Sverige tas till domstol och licensjakten stoppas.

Den svenska björnstammen har inte inventerats nationellt sedan 2017, så ingen har i dagsläget kunskap om hur många björnar som finns i landet. Den senaste räkningen för sex år sedan konstaterade att det fanns cirka 2900 individer.

Förra årets jakt var omfattande och resulterade i 624 döda björnar, trots att den tillåtna gränsen låg vid 622. Överskjutningen uppgavs bero på misstag i rapporteringen till myndigheterna.

Jakt i sju län

Det är länsstyrelserna som beslutar om kvoten utifrån uppskattningar om hur många individer som finns i det egna länet.

Björnjakten ska bedrivas i sju län, Jämtland (185), Gävleborg (140), Västernorrland (85), Dalarna (85), Västerbotten (81), Norrbotten (70), och Värmland (3). Totalt uppgår det till 649 stycken djur.

Svenska Rovdjursföreningen överklagar årets licensjakter med hänvisning till att brunbjörnen är en rödlistad art som omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv.

Licensjakten börjar den 21 augusti och pågår tills kvoten är uppfylld eller som längst till den 15 oktober.

Läs mer: 

Dubbelt så många björnar får skjutas i Gävleborg

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV