Radar · Integritet

Gula vänskapsbänkar ska få folk att prata mer öppet om psykisk ohälsa

Initiativtagaren till de gula vänskapsbänkarna i Malmö är Bo Persson.

På söndagen invigs de gulfärgade vänskapsbänkarna i Malmö som ska lyfta frågor om psykisk hälsa och självmord. Den 10 september är också den internationella  suicidpreventiva dagen, något som svenska myndigheter vill uppmärksamma med en informationsinsats. 

Internationella suicidpreventiva dagen instiftades 2003 av organisationen International association for suicide prevention tillsammans med Världshälsoorganisationen WHO, som beräknar att över 700 000 självmord begås varje år runt om i världen.  

I Sverige är det omkring 1 200 personer som dör av självmord varje år. Dessutom finns det cirka 300 personer som har dött där suicid misstänks men där det är oklart. Hur många som tar sina liv har varit i stort sett oförändrat de senaste två decennierna, enligt Folkhälsomyndigheten.

 Gula bänkar

Det gör självmord till ett allvarligt folkhälsoproblem, något som Malmö stad vill uppmärksamma genom att ställa ut gulmålade bänkar. På varje så kallad vänskapsbänk finns en plakett med texten ”Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst. Att prata kan rädda liv. Våga fråga. Våga berätta.” 

– Det är i mötet med människor som vi med öppenhet kan bryta stigmat kring psykisk ohälsa. Alla delar av samhället behöver växla upp det preventiva arbetet för att aktivt förebygga den ensamhet och tystnad som psykisk ohälsa kan bottna i. Jag uppmanar därför alla Malmöbor att besöka de gula bänkarna – ett samtal kan rädda liv, säger Roko Kursar (L), funktionsstödsnämndens ordförande, i ett pressmeddelande

Trots att självmord utgör 94 procent av allt dödligt våld och orsakar fem gånger så många dödsfall som trafikolyckor i Sverige, är det fortfarande förknippat med skam att prata om psykisk ohälsa och många lider i det tysta, skriver Malmö stad. 

En familj som har berörts av suicidalitet är Marie Grundström och hennes dotter Moa, som under en period mådde så dåligt att hon hade tankar på att inte vilja leva längre. 

– Det är min övertygelse att om vi vågar öppna upp och prata om vårt mående med varandra kan vi förebygga psykisk ohälsa. Vi bidrar till en tillåtande och accepterande omgivning där vi bryter tabun, okunskap och stigman. 

– Jag och Moa hade blivit så glada om någon utifrån att ha tagit del av vår historia kanske vågar söka hjälp, känner sig mindre ensam i sin situation eller till och med ser ett hopp i det som känns hopplöst.

Moa och Marie Grundström är två av personerna som delar med sig av sin historia i kampanjen med de gula vänskapsbänkarna på Malmö stads hemsida
Moa och Marie Grundström är två av personerna som delar med sig av sin historia i kampanjen med de gula vänskapsbänkarna på Malmö stads hemsida. De är också med och inviger bänkarna den 10 september, på internationella dagen för suicidprevention. Foto: Roger Nellsjö/Malmö stad

De gula bänkarna är inget som Malmö är unikt med. Sedan tidigare finns det vänskapsbänkar i bland annat Zimbabwe, Kanada och Helsingborg. Det var förra året som Malmöbon Bosse Persson tog initiativet att kontakta politikerna i Malmö för att staden skulle skaffa vänskapsbänkar. Funktionsstödsnämnden och tekniska nämnden godkände förslaget och nu står de gulmålade vänskapsbänkarna på Malmös gator, skriver Malmö stad. 

Informationskampanj

Suicidpreventiva dagen uppmärksammas även av svenska myndigheter.  Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har skapat ett nytt kunskapsmaterial som stöd till efterlevande vid suicid, som ett led i en informationsinsats riktad mot beslutsfattare och yrkesverksamma inom psykisk hälsa och suicidprevention.

̶ Att förlora en närstående i suicid leder ofta till försämrad psykisk hälsa, men det kan även leda till en ökad suicidrisk. Stöd till efterlevande vid suicid är därför en viktig del av ett suicidpreventivt arbete, och det känns bra att vi nu har ett samlat kunskapsmaterial om efterlevandestöd, säger Jenny Telander, biträdande enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande. 

Folkhälsomyndigheten har detta år också tagit fram ett material i form av affischer och inslag i sociala medier för att framförallt uppmärksamma allas vår roll som medmänniska. Myndigheten menar att det kan vara viktigt att finnas där för någon som mår dåligt. Ibland kan det göra skillnaden mellan liv och död.

Ny strategi

Syre har tidigare i veckan rapporterat om hur en ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention har arbetats fram av 26 myndigheter och har lämnats över till regeringen. Den ska fungera som en gemensam plattform för att stärka den psykiska hälsan bland befolkningen.

Många personer med psykisk ohälsa hamnar mellan stolarna. Tidigare har satsningar på psykisk hälsa och suicidprevention skett till stora delar i skilda spår. Med den strategi som presenterades för regeringen ska de båda områdena integreras till en. Detta för att självmord och psykisk ohälsa överlappar varandra vad det gäller skydds- och riskfaktorer. 

Läs mer:

Ny strategi ska förebygga självmord

Män står för 70 procent av alla självmord

Sociala faktorer viktiga när självmordsrisk bedöms

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV