Radar · Nyheter

Sociala faktorer viktiga när självmordsrisk bedöms

Utbildning, inkomst och bostadsomständigheter när självmordsrisk bedöms i samband med att en patient skrivs ut från sjukhus.

Bedömningen av risk för självmord efter utskrivning från sjukhus kan förbättras genom att hänsyn tas till sociala faktorer. Det visar en ny studie från University of California i San Francisco.

Utbildning, inkomst och bostadsomständigheter är exempel på sociala faktorer som är starkt kopplade till risken för postoperativt självmord, visar den nya studien.

För att bedöma risken används i nuläget kliniska faktorer som tidigare självmordsförsök, depression och ångest, för att bedöma risken för självmord hos patienter efter en sjukhusvistelse. Studien från universitetet i Kalifornien visar att de kliniska faktorerna bara kan förklara en del av variationen i självmordsrisk. För en mer fullständig bedömning bör sociala faktorer beaktas.

Det kan enligt forskarna leda till att patienter som är i behov av extra stöd identifieras bättre och att förebyggande insatser har större chans att bli framgångsrika. De uppmanar sjukvårdspersonal att arbeta nära med socialarbetare och andra relevanta aktörer för att säkerställa att patienterna får den hjälp de behöver efter utskrivning från sjukhus.

David Grönte, överläkare i psykiatri från Linköping, kommenterar studien i ett pressmeddelande:

”Självmord är en allvarlig utmaning för samhället och det är viktigt att ta alla tillgängliga steg för att förebygga det. Studien ger en viktig påminnelse om att vi inte bara behöver fokusera på kliniska faktorer, utan också ta hänsyn till de sociala faktorerna för hälsa för att förbättra vår förmåga att förutse och förebygga självmord.”