Radar · Basinkomst

Ny strategi ska förebygga självmord

Socialminister Jakob Forssmed (KD), Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell och Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell (längst till vänster) vid pressträffen där de presenterar ett underlag för en kommande nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

En ny strategi för psykisk hälsa och suicidprevention har överlämnats till regeringen från 26 myndigheter. Den ska fungera som en gemensam plattform för att stärka den psykiska hälsan bland befolkningen.

Tidigare har satsningar på psykisk hälsa och suicidprevention skett till stora delar i skilda spår. Med den strategi som presenterades för regeringen ska de båda områdena integreras till en. Detta för att självmord och psykisk ohälsa överlappar varandra vad det gäller skydds- och riskfaktorer.  

Det är en lång rad myndigheter som tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen som har tagit fram förslaget. Att samarbeta så brett tillsammans med andra aktörer som kommuner, experter och föreningar, menar regeringen är unikt.

Projektet ges en ovanligt lång löptid på tio år, just för att öka samarbetet och kontinuiteten, samt motverka att olika instanser har olika praxis.

– Strategins vision är ett samhälle som främjar en god och jämlik psykisk hälsa i hela befolkningen, och där ingen ska behöva hamna i en situation där suicid upplevs vara den enda utvägen, säger Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, i ett pressmeddelande

Hon tillägger:

– För att strategin ska göra verklig skillnad behöver många engagera sig och ta ansvar för arbetet, och det gäller det offentliga och det civila samhället, på nationell, regional och lokal nivå men också näringslivet och allmänheten.

Stort folkhälsoproblem

Som det ser ut i dag är det många personer med psykisk ohälsa som faller mellan stolarna, vilket leder till stort mänskligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader, menar socialminister Jakob Forssmed (KD) vid en pressträff.

– Psykisk ohälsa är i dag ett av de största folkhälsoproblemen, i Sverige och internationellt. Inte minst bland unga. Det är en livsviktig fråga, sade Jakob Forssmed.

För att skapa förutsättningar för ett gott psykiskt välbefinnande och motverka ohälsa, ingår främjande och förebyggande insatser i strategin. Vård, behandling och olika insatser ska förbättra livsvillkoren för personer med psykisk ohälsa.

Ett uppföljningssystem ska tas fram, något som har saknats tidigare, för att kunna höja kompetensen bland berörda myndigheter och aktörer.

– För att samhället ska främja psykisk hälsa och erbjuda god vård och stöd vid psykisk ohälsa så krävs det att vi på ett strategiskt och samordnat sätt prioriterar, genomför och följer upp insatser. Strategin ska ge ett stöd i detta gemensamma arbete och hjälpa oss att dra åt samma håll, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell.

Mer resurser krävs

Strategin välkomnas av samarbetsorganisationen Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) som hoppas att regeringen även tillför resurser nu till vården för att höja kompetensen och motverka bristen på sjukvårdspersonal.

– Det är ett unikt underlag, det är första gången i Sverige vi haft så bred samverkan mellan myndigheter. Det i sig sänder en signal om att psykisk hälsa är ett viktigt område, säger ordförande Conny Allaskog, till TT.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV