Radar · Politik

Region Stockholm räknar med ”krigsvinter”

Det nya finansregionrådet Aida Hadzialic (S)  presenterade Region Stockholms budget för nästa år och flaggade för ett underskott på omkring 3,5 miljarder kronor.

”Ett historiskt tufft läge” leder till ett planerat underskott på 3,5 miljarder.

Den så kallade Mittenkoalitionen som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet och som tagit över efter 16 års moderatlett styre presenterar i dag sin första budget.

Budgeten för 2023 ligger på 123 miljarder kronor och det nya finansregionrådet Aida Hadzialic (S) säger till Dagens Nyheter att sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholm ska överleva en ”krigsvinter” utan att behöva varsla personal.

Därför presenterade hon tillsammans med klimat-, infrastruktur- och skärgårdsregionråd Gustav Hemming (C), och trafikregionråd Anton Fendert (MP), en budget för nästa år som planerar för ett underskott på 3,5 miljarder kronor.

– Region Stockholm befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge, då måste kärnverksamheterna prioriteras. Vi finansierar delar av nästa års budget genom ett negativt resultatkrav och har åberopat synnerliga skäl med hänvisning till inflationens effekt på pensionskostnader. Detta på grund av den ekonomiska kris som vi står inför, säger Aida Hadzialic i ett pressmeddelande.

– Klimatet och hälsan kan inte vänta på bättre tider. Därför växlar Mittenkoalitionen upp när regeringen lägger i backen. Vi skärper klimatmålen, kraftsamlar för energiförsörjning och elektrifiering och startar en pendelbåtsrevolution, säger Gustav Hemming (C) i samma pressmeddelande.

Får stöd av Vänsterpartiet

Stockholm har den högsta regionskatten i landet och i den nya budgeten ligger skatten kvar på samma nivå.

74 miljarder kommer att gå till hälso- och sjukvården och 12,2 miljarder kommer att läggas på kollektivtrafiken som till hälften finansieras av regionens skattemedel.

Mittenkoalitionen påpekar att för att fler ska få vård i tid och efter behov, står sjukvården och personalen i centrum av budgeten. Som en släng till den tidigare regionledningen säger koalitionen att ”det nya styret prioriterar primärvården och akutsjukhusen och drar åt svångremmen för konsulter, ökad byråkrati och administration”.

För att budgeten ska gå igenom i regionfullmäktige krävs stöd även av Vänsterpartiet, vilket den kommer att få.

– Förhandlingarna har varit konstruktiva och resultatet är något som både Vänsterpartiet och koalitionen står bakom. En förutsättning för att vi ska stödja styrets budget har varit att vi får genomslag i innehållet, och det har vi lyckats med. Vi är stolta över vårt avtryck, säger Anna Sehlin (V), oppositionsråd i Region Stockholm i ett pressmeddelande.

En viktig fråga för Vänsterpartiet har varit en frysning av SL-taxan. Det är första gången sedan 2016 som priset på ett månadskort (i dag 970 kronor) inte höjs. Det populära sommarlovskortet permanentas också nästa år, och utökas till ett lovkort 2024, som gäller under årets alla skollov.

– Kollektivtrafiken behöver bli tillgänglig för fler, och priserna är en stor del i det arbetet. Det är viktigt både för klimatet och för att skapa ett mer jämlikt Stockholm där alla har råd att ta bussen eller tunnelbanan till jobb, vänner och aktiviteter, säger Anna Sehlin.

Sågas av oppositionen

Högeroppositionen sågar budgetförslaget. Oppositionsregionråd Désirée Pethrus (KD) anser att budgeten är ett bevis på att det nya styret inte har någon insikt om att vi är på väg in i en lågkonjunktur med ett kärvt ekonomiskt läge.

Enligt henne kommer underskottet hamna på 4,5 miljarder fram till 2024.

– Efter 16 år av goda resultat och en budget i balans, tog det bara tre veckor att presentera en budget med underskott, säger Désirée Pethrus i ett pressmeddelande.

Slutnotan kommer bli dyr för stockholmarna, anser hon.

– Jag är mycket oroad över denna budget. Vänsterstyret verkar blunda för den allvarliga situation som vi nu befinner oss i. Jag är orolig för vad detta kommer att göra för förutsättningarna med hälso- och sjukvården i regionen, säger Désirée Pethrus.

Läs mer:

Väljarmissnöje leder till maktskifte i regioner

MP:s ras i regionerna: Får bara plats i var tredje

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV