Zoom

MP:s ras i regionerna: Får bara plats i var tredje

I valet till regionvalet tappade Miljöpartiet kraftigt och tvingas nu lämna ytterligare sju fullmäktige.

Resultatet blev tufft för Miljöpartiet i regionvalet och de är nu ute ur två av tre regioner. I två av dem de sitter kvar i tänker de byta sida och börja samarbeta med Socialdemokraterna.

Det gick bra för Miljöpartiet i valet till riksdagen. Opinionsmätningar visade på att partiet riskerade att åka ur riksdagen, men det preliminära valresultatet lutar åt en uppgång med 0,7 procent sedan förra valet till 5,1 procent.

I valet till regionfullmäktige ser det betydligt värre ut. Under förra mandatperioden fanns Miljöpartiet med i 13 fullmäktige. Står sig det preliminära valresultatet kommer Miljöpartiet bara klara treprocentsspärren – som gäller för valet till regionfullmäktige – i Jämtland, Östergötland, Skåne, Västra Götaland, Uppsala, Stockholm och Västerbotten.

Miljöpartiet kommer därmed åka ur fullmäktige i sju regioner. I tre av de regionerna, Värmland, Dalarna och Gävleborg, har Miljöpartiet suttit med i det politiska styret.

”Många av våra förslag svartmålas”

Region Värmland har den senaste mandatperioden styrts av en minoritetskoalition kallad Värmlandssamverkan bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Sjukvårdspartiet och Miljöpartiet.

Om valresultatet står sig får Miljöpartiet lämna regionfullmäktige.

– Det är väldigt tråkigt förstås. Jag tycker att vi har gjort väldigt bra ifrån oss i Region Värmland och varit med om att fatta många bra beslut. Samtidigt så vet vi att det är en svår trend och en svår debatt nu där Miljöpartiet och många av våra förslag svartmålas på olika sätt. Det drabbar även oss på regionnivå, säger regionråd Jesper Johansson (MP), Region Värmland till Syre och fortsätter.

– Dessutom råkade det bli så att många av de viktiga profilfrågorna som vi har varit med och drivit fram har inte burit frukt på ett tydligt sätt för väljarna innan valdagen.

Jesper Johansson berättar om flera stora satsningar de varit med och beslutat om för kollektivtrafiken. Bland annat en biljettprissänkning som träder i kraft i december, nya trafiksystem med anropsstyrd trafik på landsbygden och så framförallt tågtrafiken där de exempelvis öppnat stationer på landsbygden.

Jesper Johansson (MP), Region Värmland får lämna fullmäktige efter valet
Jesper Johansson (MP), Region Värmland får lämna fullmäktige efter valet. I Västra Götalandsregionen byter Miljöpartiet, och det tillträdande regionrådet Madeleine Jonsson, sida. Foto: Region Värmland och Peter Wahlström

Målmedvetna kampanjer mot Miljöpartiet

Men enligt Jesper Johansson ”fallerade” det eftersom det har varit problem med trasiga tåg, spårarbeten som dragit ut på tiden och ett spårbyte som berör samtliga tre aktuella tåglinjer med dålig ersättningstrafik bara ett par dagar före valet.

– De som vill kasta skit på oss gör det i alla möjliga frågor. När vi lyfter fram något vi har gjort bra i till exempel tågtrafiken kan de peka på andra brister och säga titta vad dåligt det går just nu, säger Jesper Johansson.

– En svårighet för oss som parti är den snedvridna bilden som sätts genom upprepade attacker och svartmålning. Till exempel den här lögnen att det var vi som stod bakom aktionen när vägen blockerades till Karolinska sjukhuset i Solna, att det är vårt fel att elpriserna är höga och en massa andra saker som sprids i sociala medier.
 
Aktionen som rörelsen Återställ våtmarker låg bakom när en ambulans blockerades i trafiken?
 
– Precis, den lögnen spreds till och med av andra partier. Vi är emot den typen av direktaktioner som riskerar att skada någon, säger Jesper Johansson och fortsätter:

– Det jag märker är att allt sådant sprids väldigt målmedvetet oavsett om det är vinklade sanningar, halvsanningar eller rena lögner, att det är en kampanj som är väldigt omfattande emot oss som parti. Det har pågått i flera år, men intensifieras allt mer nu under valåret. Det finns en massa spridda föreställningar om hur skadligt Miljöpartiet är för samhället som vi får jobba med att få bort. Men det är svårt eftersom det är ganska många och starka krafter som försöker sprida den här informationen om oss.

Miljöpartiet mest drabbat av hat och hot

I Brottsförebyggande rådets rapport Politikernas trygghetsundersökning uppger 26 procent av de förtroendevalda i riksdag, kommuner och regioner att de har blivit utsatta för trakasserier, hot eller våld under 2020.

Värst drabbade är de förtroendevalda inom Miljöpartiet där var tredje, 33 procent, uppger att de blivit utsatta för hot och hat.

– Det är otroligt allvarligt och det är ett hot mot demokratin. När personer som är engagerade blir tystade så hotas demokratin i stort, har Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing tidigare sagt till Syre.

– Vi är det mest hatade och hotade partiet.

Jesper Johansson delar Katrin Wissings uppfattning att Miljöpartiet är det parti som utsätts för mest hat och hot.

– Ja, det tror jag faktiskt i och med kombinationen att det sprids så mycket osanningar om oss och stämningen överlag har blivit så hätsk. Det har börjat uppstå en attityd att det är OK att vara hatisk mot andra, vilket är väldigt beklagligt, säger Jesper Johansson.

– Hat och hot mot politiker och partier har ökat, och undersökningar talar för att det är vi som blir mest utsatta. När det gäller svartmålning och desinformation tycker jag att jag såg ett tydligt skifte 2014. Innan dess hade vi förstås också personer som var kritiska till oss i olika grad.

Små marginaler avgör

Jesper Johansson tar upp att det finns organiserade kampanjer mot Miljöpartiet. Exempelvis visade Dagens ETC:s genomgång att Svenskt näringsliv låg bakom en trollfabrik som hånade den rödgröna regeringen.

– Jag tror absolut att det finns mycket målmedvetna riktade insatser mot oss. Sedan är det naturligtvis så att det finns jättemånga individer som i sin tur är påverkade av de narrativ som skapats om oss, men sedan agerar helt utan se sig som en del av en organisation.

Det är inte bara i Region Värmland Miljöpartiet får lämna fullmäktige, utan i flera regioner. Vad tror du det beror på?

– Den ena sidan av saken är det rent siffermässiga. Det är flera som har legat nära treprocentsspärren precis som vi. Andra partier minskar mycket mer men minskar från en högre nivå. Då klarar de sig kvar i alla fall även om de tappar mer än vad vi gör. I och med att vi redan var svaga så tippar vi över gränsen, säger Jesper Johansson och fortsätter:

– Sedan har vi ett som sagt ett tufft opinionsläge att jobba emot. Det har vi i hela Sverige. Det är inget unikt för Värmland.

Varför verkar fler rösta på Miljöpartiet till riksdagen än till kommuner och regioner?

– I riksdagen finns det ett extra särskilt skäl att rösta på Miljöpartiet. Eller två egentligen. Det ena är att det kanske blir tydligare där att vi blir ensamma att stå för hela spektrat av miljö- och klimatfrågor som tidigare kanske fler partier var med och drev åtminstone i någon form. De flydde nästan alla ifrån de frågorna till mer populistiska hållningar i flera viktiga frågor.

– Men också blev vi väldigt viktiga för ett helt block, för regeringsbildningfrågan. Att vi finns kvar och att hela Sverige skulle kunna styras utan en höger som inkluderar att Sverigedemokraterna får makten i Sverige. Jag tror det var två starka samverkande faktorer som blev tydliga för människor när de röstade i riksdagsvalet och då blev det valet mer naturligt än i region och kommun.

I Region Stockholm vill Miljöpartiet byta sida och samarbeta med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och centerpartiet
I Region Stockholm vill Miljöpartiet byta sida och samarbeta med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och centerpartiet. – Väljarna har skickat en väldigt tydlig signal om att de vill se en förändring, säger Sandra Ivanovic Rubin (MP). Foto: Facebook

Miljöpartiet byter sida i två regioner

I Region Stockholm ser det ut att bli maktskifte. Efter valet 2018 tog Allianspartierna i Stockholm över styret, med stöd från Miljöpartiet.

Nu vill Miljöpartiet byta sida och samarbeta med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och centerpartiet.

– Väljarna har skickat en väldigt tydlig signal om att de vill se en förändring. Och vi är öppna för nya konstellationer. Det blågröna styret finns inte längre. Det skulle kräva ett aktivt stöd från SD och vi styr absolut inte med deras stöd, oavsett om det är aktivt eller passivt, säger Miljöpartiets toppnamn i regionen Sandra Ivanovic Rubin till Dagens ETC.

Miljöpartiet fick 3,7 procent av rösterna i regionvalet i Stockholm, en minskning med nära två procentenheter jämfört med valet 2018, och är regionens minsta parti.

”Väljare litar inte på Moderaterna”

Även i Västra Götalandsregionen byter Miljöpartiet sida och lämnar samarbetet med den grönblåa koalitionen, som haft namnet Grönblått samarbete, skriver det tillträdande regionrådet Madeleine Jonsson i en insändare i Bohuslänningen.

Tillsammans med Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har man styrt regionen i åtta år.

– Utifrån den retorik vi sett på riksplanet under den här valrörelsen från de högerkonservativa mot Miljöpartiet så ser vi att det är svårt att behålla förtroendet hos våra medlemmar och väljare i ett fortsatt Grönblått samarbete, skriver Madeleine Jonsson.

Istället vill man samarbeta brett i den konstellation där partiet kan få igenom så mycket grön politik som möjligt, säger Madeleine Jonsson till Göteborgs-Posten.

– Vi kommer att ha en dialog både med våra nuvarande kollegor i grönblå, men också med S. Vi vill ha ett samarbete där vi får igenom så mycket som möjligt av vår politik, och där vi inte är i ett läge där vi förhandlar med Sverigedemokraterna, säger Madeleine Jonsson till Göteborgs-Posten.

Enligt Madeleine Jonsson är valresultatet en orsak till beslutet. Partiet fick preliminärt 3,5 procent av rösterna, vilket är en minskning med 1,1 procentenheter jämfört med valet 2018, och enligt Madeleine Jonsson har potentiella väljare i valrörelsen signalerat att de inte litar på Moderaterna.

– De känner inte tilltro till att vi styr tillsammans med dem. Den hårda retoriken som Moderaterna och de högerkonservativa haft på riksplanet har smittat av sig och vi lyckas inte kommunicera ut att det är olika politik på riks- och regionplanet, säger Madeleine Jonsson till Göteborgs-Posten.

Här sitter Miljöpartiet om resultatet håller i sig

Preliminära valresultat visar att Miljöpartiet får lämna fullmäktige i följande sju regioner:

Värmland
Halland
Örebro
Gävleborg 
Dalarna 
Jönköping
Sörmland

Håller valresultatet i sig kommer Miljöpartiet sitta kvar i regionfullmäktige här:

Stockholm
Västra Götaland 
Jämtland-Härjedalen
Skåne
Uppsala
Västerbotten
Östergötland
Gotland

Här är Miljöpartiet redan sedan tidigare inte representerat:

Blekinge
Kalmar
Kronoberg
Norrbotten
Västernorrland
Västmanland

Läs mer:

Per Bolund: ”Människor är inte dumma, de ser ju vad som händer”

”Kalla oss fåntrattar, det kan jag absolut leva med”

MP utan kandidater i var fjärde kommun

Hatet mot våra folkvalda: ”Ett hot mot demokratin”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV