Radar · Miljö

Pourmokhtari inför COP15: ”Måste bli verkstad”

Romina Pourmokhtari, Sveriges klimat- och miljöminister under en presskonferens om Sveriges ingång i förhandlingarna om ett nytt globalt naturavtal.

Sverige går in med hög ambition i förhandlingarna när ett Parisavtal för naturen nu ska snickras ihop i Montreal, Kanada, enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Det är möjligt, trots att regeringen avviserat om kraftigt minskade miljöanslag på hemmaplan, berättar hon för Syre.
– Vi diskuterar inte inrikespolitiska prioriteringar under COP15.

Förlusten av natur sker i en rasande fart. Om det är världens länder överens. Men hur den dramatiska utvecklingen ska vändas – pågår det nu tuffa förhandlingar om, under miljötoppmötet COP15.

– Jag tror inte att det är en överdrift att säga att detta är det mest kritiska mötet i hela mänsklighetens historia, kommenterade nyligen Alexandre Antonelli, forskningschef för Kew gardens i London och en av världens främsta experter på biologisk mångfald, för Syre.

Under fredagen kallade Sveriges miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari (L) till möte, för att berätta om Sveriges ingång i de ödesmättade förhandlingarna, som kommer att pågå till den 17 december.

– Vi har ett ansvar både för vår egen, men också för kommande generationer att skydda växter och djur från att utrotas, sa hon. Samtidigt som hon betonade att regeringens miljöpolitik, ska vara ambitiös.

”Ett rekordhögt belopp”

EU, som Sverige förhandlar genom, är också del av en högambitionskoalition som driver på för ett starkt avtal. Bland kraven finns att vårt ekologiska fotavtryck ska minska väsentligt till 2030 och ligga i linje med planetens gränser till 2050. Men också att 30 procent av världens land och havsområden ska skyddas globalt till 2030. Om de får gehör för kraven – återstår att se. Men det är inte första gången som världen försökt vända utvecklingen. I samband med ett liknande möte 2010 i Japanska Aichi sattes mål som skulle ha uppnåtts till 2020 men där inte ett enda land gjorde det till fullo.

– Följden av ramverket måste bli verkstad, jag går därför in i förhandlingarna för en tydlig uppföljning av målen som vi sätter upp, sa Romina Pourmokhtari under presskonferensen.

För att göra det möjligt berättade Romina Pourmokhtari att regeringen ämnar pumpa in pengar i den globala miljöfonden, 4,1 miljarder kronor under den kommande programperioden.

– Ett rekordhögt belopp, enligt miljö- och klimatministern.

”Behöver hitta andra vägar”

Men samtidigt som regeringen nu vill vara ambitiösa i de internationella förhandlingarna, har regeringen på hemmafronten aviserat kraftiga nedskärningar i den egna miljöbudgeten, på sammanlagt 60 procent mindre medel fram till 2025. Syre frågade miljö- och klimatministern, efter presskonferensen, hur det hänger ihop?

– Det är internationella förhandlingar, så inrikespolitiska prioriteringar diskuteras inte under COP15. Sedan är det så att den vårändringsbudget som lagts, den har varit återhållsam mot bakgrund av det ekonomiska läget vi har haft med hög inflation och att vi är på väg in i en lågkonjuktur. Det påverkar också miljöarbetet. Nu måste vi se till att de över två miljarder som finns för skydd och skötsel av värdefull natur (i nationell budget, reds anm) prioriteras på ett klokt sätt och att vi nyttjar de samhällsekonomiskt mest effektiva metoderna för att få mest pang för pengarna.

Syre: Det här avtalet sträcker sig till 2030 och en del av det här kommer att hända under er mandatperiod. Kommer ni ändå att kunna göra Sveriges andel i det här avtalet med de nedskärningar som ni aviserat om?

– Skulle man titta på beräkningarna för andra regeringars budgeter ser man också stora neddragningar och det som är för 2023, det man ska titta på. Det är den fasta summan. Resterande år är kalkyler som snudd på alltid brukar ändras. Men sett till investering, så är det en del i arbetet. Men det är inte alltihopa, vi behöver se över i dessa tider hur vi kan hitta mer samhällsekonomiskt effektiva sätt att arbeta för att värna vår natur. Det är viktigt att påpeka, det är inte bara pengarna det handlar om. Även om det är en del i det. Hur kan vi hitta praktiska politiska metoder och förändringar i verktygslådan som tar oss närmre en biologisk mångfald som värnas på ett bättre sätt, det är ett arbete som den här regeringen är mån om. Tidigare regeringar har spenderat mycket pengar men inte varit på väg att nå miljömålet, så det behöver hittas andra vägar framåt, det är där vi lägger krutet.

Romina Pourmokhtari kommer att delta på plats i Montreal, när förhandlingarna går in på upploppet.

Läs mer:

”Kritiskt” – Skyhöga förväntningar när Parisavtal för naturen ska spikas

Expert: Miljöbudgeten på tvärs mot forskningen

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV