Zoom

Klimatstrid inför V-kongressen: ”Man ger sken av att man ska skapa jobb”

Vänsterpartiet har under Nooshi Dadgostars ledning fokuserat sin klimatpolitik på industrins omställning.

Nooshi Dadgostar har gjort succé – men mött frän intern kritik i miljöfrågorna. På kongressen väntar strid om partiledningens fokusering på industrins omställning som ska ge nya ”gröna jobb”. Oärligt, enligt kommunpolitikern Björn Alling som menar att klimatkrisen kräver neddragningar i industrin. ”Man måste stänga ner befintlig produktion”, säger han.

Vänsterpartiet har lyft med Nooshi Dadgostar som partiledare. Sommarens fajt mot marknadshyror som slutade med att man fällde regeringen belönades av väljarna. Vänsterpartiet har upphört att vara en dörrmatta till socialdemokratiska regeringar och Nooshi Dadgostar har vunnit respekt långt utanför de egna leden. De partiaktiva har skäl att vara nöjda.

Men allt är inte rosenrött. När det gäller miljöpolitiken mullrar det i leden. I augusti berättade Syre om ett upprop där över hundra medlemmar krävde skarpare klimatpolitik. Liknande kritik bubblar upp i ett stort antal motioner inför partiets kongress i början av februari.

– Nooshi Dadgostar sitter säkert, för att hon är en skicklig partiledare, men jag tror inte den politiska inriktningen sitter säkert, säger Björn Alling (V), kommunpolitiker i Linköping.

Industri och transporter ledningens prio

Han har skrivit ett helt alternativt förslag till klimatavsnitt i den valplattform som kongressen ska besluta om. Partistyrelsens förslag bygger på den inriktning Nooshi Dadgostar slog fast redan när hon valdes: Industrins och transportsektorns omställning ska vara prio ett i klimatpolitiken. Stora statliga investeringar i exempelvis elnät ska göras för att stötta industriprojekt som Northvolts batterifabriker och det fossilfria stål som LKAB och SSAB ska producera.

Vänsterpartiets mål att nå tidigare SD-väljare i bruks– och industriorter är dömt att misslyckas, anser Björn Alling
Vänsterpartiets mål att nå tidigare SD-väljare i bruks– och industriorter är dömt att misslyckas, anser Björn Alling. Foto: Privat.

Björn Alling har inget emot fossilfritt stål. Men även om produktionen nu är i gång tar den årtionden att skala upp. Under tiden spyr SSAB och LKAB ut oacceptabla mängder koldioxid, anser han. De senare är ett statligt bolag som går att styra från politiskt håll, påpekar han.

– Vi borde trappa ner på brytandet av järnmalm tills man byggt ut den nya fossilfria produktionen, säger Björn Alling.

Han menar att klimatkrisen kräver att industrin överlag minskar sin produktion. Att då tala om nya, gröna jobb som skapas är både fel och oärligt, anser han. Snarare bör politikens roll vara att erbjuda trygghet och omskolning för dem som förlorar jobbet när fabriken drar ner eller klappar igen, menar Björn Alling.

– Man ger sken av att man ska skapa massor av nya jobb. Men man måste stänga ner befintlig produktion, säger han.

Gynnar stora bolag

Björn Alling menar att partiets linje innebär att man klappar stora bolag medhårs i stället för att värna medborgarnas och samhällets intressen.

– Som socialister måste vi ha ett konfliktperspektiv, säger Björn Alling.

Men biträdande partisekreterare Hanna Gedin menar att förslaget ger uttryck för en grundläggande systemkritik.

– Vi skriver till och med i valplattformen att kapitalismen och det ekonomiska systemet håller på att göra jorden obeboelig, säger hon.

Den biträdande partisekreteraren Hanna Gedin framhåller att klimatet är ett av tre prioriterade områden i partiets valplattform
Den biträdande partisekreteraren Hanna Gedin framhåller att klimatet är ett av tre prioriterade områden i partiets valplattform. Foto: Vänsterpartiet Malmö

Samtidigt framhåller Hanna Gedin att partiet ska bli större och bredare och att man då inte kan ”predika till de redan frälsta”.

– Vi måste växa för att vi ska kunna genomföra vår klimatpolitik och jag tror inte att vi vinner väljare på att säga ”nu lägger vi ner era jobb, för det är vår moraliska förpliktelse”, säger hon.

I förra valet växte Vänsterpartiet främst i medelklassområden i storstäderna. Det räcker inte, slog partiet fast i en ny strategi i samband med att Nooshi Dadgostar valdes till partiledare. V ska inför valet i höst sikta in sig på att vinna arbetarväljare i bruksorter och industristäder som tidigare röstat på Sverigedemokraterna.

Ligger långt från V

Björn Alling menar att partiledningen försöker anpassa sig till dessa väljare, men att de i regel ligger för långt ifrån V för att det ska ge resultat. Istället riskerar man missa den chans som finns att växa, anser han.

– Partiledningen har inte hängt med i vad som hänt. I breda lager finns en stor oro för klimatkrisen. Människor har sett hur skördar torkar och skogar brinner. Vänsterpartiet har ett gyllene läge att gå till val på den klimatpolitik som situationen kräver, säger Björn Alling.

Kerstin Sagström hör till de V-medlemmar som anser att partiledningen har en allt för positiv syn på ekonomisk tillväxt
Kerstin Sagström hör till de V-medlemmar som anser att partiledningen har en allt för positiv syn på ekonomisk tillväxt. Foto: Privat

I flera motioner efterlyser partimedlemmar en kritisk inställning till ekonomisk tillväxt. En av dem har undertecknats av Kerstin Sagström som är regionpolitiker i Östergötland.

Hon menar att en växande ekonomi ofrånkomligen tar allt för stora naturresurser i anspråk. Det anser hon att partiet missar genom att fokusera på industrins och transportsektorns omställning.

– Även om vi ställer om till grön industri är det ju massor av resurser som måste till för att bygga fabrikerna, elbilarna och vindkraftverken. Då blir det skogsavverkning och nya gruvor, säger Kerstin Sagström.

Målkonflikter

Hanna Gedin erkänner att det uppstår målkonflikter i klimatomställningen, exempelvis när mineraler till elbilarnas batterier ska brytas. Men klimatfrågan är så akut att man måste fokusera på politiska åtgärder som kan leda till stora utsläppsminskningar på kort tid menar hon.

– Och då är det kanske inte i första hand stora förändringar i konsumtionsmönster som man har lättast att komma åt på kort tid, utan det är transport– och industrisektorn, säger Hanna Gedin.

Läs mer:

V-kritik mot Dadgostar: ”Övertydligt att klimatet inte prioriteras”

Nooshi Dadgostar: ”Vi behöver grön tillväxt”