Zoom

Nooshi Dadgostar: ”Vi behöver grön tillväxt”

Nooshi Dadgostar vill att de feministiska frågorna ska få en mer framträdande roll i debatten.

Vänsterpartiet ska fokusera mer på att få ekonomin att växa. Det budskapet upprepar den blivande vänsterledaren Nooshi Dadgostar – och någon konflikt med hållbar utveckling vill hon inte kännas vid. Första dagen på jobbet lär dock en annan fråga stå i fokus: Slåss för anställningsskyddet och bädda för regeringskris eller backa och anklagas för svek?

– På arbetsplatser där människor är otrygga finns mycket mindre möjligheter att säga ifrån när det gäller till exempel sexuella trakasserier.

Nooshi Dadgostar glider raskt in på anställningstrygghet när Syre ställer frågor om feminism. Inte så konstigt. Den strid som pågår om lagen anställningsskydd (las) kan inte bara komma att påverka svensk arbetsmarknad för lång tid framöver. Den är också ett slag om det politiska landskapet, där Vänsterpartiet slåss för inflytande medan andra vill stänga dem ute.

Den som någonsin varit ny på ett arbete kan rimligen inte avundas Nooshi Dadgostar. Första dagen på jobbet kommer hon bombarderas med frågor om ifall hon tänker kasta ut Sverige i en regeringskris. Eller som andra kommer formulera det: Kommer hon stå fast vid sitt försvar för anställningsskyddet eller svika de arbetarväljare hon säger sig vilja vinna?

Dilemmat är följande: Jonas Sjöstedt har sagt att Vänsterpartiet ska ta hjälp av högeroppositionen för att fälla regeringen om man gör lag av förslagen i den statliga las-utredningen, som bland annat innebär utökade undantag från turordningsreglerna vid uppsägningar. Om hotet verkställs skulle konsekvensen kunna bli en moderatledd regering stödd av Sverigedemokraterna. Om Vänsterpartiet backar väntar istället en svår svekdebatt samtidigt som en historisk chans att stå enade med LO gentemot socialdemokratin går förlorad.

"Vi måste höra vad statsministern säger"

Situationen blev inte mindre komplicerad när Centerpartiet i söndags öppnade för att lägga las-utredningen åt sidan och istället basera en ny lag på den överenskommelse som LO sa nej till, men som Svenskt näringsliv och tjänstemannafacken i PTK står bakom. Något som Jonas Sjöstedt på onsdagen dömde ut som en oacceptabel lösning som skulle få Vänsterpartiet att försöka fälla regeringen.

Bara några dagar innan Nooshi Dadgostar väljs till partiledare går remisstiden för las-utredningen ut. Därmed kan frågan ställas på sin spets: Ska Vänsterpartiet skrida till verket och väcka ett misstroende mot regeringen med hjälp av Kristdemokraterna? Kanske inte så konstigt om Nooshi Dadgostar formulerar sig lite mer trevande än Jonas Sjöstedt när Syre frågar hur hon ser på Centerpartiets öppning för att bygga en ny lag på uppgörelsen mellan Svenskt näringsliv och PTK.

– Vi måste höra vad statsministern säger, men om det är ett avtal som en part säger nej till har jag svårt att se att det är framkomligt att lägga fram ett sådant lagförslag, säger hon.

Ekonomin ska växa med statliga investeringar

Under Jonas Sjöstedts ledning har Vänsterpartiet gjort anspråk på att ha den mest ambitiösa klimatpolitiken. I den unga klimatrörelse som anförs av Greta Thunberg har partiet ett starkt stöd. När Nooshi Dadgostar nu säger sig vilja göra Vänsterpartiet mer inriktat på att skapa jobb och få ekonomin att växa  finns de som ser en konflikt. Men själv tycker hon att en politik som får fart på ekonomin kan gå hand i hand med klimatpolitiken.

– Det som är utmaningen framöver är klimatomställningen. Industrin behöver ställa om till fossilfri energi, järnvägen byggas ut och våra bostäder förbättras. Det jag vill lyfta fram nu är vad vi behöver göra för investeringar för framtidens miljöteknik som ger nya stora framgångsrika bolag.

Inom klimatrörelsen anses det knappast givet att tillväxt är eftersträvansvärt, oavsett hur vägen dit ser ut
Inom klimatrörelsen anses det knappast givet att tillväxt är eftersträvansvärt, oavsett hur vägen dit ser ut. Men tillväxten kan vara grön, enligt Nooshi Dadgostar. Foto: Thomas Johansson/TT

Nooshi Dadgostar betonar statens roll och jämför med årtiondena efter andra världskriget när både välfärdsstat och storföretag växte fram i Sverige.

– När staten gick in och såg till att fattigbostäderna byggdes bort skapades stora byggbolag som Skanska. Ikea hade inte heller funnits om vi inte byggt så många bostäder.

I dag bygger den ekomiska politiken på idéen om att låga ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet ska skapa incitament för människor att arbeta, menar Nooshi Dadgostar. Samtidigt tillåts klyftorna växa med förhoppningar om att det kapital som samlas hos de rika ska bli till investeringar som kommer alla till godo. Men den modellen har misslyckats, anser hon.

– Det blir bara stor arbetslöshet, inga investeringar i framtidsbranscher. Istället behöver vi ökad jämlikhet, bättre skolor och forskning och en förståelse för vad vi behöver satsa på för att uppnå hållbarhet.

Inom klimatrörelsen anses det knappast givet att tillväxt och fler arbetade timmar är eftersträvansvärt, oavsett hur vägen dit ser ut. Att förkorta arbetstiden är visserligen ett sätt att förbättra villkoren för dem som arbetar, enligt Nooshi Dadgostar. Men tillväxt måste inte vara oförenligt med hållbarthet, anser hon.

– Vi behöver ha en grön tillväxt. Arbetstidsförkortning ska vi också ha, det handlar om att omfördela makt och resurser.

"Pratar för lite om kvinnors liv"

Under Gudrun Schymans tid som partiledare var Vänsterpartiet intimt förknippat med feminism. Nu har frågorna hamnat mer i skymundan, tillstår Nooshi Dadgostar.

– Vi pratar för lite om kvinnors liv och verklighet och om feminism och jämställdhet.

Som exempel på vad hon vill driva framöver lyfter hon fram bättre löneutveckling i den kvinnodominerade välfärden. Och så återvänder hon till den krutdurk hon snart ger sig in i: Att försvara arbetsrätten är i högsta grad en jämställdhetsfråga, anser hon.

– En majoritet av dem som har tillfälliga anställningar är kvinnor.