Radar · Politik

V-kritik mot Dadgostar: ”Övertydligt att klimatet inte prioriteras”

Vänsterpartiet har ökat i opinionen under Nooshi Dadgostars ledning och de vänsterpartister Syre talat med vittnar om ett starkt internt stöd för henne.

Vänsterledaren Nooshi Dadgostar möter internt missnöje för sin hantering av klimatfrågan. I ett upprop uppmanar nu medlemmar partistyrelsen att prioritera frågan högre. ”Vi har jättebra förslag och det enda ledningen mäktar med är att prata om är industrin”, säger en vänsterpartist.

Mer än etthundra vänsterpartimedlemmar har undertecknat en skrivelse till partistyrelsen som Syre tagit del av. I denna kräver de ett större fokus på klimatfrågan. Undertecknarna vill att partiet ”tar på sig ledartröjan när det kommer till nationella och global klimatpolitik” och låter klimatfrågan ta mer plats i kommunikationen i medierna. I skrivelsen argumenterar medlemmarna för att partiet ska kräva skärpta klimatmål – vilket den klimatpolitiska talespersonen Jens Holm också gjorde på onsdagen i en debattartikel i Aftonbladet. Detta välkomnas av inititivtagaren Hannes Anagrius som i övrigt inte vill kommentera brevet utan hålla diskussionen internt.

Flera vänsterpartistiska rikspolitiker som Syre talat med vittnar om en allt hetare diskussion den senaste tiden om hur partiet driver klimatfrågor. Bland dem finns en uppfattning om att partiet prioriterat ned klimat– och miljö under Nooshi Dadgostars ledning.

Nooshi Dadgostar har med hetta argumenterat för stora investeringar i industrins klimatomställning. Bland annat ska satsningar på förnybar energi göras för att möjliggöra projekt som fossilfri stålproduktion och batterifabriker. Men i övrigt har klimatfrågan lyst med sin frånvaro i stora tal som på första maj och under Almedalsveckan. Det har lett till kritik från medlemmar och förtroendevalda.

– Den stora frustrationen är att vi har jättebra förslag och det enda ledningen mäktar med är att prata om är industrin, säger en V-källa.

Budgetkraven ökade missnöjet

Efter förra veckans utspel inför höstbudgeten växte missnöjet ytterligare hos flera av dem som vill se en tydligare klimatprofil, enligt samma källa. Ett av de krav som partiet ställer för att rösta för regeringens budget är visserligen att budgeten måste innehålla ”betydande satsningar” på jobb och klimat, men vad det innebär preciseras inte.

– Det blev övertydligt att klimatet inte prioriteras i förhandlingar med andra partier, säger hen.

I samband med att Nooshi Dadgostar tillträdde som partiledare anställdes också Sandro Scocco som partiets chefsekonom. Han har tidigare bland annat arbetat för socialdemokratiska ministrar som Mona Sahlin. En omläggning av den ekonomiska politiken inleddes som innebär en tonvikt på att ekonomin ska växa och fler ska arbeta. Satsningen på industrins omställning är en del av den omorienteringen och anställningen av Sandro Scocco betraktas som ett problem av vissa av dem som vill ha en mer offensiv klimatpolitik.

– Frågar man en sosse, får man sossesvar. Då får man det här fokuset på industrins omställning. Det är bekvämt, det kräver inte något av någon och ingen kan bli sur. Scocco tycker att tillväxt är helt oproblematiskt och därmed tappar vi systemkritiken. En av grunderna i vår klimatpolitik har varit att vi inte fullt ut kan ställa om ifall vi inte också ställer om det ekonomiska systemet, säger V-källan.

Jens Holm är inte förvånad

Också partiets klimatpolitiska talesperson Jens Holm önskar att partiet fokuserar mer på klimat– och miljöfrågor. Han upplever ett ökat tryck från partimedlemmar om att så ska ske.

– Jag håller med om att vi behöver prioritera klimatet högre och är inte alls förvånad att det kommer en sådan här skrivelse, säger han.

Jens Holm anser att kombinationen av en politik för utjämning av ekonomiska skillnader och klimatomställning ger partiet möjlighet till en unik roll. Han pekar på att miljöproblem slår hårdast mot fattiga, inte bara på det globala planet.

– I Sverige drabbas arbetarklassen och människor i utsatta områden hårdare av miljöföroreningar när det oftast är deras lägenheter som ligger nära motorvägen, industrin och andra punktutsläpp. Vi pratar om sju tusen förtida dödar på grund av luftföroreningar, och det är inte främst villaägarna i Djursholm som drabbas, säger Jens Holm.

Nooshi Dadgostar har tackat nej till intervju. Sandro Scocco svarar på kritiken under lördagen i Syre. 

Läs mer:

V ställer krav för att stödja budgeten

Nooshi Dadgostar: ”Vi behöver grön tillväxt”

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV