Radar · Basinkomst

Basinkomst föreslås i Chile: ”Kommer bekämpa fattigdomen”

Francisca Linconao, som kommer från den chilenska ursprungsbefolkningen Mapuche, leder arbetet med att ta fram en ny grundlag.

Rätten till basinkomst borde stå i Chiles konstitution. Det anser flera ledamöter i det råd som just nu arbetar med att ta fram den nya konstitutionen. ”Vi tror att det är en viktig lag”, sade Matías Orellana och Damaris Abarca, som presenterade förslaget.

Omfattande protester i landet år 2019 ledde till krav om att Chiles konstitution borde skrivas om. Grundlagen härstammar från diktatorns Augusto Pinochets tid. Men efter en folkomröstning där 80 procent sade ja till att arbeta om den, tillsattes ett råd med 155 ledamöter som ska ta fram en ny konstitution. 

Nu har två av dessa ledamöter presenterat ett förslag om att föra in rätten till basinkomst i konstitutionen, rapporterar Times. Förslaget handlar om en ”garanterad grundinkomst” där enda kravet är att du ska vara bofast i landet.

”Vi tror att det är en viktig lag (…) och att den utan tvekan kommer att bekämpa fattigdomen direkt i vårt land”, sade ledamöterna Matías Orellana och Damaris Abarca.

Anpassas efter inkomstnivå

Förslaget tycks handla om en basinkomst som endast går till personer under en viss inkomstnivå, och sedan trappas av ju högre inkomst du har, för att till slut upphöra helt. Den formen av basinkomst skiljer sig från en universell basinkomst, eller medborgarlön, som är tänkt att gå till alla i hela befolkningen oavsett inkomst.

Hur hög basinkomsten blir kommer påverkas av landets ekonomiska situation och finanspolitik.

På twitter skriver även ledamoten Aurora Delgado att hon ställer sig bakom förslaget.

I december förra året presenterade Nätverket för basinkomst i Chile (Red Chilena de Ingreso básico) idén om basinkomst för rådet.

Läs mer:

Hon leder arbetet med en ny grundlag i Chile

Kraven på basinkomst växer i Latinamerika – men ingen vill beskatta de rika

De kräver basinkomst åt alla i Latinamerika ”Vi är inte rädda”