Radar · Utrikes

Hon leder arbetet med ny grundlag i Chile

Lingvisten och politikern Elisa Loncon, som tillhör Chiles ursprungsbefolkning mapuche, gör en segergest sedan hon valts att leda arbetet med att skriva landets nya grundlag.

Lingvisten och politikern Elisa Loncon, som tillhör ursprungsbefolkningen mapuche, blir den som ska leda arbetet med att ta fram Chiles nya grundlag. En omröstning i det 155 personer starka konstitutionsrådet i Santiago gav Loncon flest röster.

– Detta kommer att förändra Chile, sade Loncon efter voteringen och lovade att den nya grundlagen ska spegla landets mångfald.

– Våra förfäders dröm har besannats. Det är möjligt, bröder och syster, att ombilda Chile, att skapa ett förhållande mellan mapuchefolket. . . och alla nationaliteter som utgör detta land.

De 155 medlemmarna i konstitutionsrådet valdes av chilenarna i maj.
Den nya lagtexten är tänkt att fokusera på jämlikhet. Den ska ersätta den grundlag som skrevs under diktatorn Augusto Pinochets tid vid makten 1973–1990. Vid en folkomröstning i oktober i fjol röstade chilenarna med en förkrossande majoritet för att riva upp den gamla lagen.